NY TILIKAMBO FIAMBENANA Febroary 2015 | Tianao ve ny Asanao?

Betsaka ny olona tia ny asany sady afa-po rehefa avy miasa. Inona no mahatonga azy ireo ho hoatr’izany?

MATOAN-DAHATSORATRA

Betsaka no Tsy Tia Miasa Mafy

Misy olona mieritreritra hoe manambany azy ny miasa mafy. Olona maro anefa no tia miasa mafy. Inona no nanampy azy ireo hankafy ny asany?

MATOAN-DAHATSORATRA

Te ho Faly ve Ianao Rehefa Miasa?

Vakio ity lahatsoratra ity, fa misy torohevitry ny Baiboly hanampy anao ho faly sy ho afa-po rehefa miasa.

RESADRESAKA MAHALIANA

Nahoana no Ilaina ny Baiboly?

Na dia efa ela be aza no nanoratana ny Baiboly, dia mbola ilaina foana izy io ankehitriny. Ahoana no anampian’izy io anao eo amin’ny fiainana?

MANOVA OLONA NY BAIBOLY

Voavaly Tsara tao Amin’ny Baiboly ny Fanontaniako

Hitan’i Ernest Loedi ny valin’ny fanontaniany. Lasa be fanantenana izy, noho izany.

TAHAFO NY FINOAN’IZY IREO

“Tsy Andriamanitra ve no Mahalaza ny Hevitry ny Nofy?”

Nahoana i Josefa no sahy nilaza ny dikan’ny nofin’ireo tandapan’i Farao sy ny an’i Farao? Ahoana no nahatonga azy hipetraka tany an-dapa nefa mbola gadra izy ny marainan’iny?

Valin’ireo Fanontaniana Ara-baiboly

Mampanantena Andriamanitra fa hisy fanjakana iray hitondra ny tany, ary tena hiadana sy hilamina ny tany manontolo. Nahoana isika no matoky fa hisy izany? Iza no ho mpitondra amin’izay?

Zavatra Hafa ato Amin'ny Internet

Bokim-pahendren’olombelona ve ny Baiboly?

Diniho izay lazain’ny Baiboly momba azy.