Hijery ny anatiny

Ho any amin'ny loha hevitra

RESADRESAKA MAHALIANA

Nahoana no Ilaina ny Baiboly?

Nahoana no Ilaina ny Baiboly?

Toy izao ny resadresaka fanaon’ny Vavolombelon’i Jehovah amin’ny olona. Aoka hatao hoe Tovo no anaran’ilay Vavolombelona, ary Eric ilay olona iresahany.

MARINA NY TANTARA AO AMIN’NY BAIBOLY

Eric: Miala tsiny fa izaho tsy mpivavaka.

Tovo: Izany ve? I Tovo aloha ny anarako e! Ary ianao iza?

Eric: Eric.

Tovo: Faly mahafantatra anao.

Eric: Izaho koa torak’izany.

Tovo: Fa hono ho’aho, ny ray aman-dreninao koa izany tsy mpivavaka?

Eric: Mpivavaka ry zareo ka, fa tsy niara-nipetraka taminy intsony aho rehefa nianatra tetỳ amin’ny oniversite, dia lasa tsy nivavaka intsony.

Tovo: Hay? Dia inona no nianaranao tetỳ?

Eric: Fiaraha-monina sy tantara. Izaho tsinona efa hatramin’izay mihitsy no tia tantara.

Tovo: Ie! Mahafinaritra ny tantara ka. Fa izao e! Efa fantatrao ihany angamba hoe bokin-tantara ny Baiboly. Fa asa ianao raha efa nampiasa Baiboly rehefa manao fikarohana?

Eric: Tsy mbola. Fantatro hoe boky tsara ny Baiboly, fa tsy noheveriko ho bokin-tantara mihitsy.

Tovo: Ianao moa hitako ihany hoe olona malala-tsaina. Raha manam-potoana kely ianao, dia hasehoko anao vetivety hoe misy tantara tena marina ao amin’ny Baiboly.

Eric: Eny àry. F’izaho tsy manana Baiboly a!

Tovo: Tsy maninona fa ny ahy no ampiasaintsika. Ity aloha ilay tantara iray: Tantara Voalohany toko faha-29, andininy faha-26 sy 27, hoe: “Ary i Davida, zanak’i Jese, dia nanjaka teo amin’ny Israely rehetra. Efapolo taona no nanjakany teo amin’ny Israely, ka fito taona tao Hebrona ary telo amby telopolo taona tao Jerosalema.”

Eric: Dia ahoana no ahalalana hoe marina io?

Tovo: Andraso fa hohazavaiko. Nisy mpitsikera Baiboly nilaza hoe tsy tena nisy izany Davida Mpanjaka izany.

Eric: Izany ve? Fa maninona?

Tovo: Satria tsy dia nisy porofo firy hoe tena nisy izy. Nisy zavatra hitan’ny mpikaroka anefa tamin’ny 1993. Vato tranainy be ilay izy, dia nisy soratra hoe “Taranak’i Davida.”

Eric: Izany?

Tovo: Dia nisy nilaza koa hoe tsy tena nisy i Pontio Pilato, ilay governora tamin’ny andron’i Jesosy. Voatonona ato amin’ny Lioka toko faha-3 andininy voalohany ny anarany. Misy anaran’olona ambony maromaro eto.

Eric: Ity ve: “Fony i Pontio Pilato no governoran’i Jodia, ary i Heroda no lehibem-paritr’i Galilia”?

Tovo: Ie. Efa ela ny manam-pahaizana sasany no nisalasala hoe tena nisy i Pontio Pilato sa tsia. Nisy vato hita anefa tany atsinanan’ny Ranomasina Mediterane, 50 taona teo ho eo izay, dia nisy ny anarany teo amin’ilay izy.

Eric: Ary mbola tsy naheno an’izany mihitsy aho a!

Tovo: Misy zavatra mahaliana ange ao amin’ny Baiboly e!

Eric: Eny e, ekeko aloha hoe boky tsara ny Baiboly, fa hoatran’ny tsy ilaina intsony izy ity amin’izao. Mety hoe marina ny tantara ao anatiny, fa ankoatra an’izay tsy hitako hoe inona no ilana azy.

BOKY TRANAINY NEFA MAODERINA

Tovo: Betsaka aloha no mitovy hevitra aminao e, fa tsy hoatr’izany indray no fahitako azy. Izao mantsy: Tsy niova ny zavatra ilaintsika olombelona hatramin’izao. Mbola mila sakafo foana isika, dia akanjo, dia trano. Mahatsapa koa isika hoe mila mifampiresaka. Dia tiantsika koa raha sambatra ny fianakaviantsika. Sa ahoana ny hevitrao?

Eric: Marina izany.

Tovo: Misy torohevitra momba an’ireo rehetra ireo ato amin’ny Baiboly. Azo lazaina hoe tranainy ny Baiboly nefa maoderina.

Eric: Tsy azoko.

Tovo: Efa an-jatony taona izay no nanoratana ny Baiboly, dia nahasoa ny toro lalana tao tamin’izany fotoana izany, nefa mbola mahasoa foana ilay izy hatramin’izao.

Efa an-jatony taona izay no nanoratana ny Baiboly, dia nahasoa ny toro lalana tao tamin’izany fotoana izany, nefa mbola mahasoa foana ilay izy hatramin’izao

Eric: Ohatra hoe inona?

Tovo: Atoro ato, ohatra, hoe ahoana no hatao mba tsy ho variana loatra amin’ny resa-bola, ahoana no hahasambatra ny fianakaviana, ary ahoana no hahatonga anao ho namana mahafinaritra. Afaka manampy antsika hahomby eo amin’ny fiainana ny Baiboly. Ianao ve, ohatra, tsy miaiky hoe sarotra be ny andraikitry ny lehilahy manambady?

Eric: Sarotra ka! Izaho izao efa herintaona eo ho eo no nanambady, dia matetika izahay mivady no tsy mitovy hevitra.

Tovo: Izay mihitsy ilay tiako horesahina. Fa misy toro lalana tsotra nefa mandaitra ato amin’ny Baiboly. Jereo, ohatra, ity Efesianina toko faha-5 ity, eto amin’ny andininy faha-22 sy 23 ary 28. Vakio ange, azafady e!

Eric: “Aoka ny vehivavy hanaiky ny vadiny, toy ny anekeny ny Tompo, satria ny lehilahy no lohan’ny vadiny, toa an’i Kristy izay lohan’ny fiangonana, noho izy mpamonjy an’io vatana io.” Andininy faha-28: “Toy izany no tokony hitiavan’ny lehilahy ny vadiny tahaka ny tenany. Izay tia ny vadiny dia tia ny tenany.”

Tovo: Misaotra. Hilamina kokoa ny tokantrano raha samy mampihatra an’io ny mpivady. Sa ahoana?

Eric: Izay aloha e! Fa mora tenenina io fa sarotra atao a!

Tovo: Marina izany. Tsy misy olona tonga lafatra tsinona eto an-tany. Ny Baiboly aza manaiky an’izany, dia mampirisika antsika hoe mila mahay mandanjalanja isika. * Izahay mivady izao tena nahita hoe nanampy anay hahay handanjalanja ny Baiboly. Ilaina foana ny mahay mandanjalanja sy mifandefitra, rehefa mifandray aman’olona.

Eric: Izany mihitsy.

Tovo: Fa izao e, misy torohevitra tsara momba ny fanambadiana sy ny fianakaviana ao amin’ny tranonkalan’ny Vavolombelon’i Jehovah. Azoko aseho anao vetivety ve ny sasany?

Eric: Alefaso e!

Tovo: Ato amin’ity www.jw.org ity ilay izy. Hoatr’izao ny pejy fandraisana.

Eric: Tsara kosa ilay sary a!

Tovo: Sarin’olona mitory ireny. Izahay ange mitory maneran-tany e! Fa andraso ange e! Ity misy fizarana hoe: “Ho An’ny Mpivady sy ny Ray Aman-dreny.” Misy lahatsoratra kely be dia be ato. Iza amin’ireo no mahaliana anao?

Eric: Ity izao hoatran’ny ilaiko: “Famahana Olana Ara-panambadiana.”

Tovo: Misy fomba efatra manampy ny mpivady hamaha olana ato. Fa vakio kely ange ity eto ity e!

Eric: “Mampandeha tsara ny fanambadiana ny fifampiresahana, toy ny ra izay manome aina ny vatana. Tena ilaina anefa ny fitiavana sy ny fanajana mba hahafahan’ny mpivady hifampiresaka tsara, toy ny fo sy ny havokavoka izay ilaina mba hampikoriana tsara ny ra.” Tiako kosa ilay ohatra a!

Tovo: Dia misy andinin-teny eo. Tsindriana io dia misokatra.

Eric: Ity Efesianina 5:33 ity? Hoe: “Na izany aza, dia aoka koa ny lehilahy tsirairay avy ho tia ny vadiny tahaka ny tenany, ary aoka kosa ny vehivavy hanaja fatratra ny vadiny.”

Tovo: Tsy hitanao ve hoe ampirisihina hanome an’izay zavatra tiany ho azo ny mpivady?

Eric: Tsy azoko tsara ny tianao holazaina.

Tovo: Andraso àry hohazavaiko e! Tiantsika lehilahy raha manaja antsika ny vadintsika. Dia ny vehivavy indray faly rehefa manome toky azy ny vadiny hoe tena tia azy. Sa tsy izany?

Eric: Ie.

Tovo: Raha miezaka mampiseho amin’ny vadintsika foana isika lehilahy hoe tia azy, dia ho mora aminy ny hanaja antsika. Sa ahoana hozy ianao?

Eric: Ie, hoatran’ny marina izany.

Tovo: Sady natao ho an’ny lehilahy àry io andinin-teny io no natao ho an’ny vehivavy. Efa ho 2 000 taona lasa izay no nanoratana an’io, nefa mbola mandaitra foana io hatramin’izao. Raha ampiharina io, dia ho salama foana ny “fo sy havokavoka”, araka ilay fanoharana teo, izany hoe hifankatia sy hifanaja foana ny mpivady.

Eric: Misy zavatra betsaka mahaliana kay ao amin’ny Baiboly!

Tovo: Izany mihitsy. Fa tiako raha vakinao ilay hoe “Fomba efatra hamahana olana” ato amin’ity lahatsoratra ity, dia hanontaniako amin’ny manaraka ny hevitrao momba an’ilay izy. * Eto ihany ny fotoanantsika?

Eric: Ie. Ao fa hovakinay mivady ity.

Misy fanontaniana manitikitika ny sainao ve? Misy tianao ho fantatra ve momba izay inoan’ny Vavolombelon’i Jehovah sy ny fanaon’izy ireo? Aza misalasala àry manontany an’izay Vavolombelona mihaona aminao. Ho faly izy hamaly anao.

^ feh. 63 Raha mila fanazavana fanampiny, dia jereo ny toko 14 amin’ilay boky hoe Inona Marina no Ampianarin’ny Baiboly?, navoakan’ny Vavolombelon’i Jehovah.