MIFOHAZA! Jolay 2011

MATOAN-DAHATSORATRA

Tokony Hofaranana ny Fijaliana!

An-tapitrisany ny olona mijaly. Tsy miraharaha antsika ve Andriamanitra?

MATOAN-DAHATSORATRA

Nahoana no Maro Be ny Olona Mijaly?

Sazy avy amin’Andriamanitra ve ny fijaliana? Sa inona no tena mahatonga ny olona hijaly?

MATOAN-DAHATSORATRA

Tsy Miraharaha Antsika ve Andriamanitra?

Tsy hoe tsy miraharaha ny fijaliantsika akory Andriamanitra. Nahoana isika no milaza izany?

MATOAN-DAHATSORATRA

Tena Hifarana ny Fijaliana

Milaza ny Baiboly fa kely sisa dia tsy hisy loza sy fijaliana intsony.