Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

“Ginausisa sang Espiritu . . . ang Madalom nga mga Butang sang Dios”

“Ginausisa sang Espiritu . . . ang Madalom nga mga Butang sang Dios”

 “Ginausisa sang Espiritu . . . ang Madalom nga mga Butang sang Dios”

“Ginausisa sang espiritu ang tanan nga butang, bisan ang madalom nga mga butang sang Dios.”—1 COR. 2:10.

1. Ano nga papel sang balaan nga espiritu ang ginpadaku ni Pablo sa 1 Corinto 2:10, kag ano nga mga pamangkot ang nagautwas?

DAKU gid ang aton pasalamat sa pagpanghikot sang balaan nga espiritu ni Jehova! Ginalaragway sa Kasulatan ang espiritu subong manugbulig, dulot, isa nga nagasaksi, kag isa nga nagapangabay para sa aton. (Juan 14:16; Binu. 2:38; Roma 8:16, 26, 27) Ginpadaku ni apostol Pablo ang isa pa ka importante nga papel sang balaan nga espiritu: “Ginausisa sang espiritu ang tanan nga butang, bisan ang madalom nga mga butang sang Dios.” (1 Cor. 2:10) Huo, ginagamit ni Jehova ang iya balaan nga espiritu sa pagpahayag sang madalom nga espirituwal nga mga kamatuoran. Gani, kon indi paagi sa bulig sini, mahangpan ayhan naton ang mga katuyuan ni Jehova? (Basaha ang 1 Corinto 2:9-12.) Apang, may pila ka pamangkot nga nagautwas: Paano ‘ang espiritu nagausisa sa madalom nga mga butang sang Dios’? Paagi kay sin-o ginapahayag ni Jehova ining mga butang sang unang siglo C.E.? Paano kag paagi kay sin-o ang espiritu nagausisa sa madalom nga mga butang sa karon?

2. Sa anong duha ka paagi nagapanghikot ang espiritu?

2 Ginpakita ni Jesus ang duha ka paagi nga nagapanghikot ang espiritu. Antes sia mapatay, ginsilingan niya ang iya mga apostoles: “Ang manugbulig, ang balaan nga espiritu, nga ipadala sang Amay sa akon ngalan, ini magatudlo sa inyo sang tanan nga butang kag magapahanumdom sa inyo sang tanan nga butang nga ginsiling ko sa inyo.” (Juan 14:26) Gani, ang balaan nga espiritu magapanghikot  subong manunudlo kag manugpahanumdom. Subong manunudlo, magabulig ini sa mga Cristiano nga mahangpan ang mga butang nga wala nila anay nahangpan. Subong manugpahanumdom, magabulig ini sa ila nga madumduman kag maaplikar ang mga butang nga ila natun-an.

Sang Unang Siglo

3. Ano nga pinamulong ni Jesus ang nagpakita nga “ang madalom nga mga butang sang Dios” amat-amat nga ipahayag?

3 Si Jesus mismo ang nagtudlo sa iya mga disipulo sang madamo nga kamatuoran nga bag-o para sa ila. Apang, madamo pa sila sang dapat mahibaluan. Ginsilingan ni Jesus ang iya mga apostoles: “May madamo pa ako nga butang nga isiling sa inyo, apang indi pa kamo makahangop sini karon. Apang, kon mag-abot ang manugbulig, ang espiritu sang kamatuoran, tuytuyan niya kamo sa bug-os nga kamatuoran.” (Juan 16:12, 13) Ginpahangop ni Jesus nga paagi sa balaan nga espiritu, ang madalom nga espirituwal nga mga butang amat-amat nga ipahayag.

4. Sang Pentecostes 33 C.E., paano ang balaan nga espiritu nagpanghikot subong manunudlo kag manugpahanumdom?

4 Sang Pentecostes 33 C.E., “ang espiritu sang kamatuoran” nag-abot sang ginpasagahay ini sa 120 ka Cristiano nga nagtipon sa Jerusalem. Nakita kag nabatian sang mga tawo ang madamo nga pamatuod sini. (Binu. 1:4, 5, 15; 2:1-4) Ang mga disipulo nagahambal sing nanuhaytuhay nga hambal “tuhoy sa halangdon nga mga butang sang Dios.” (Binu. 2:5-11) Tion na para ipahayag ang isa ka bag-o nga butang. Ining pagpasagahay sang balaan nga espiritu gintagna sang manalagna nga si Joel. (Joel 2:28-32) Nasaksihan sang mga tawo ang katumanan sini sa paagi nga wala gid nila ginpaabot, kag ginpaathag ni apostol Pedro ang kahulugan sini. (Basaha ang Binuhatan 2:14-18.) Gani subong manunudlo, ang balaan nga espiritu nagbulig kay Pedro nga mahangpan nga ang naeksperiensiahan sang mga disipulo katumanan sang madugay na nga tagna. Ang espiritu nagpanghikot man subong manugpahanumdom, kay ginsambit ni Pedro indi lamang ang tagna ni Joel kundi ang duha pa ka salmo ni David. (Sal. 16:8-11; 110:1; Binu. 2:25-28, 34, 35) Ang nakita kag nabatian sang mga nagtipon sadto matuod gid nga madalom nga mga butang sang Dios.

5, 6. (a) Sa tapos sang Pentecostes 33 C.E., anong importante nga mga pamangkot tuhoy sa bag-o nga katipan ang kinahanglan sabton? (b) Paagi kay sin-o ginpautwas ining mga isyu, kag paano sila nakahimo sang mga desisyon?

5 Madamo pa nga butang ang kinahanglan mahangpan sang unang siglo nga mga Cristiano. Halimbawa, sang nagsugod sa pagpanghikot ang bag-o nga katipan sang Pentecostes may mga pamangkot nga nag-utwas. Ang bag-o bala nga katipan para lamang sa mga Judiyo kag sa Judiyo nga mga proselita? Ang mga Gentil bala mahimo man mangin bahin sini kag mangin hinaplas sang balaan nga espiritu? (Binu. 10:45) Ang mga Gentil bala nga mga lalaki dapat pa magpatuli kag magsunod sa Mosaikong Kasuguan? (Binu. 15:1, 5) Importante gid ini nga mga pamangkot. Gani agod mahangpan ining madalom nga mga butang, kinahanglan gid ang balaan nga espiritu ni Jehova. Apang, paagi kay sin-o ini magapanghikot?

6 Ini nga mga isyu ginpautwas sang responsable nga mga utod nga lalaki agod binagbinagon. Sanday Pedro, Pablo, kag Bernabe yara sa miting sang nagadumala nga hubon kag ginsugid nila kon paano ginpakig-angutan ni Jehova ang wala matuli nga mga Gentil. (Binu. 15:7-12) Sa tapos mabinagbinag ini nga pamatuod nga ginasakdag sang Hebreong Kasulatan kag sa bulig sang balaan nga espiritu, nakahimo sang desisyon ang nagadumala nga hubon. Dayon ginpahibalo nila ini sa mga kongregasyon paagi sa sulat.—Basaha ang Binuhatan 15:25-30; 16:4, 5; Efe. 3:5, 6.

7. Paano anay ginpahayag ang madalom nga mga kamatuoran?

7 Madamo pa nga butang ang nangin maathag paagi sa inspirado nga mga sulat nanday Juan, Pedro, Santiago, kag Pablo. Apang sang nakompleto na ang Cristianong Kasulatan, ang mga dulot nga pagpanagna kag ang ihibalo nga ginpahayag sing milagruso nag-untat. (1 Cor. 13:8) Ang espiritu bala padayon nga magapanghikot subong manunudlo kag manugpahanumdom? Padayon bala sini nga buligan ang mga Cristiano sa pag-usisa sa madalom nga mga butang sang Dios? Ginapakita sang mga tagna nga magapadayon ini.

 Sa Tion sang Katapusan

8, 9. Sin-o ang may espirituwal nga kaalam sa tion sang katapusan nga “magasilak”?

8 Ang isa ka anghel nagtagna tuhoy sa tion sang katapusan: “Ang mga maalam magasidlak subong sang kasiga sang kahawaan; kag ang mga nagaliso sang madamu sa pagkamatarung, subong sang kabitoonan sa gihapon kag sa gihapon. . . . Kag magadugang ang ihibalo.” (Dan. 12:3, 4) Sin-o ang mga maalam nga magasidlak? Naghatag si Jesus sing ideya sa iya ilustrasyon tuhoy sa trigo kag sa gamhon. Tuhoy sa “katapusan sang sistema sang mga butang,” sia nagsiling: “Sa amo nga tion ang mga matarong magasilak sing masanag kaangay sang adlaw sa ginharian sang ila Amay.” (Mat. 13:39, 43) Sang ginpaathag ni Jesus ang iya ilustrasyon, ginpakilala niya “ang mga matarong” subong “ang mga anak sang ginharian,” ang hinaplas nga mga Cristiano.—Mat. 13:38.

9 Ang tanan bala nga hinaplas nga Cristiano “magasilak”? Sa isa ka aspekto, masiling naton nga huo, kay tanan sila magapakigbahin sa pagbantala, sa paghimo sing mga disipulo, kag sa pagpalig-on sa isa kag isa sa tion sang mga miting. Ang mga hinaplas amo ang magapakita sing maayo nga halimbawa sa sini. (Zac. 8:23) Apang dugang pa sa sini, ang madalom nga mga butang ipahayag man sa tion sang katapusan. Ang mga tagna ni Daniel “napat-inan” tubtob sa sina nga tion. (Dan. 12:9) Paano kag paagi kay sin-o usisaon sang espiritu ining madalom nga mga butang?

10. (a) Paagi kay sin-o ginapahayag sang espiritu ang madalom nga mga kamatuoran sa katapusan nga mga adlaw? (b) Paano nangin maathag ang mga kamatuoran tuhoy sa dakung espirituwal nga templo ni Jehova?

 10 Kon mag-abot na ang tion nga kinahanglan ang dugang pa nga paathag tuhoy sa isa ka espirituwal nga butang sa aton panahon, ang balaan nga espiritu nagabulig sa Nagadumala nga Hubon nga nagarepresentar sa “matutom kag mainandamon nga ulipon” agod mahangpan nila ang madalom nga mga kamatuoran nga wala anay nahangpan. (Mat. 24:45; 1 Cor. 2:13) Nagatipon sila agod binagbinagon ang bag-o nga paghangop. (Binu. 15:6) Ang ila matun-an, ginabalhag nila agod makabenepisyo ang tanan. (Mat. 10:27) Kon sa pagligad sang tion, may mga paghangop nga nagakinahanglan bag-uhon, ginapaathag nila ini sing bunayag.—Tan-awa ang kahon nga “Paano ang Espiritu Nagpahayag sang Kahulugan sang Espirituwal nga Templo.”

Pagbenepisyo sa Papel sang Balaan nga Espiritu sa Karon

11. Paano ang tanan nga Cristiano karon nagabenepisyo sa papel sang balaan nga espiritu sa pagpahayag sang madalom nga mga butang sang Dios?

11 Ang tanan nga matutom nga Cristiano nagabenepisyo sa papel sang balaan nga espiritu sa pagpahayag sang madalom nga mga butang sang Dios. Kaangay sang unang siglo nga mga Cristiano, ginabuligan man kita sang balaan nga espiritu nga mahangpan ang aton ginatun-an karon kag madumduman ini sa ulihi kag maaplikar. (Luc. 12:11, 12) Indi na kinahanglan nga mangin mataas ang aton tinun-an agod mahangpan naton ang madalom nga espirituwal nga mga kamatuoran nga ginbalhag. (Binu. 4:13) Paano naton mapauswag ang aton paghangop sa madalom nga mga butang sang Dios? Binagbinaga ang pila ka panugda.

12. San-o kita dapat mangamuyo sang balaan nga espiritu?

12 Mangabay sang balaan nga espiritu. Antes naton binagbinagon ang Makasulatanhon nga materyal, dapat kita mangabay sang balaan nga espiritu agod giyahan kita. Dapat naton ini himuon bisan nagaisahanon lang kita ukon malip-ot lang ang aton pagtuon. Inang mapainubuson nga pangabay pat-od gid nga makapahamuot sa aton langitnon nga Amay. Subong sang ginpakita ni Jesus, si Jehova magahatag sang iya balaan nga espiritu kon hanuot kita nga mangabay sini sa Iya.—Luc. 11:13.

13, 14. Paano ang paghanda para sa mga miting makabulig sa aton nga mahangpan ang madalom nga mga butang sang Dios?

13 Maghanda para sa mga miting. Nagabaton kita sing “pagkaon sa nagakaigo nga tion” paagi sa ulipon nga grupo. Ginatuman sang “ulipon” ang asaynment sini paagi sa pag-aman sang Makasulatanhon nga materyal para sa aton mga miting kag pag-iskedyul kon san-o ini binagbinagon. May makatarunganon gid nga rason nga pangabayon ang “bug-os nga paghiliutod” nga binagbinagon ang pila ka impormasyon. (1 Ped. 2:17; Col. 4:16; Jud. 3) Nagakooperar kita sa balaan nga espiritu kon himuon naton ang aton labi nga masarangan nga sundon ang mga laygay nga aton mabaton.—Bug. 2:29.

14 Kon nagahanda kita para sa Cristianong mga miting, maayo gid nga basahon naton ang ginsambit nga mga teksto kag tinguhaan nga mahangpan kon paano ini naangot sa topiko nga aton ginatun-an. Kon himuon naton ini, amat-amat nga magadalom ang aton paghangop sa Biblia. (Binu. 17:11, 12) Kon basahon naton ang mga teksto, magapabilin ini sa aton hunahuna kag ang balaan nga espiritu makabulig sa aton nga madumduman ini sa ulihi. Dugang pa, kon makita naton ang mga teksto sa pahina mismo sang Biblia, madali lang  naton ini matultulan kon kinahanglan na naton ini gamiton.

15. Ngaa dapat kita magdungan sa ginbalhag nga bag-o nga mga impormasyon, kag paano mo ini ginahimo?

15 Magdungan sa bag-o nga mga impormasyon. Ang pila sa ginbalhag nga materyal wala ginatun-an sa aton mga miting, apang gin-aman ini para sa aton kaayuhan. Ang mga balasahon nga ginatanyag naton sa publiko gindesinyo sa paagi nga makabenepisyo man kita. Sa sining masako nga kalibutan, masami nga madamo kita sing tion nga ginahinguyang sa paghulat. Kon may dala kita nga mga publikasyon nga wala pa naton mabasa ukon naubos basa, mahimo naton ini basahon samtang nagahulat kita. Ginapanginpuslan sang iban ang tion paagi sa pagpamati sa audio recording sang aton mga publikasyon samtang nagalakat sila ukon nagabiyahe. Ini nga mga impormasyon gin-research sing maayo apang mahapos mahangpan sang ordinaryo nga mga bumalasa. Ini tanan makabulig sa aton nga magdalom ang aton apresasyon sa espirituwal nga mga butang.—Hab. 2:2.

16. Ano nga benepisyo ang aton matigayon kon isulat naton kag i-research ang mga pamangkot nga nagautwas sa aton hunahuna?

16 Magpamalandong. Kon nagabasa ka sang Biblia ukon sang mga publikasyon nga napasad sa sini, hatagi sing tion nga mapamalandungan ini. Samtang ginahangop mo ang imo ginabasa, may mga pamangkot nga mahimo mag-utwas sa imo hunahuna. Mahimo mo ini isulat kag tun-an sa iban nga tion. Sa masami kon ginausisa naton ang mga butang nga nagapainteres sa aton, nagaresulta ini sa aton madalom nga paghangop. Ang aton matigayon nga paghangop mangin bahin na sang aton bahandi nga mahimo naton magamit kon kinahanglanon.—Mat. 13:52.

17. Ano ang inyo ginatun-an sa inyo pangpamilya ukon personal nga pagtuon?

17 Mag-iskedyul sang tion para sa pangpamilya nga pagsimba. Ginapalig-on kita tanan sang Nagadumala nga Hubon nga magpain sang gab-i ukon iban nga tion kada semana para sa personal ukon pangpamilya nga pagtuon. Ginbag-o ang iskedyul sang aton mga miting agod matuman naton ini nga laygay. Ano ang ginatun-an ninyo sa gab-i sang inyo Pangpamilya nga Pagsimba? Ang iban nagabasa sang Biblia kag kon may mga teksto sila nga indi mahangpan gina-research nila ini. Nagasulat man sila sing malip-ot nga mga nota sa ila Biblia. Madamo nga pamilya ang nagahatag sing tion nga mabinagbinag kon paano maaplikar sang ila pamilya ang materyal nga ila ginatun-an. Ang pila ka ulo sang pamilya nagapili sang materyal nga sa banta nila kinahanglan binagbinagon sang ila pamilya ukon ginabinagbinag nila ang topiko ukon pamangkot nga ginpautwas sang isa ka katapo sang ila pamilya. Mahimo nga sa pagligad sang panahon makahunahuna ka sang iban pa nga topiko nga maayo binagbinagon. *

18. Ngaa indi kita dapat mag-untat sa pagtuon sang madalom nga mga kamatuoran sa Pulong sang Dios?

18 Si Jesus nagsiling nga ang espiritu magapanghikot subong isa ka manugbulig. Gani indi kita dapat mag-untat sa pagtuon sang madalom nga mga kamatuoran sa Pulong sang Dios. Ina nga mga kamatuoran bahin sang hamili nga “ihibalo sang Dios,” kag ginaagda kita nga usisaon ini. (Basaha ang Hulubaton 2:1-5.) Madamo ang ginapahayag sini tuhoy sa “mga butang nga ginhanda sang Dios para sa mga nagahigugma sa iya.” Samtang nagapanikasog kita nga makatuon sing dugang pa sa Pulong ni Jehova, ang balaan nga espiritu magabulig sa aton, kay “ginausisa sang espiritu ang tanan nga butang, bisan ang madalom nga mga butang sang Dios.”—1 Cor. 2:9, 10.

[Nota]

^ par. 17 Tan-awa man ang Oktubre 2008 nga Ang Aton Ministeryo sa Ginharian, pahina 8.

Paano Mo Sabton?

• Sa anong duha ka paagi nagabulig sa aton ang espiritu sa pag-usisa sang “madalom nga mga butang sang Dios”?

• Paagi kay sin-o ginpahayag sang balaan nga espiritu ang madalom nga mga kamatuoran sang unang siglo?

• Paano ang balaan nga espiritu nagapanghikot para mangin maathag ang mga butang sa aton panahon?

• Ano ang himuon mo para makabenepisyo ka sa papel sang balaan nga espiritu?

[Mga Pamangkot sa Pagtinuon]

[Kahon sa pahina 22]

Paano ang Espiritu Nagpahayag sang Kahulugan sang Espirituwal nga Templo

Lakip sa “madalom nga mga butang sang Dios” nga ginpahayag sang unang siglo amo ang tabernakulo kag ang mga templo sang ulihi nga nagalandong sa mas daku nga espirituwal nga katunayan. Gintawag ni Pablo ina nga katunayan nga “matuod nga tolda, nga ginpatindog ni Jehova, kag indi sang tawo.” (Heb. 8:2) Amo ini ang daku nga espirituwal nga templo, ang kahimusan sa pagpalapit sa Dios nga nangin posible paagi sa halad kag pagkasaserdote ni Jesucristo.

Ang “matuod nga tolda” nagluntad sang 29 C.E. sang ginbawtismuhan si Jesus kag ginbaton sia ni Jehova subong ang isa nga mangin himpit nga halad. (Heb. 10:5-10) Sa tapos sang iya kamatayon kag pagkabanhaw, nagsulod si Jesus sa Labing Balaan sang espirituwal nga templo kag ginpresentar ang balor sang iya halad “sa Dios mismo.”—Heb. 9:11, 12, 24.

Si apostol Pablo nagsulat nga ang hinaplas nga mga Cristiano “nagadaku nga mangin isa ka balaan nga templo para kay Jehova.” (Efe. 2:20-22) Ini bala nga templo amo man ang “matuod nga tolda” nga ginlaragway niya sang ulihi sa iya sulat sa mga Hebreo? Amo sina ang pagpati sang mga alagad ni Jehova sa sulod sang mga dekada. Daw ginapahangop sini nga ang hinaplas nga mga Cristiano ginahanda sa duta para mangin “mga bato” sa langitnon nga templo ni Jehova.—1 Ped. 2:5.

Apang, sang mga tuig 1971, nahangpan sang responsable nga mga katapo sang ulipon nga grupo nga ang templo nga ginsambit ni Pablo sa Efeso wala nagapatuhoy sa daku nga espirituwal nga templo ni Jehova. Kay kon ang “matuod nga tolda” ginahuman sang ginbanhaw nga hinaplas nga mga Cristiano, magaluntad ini pagkatapos pa sang ila pagkabanhaw, sa tion sang “presensia sang Ginuo.” (1 Tes. 4:15-17) Apang si Pablo nagsulat tuhoy sa sini nga tabernakulo: “Ini mismo nga tolda isa ka ilustrasyon para sa gintalana nga tion nga yari na karon.”—Heb. 9:9.

Paagi sa mahalungon nga pag-usisa sini kag sa iban pa nga teksto, nangin maathag nga ang espirituwal nga templo nahuman na kag ang hinaplas nga mga Cristiano indi ang “mga bato” nga ginadihon pa sa duta para mangin bahin sini sa ulihi. Sa baylo, ang hinaplas nga mga Cristiano nagaalagad sa luwang kag sa Balaan sang espirituwal nga templo, nga nagahalad sa Dios adlaw-adlaw sang “halad sang pagdayaw.”—Heb. 13:15.

[Retrato sa pahina 23]

Paano naton mapauswag ang aton paghangop sa “madalom nga mga butang sang Dios”?