Zacarias 8:1-23

 • Si Jehova naghatag paghidait kag kamatuoran sa Sion (1-23)

  • Jerusalem, ‘ang siudad sang kamatuoran’ (3)

  • “Maghambal kamo sing matuod sa isa kag isa” (16)

  • Puasa mangin kapiestahan (18, 19)

  • “Pangitaon naton si Jehova” (21)

  • Napulo ka tawo magauyat sa bayo sang isa ka Judiyo (23)

8  Nabatian ko liwat ang mensahe ni Jehova sang mga kasuldadusan:  “Amo ini ang ginasiling ni Jehova sang mga kasuldadusan, ‘Amligan ko ang Sion bangod sang akon daku nga kakugi.+ Maakig gid ako kag amligan ko sia bangod sang akon kakugi sa iya.’”  “Amo ini ang ginasiling ni Jehova, ‘Mabalik ako sa Sion+ kag magapuyo ako sa Jerusalem;+ kag pagatawgon ang Jerusalem nga siudad sang kamatuoran,*+ kag ang bukid ni Jehova sang mga kasuldadusan nga balaan nga bukid.’”+  “Amo ini ang ginasiling ni Jehova sang mga kasuldadusan, ‘Magapungko liwat sa mga plasa ang mga tigulang nga nagasungkod bangod sang katigulangon.*+  Kag mapuno ang mga plasa sang siudad sang nagahampang nga mga kabataan.’”+  “Amo ini ang ginasiling ni Jehova sang mga kasuldadusan, ‘Bisan daw imposible ini para sa katawhan nga nagbalik halin sa pagkabihag sa sina nga tion, mangin imposible man bala ini para sa akon?’ siling ni Jehova sang mga kasuldadusan.”  “Amo ini ang ginasiling ni Jehova sang mga kasuldadusan, ‘Luwason ko ang akon katawhan halin sa mga duta sa sidlangan kag sa katundan.*+  Dalhon ko sila kag magaistar sila sa Jerusalem.+ Mangin katawhan ko sila kag ako mangin ila Dios+ sa kamatuoran* kag pagkamatarong.’”  “Amo ini ang ginasiling ni Jehova sang mga kasuldadusan, ‘Magpakaisog kamo,*+ kamo nga nakabati karon sang mga pulong nga ginsiling sang mga manalagna,+ ang mga pulong nga ginpamulong sang adlaw nga ginpasad ang pundasyon sang balay ni Jehova sang mga kasuldadusan agod patindugon ang templo. 10  Kay antes sina nga tion, wala sing tawo ukon sapat+ nga ginasuelduhan; kag makatalagam nga maglakbay bangod sang mga kaaway, kay ginapaaway ko ang mga tawo.’ 11  “‘Apang indi ko na paghimuon sa katawhan nga nagbalik halin sa pagkabihag ang ginhimo ko sang una,’+ siling ni Jehova sang mga kasuldadusan. 12  ‘Kay magasab-ug sila sing binhi nga magadala sing paghidait; ang mga ubas magapamunga, ang duta magapatubas,+ kag ang langit magahatag sing tun-og; kag ipapanubli ko sa ila ini tanan nga butang.+ 13  Kag subong nga kamo nangin pagpakamalaut sa mga pungsod,+ O panimalay ni Juda kag panimalay ni Israel, luwason ko kamo kag mangin pagpakamaayo kamo.+ Indi kamo magkahadlok!+ Magpakaisog kamo.’*+ 14  “Kay amo ini ang ginasiling ni Jehova sang mga kasuldadusan, ‘“Subong nga namat-od ako nga laglagon kamo bangod ginpaakig ako sang inyo mga katigulangan, kag wala ko ini ginkasubo,” siling ni Jehova sang mga kasuldadusan,+ 15  “namat-od man ako sa sini nga tion sa paghimo sing maayo sa Jerusalem kag sa panimalay ni Juda.+ Indi kamo magkahadlok!”’+ 16  “‘Amo ini ang dapat ninyo himuon: Maghambal kamo sing matuod sa isa kag isa,+ kag dapat ninyo pasanyugon ang kamatuoran kag paghidait sa inyo paghukom sa gawang sang inyo mga siudad.+ 17  Indi kamo magpadihot sa inyo tagipusuon sing malain batok sa isa kag isa,+ kag indi ninyo paghigugmaa ang pagpanumpa sing butig;+ kay ginakaugtan ko ini tanan,’+ siling ni Jehova.” 18  Nabatian ko liwat ang mensahe ni Jehova sang mga kasuldadusan nga nagasiling: 19  “Amo ini ang ginasiling ni Jehova sang mga kasuldadusan, ‘Ang pagpuasa sa ikap-at nga bulan,+ sa ikalima nga bulan,+ sa ikapito nga bulan,+ kag sa ikanapulo nga bulan+ mangin paghugyaw kag pagkasadya kag mga kapiestahan+ para sa panimalay ni Juda. Gani higugmaa ninyo ang kamatuoran kag paghidait.’ 20  “Amo ini ang ginasiling ni Jehova sang mga kasuldadusan, ‘Pat-od gid nga magaabot ang katawhan kag ang mga pumuluyo sang madamo nga siudad; 21  kag ang mga pumuluyo sang isa ka siudad magakadto sa iban nga siudad kag magasiling: “Dali kamo, malakat kita. Mangabay kita nga kahamut-an kita* ni Jehova kag pangitaon naton si Jehova sang mga kasuldadusan. Maupod man kami sa inyo.”+ 22  Madamo nga katawhan kag gamhanan nga mga pungsod ang magakadto sa Jerusalem+ agod pangitaon si Jehova sang mga kasuldadusan kag agod pangabayon ang kahamuot* ni Jehova.’ 23  “Amo ini ang ginasiling ni Jehova sang mga kasuldadusan, ‘Sa sina nga tion napulo ka tawo halin sa tanan nga lenguahe sang mga pungsod+ ang magauyat sa bayo* sang isa ka Judiyo* kag magasiling: “Luyag namon nga mag-upod sa inyo,+ kay nabatian namon nga kaupod ninyo ang Dios.”’”+

Footnote

Ukon “katutom.”
Sa literal, “bangod sa kadamuon sang mga adlaw.”
Ukon “halin sa duta nga ginabutlakan sang adlaw kag sa duta nga ginatunuran sang adlaw.”
Ukon “katutom.”
Ukon “Pabakura ang inyo mga kamot.”
Ukon “Pabakura ang inyo mga kamot.”
Ukon “Pahumukon naton ang nawong.”
Ukon “agod pahumukon ang nawong.”
Ukon “sidsid sang malaba nga bayo.”
Sa literal, “isa ka Judiyo nga lalaki.”