Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

“Mag-ukod Ka . . . sa Pagpanudlo”

“Mag-ukod Ka . . . sa Pagpanudlo”

 “Mag-ukod Ka . . . sa Pagpanudlo”

“GINATAWAG ninyo ako, ‘Manunudlo,’ kag, ‘Ginuo,’ kag husto ang ginasiling ninyo, kay amo gid man ako.” (Juan 13:13) Sa sina nga pinamulong ni Jesus sa iya mga disipulo, ginpadaku niya ang iya papel subong manunudlo. Wala madugay antes sia magkayab sa langit, naghatag sia sing sugo sa iya mga sumulunod: “Busa lakat kamo kag maghimo sang mga disipulo sa mga tawo sang tanan nga pungsod, . . . nga nagapanudlo sa ila nga tumanon ang tanan nga butang nga ginsugo ko sa inyo.” (Mat. 28:19, 20) Sang ulihi, ginpadaku man ni apostol Pablo nga importante gid nga mangin mga manunudlo kita sang Pulong sang Dios. Ginlaygayan niya ang Cristianong gulang nga si Timoteo: “Mag-ukod ka sa pagbasa sing dayag, sa paglaygay, sa pagpanudlo. . . . Pamalandungi ini nga mga butang; mag-ukod sa sini, agod ang imo pag-uswag madayag sa tanan nga tawo.”—1 Tim. 4:13-15.

Tubtob karon, ang pagpanudlo importante gihapon nga bahin sang aton pag-alagad sa latagon kag Cristianong mga miting. Paano kita makapadayon sa maukod nga pagpanudlo, kag paano ini makabulig sa aton nga mag-uswag subong mga manunudlo sang Pulong sang Dios?

Iluga ang Dakung Manunudlo

Ang paagi ni Jesus sa pagpanudlo makagalanyat gid sa iya mga tagpalamati. Talupangda kon ano ang epekto sang iya pinamulong sa mga nagtambong sa sinagoga sa Nazaret. Ang manunulat sang Ebanghelyo nga si Lucas nagsiling: “Sila tanan naghatag sang dalayawon nga panaksi tuhoy sa iya kag natingala sa maayo nga mga pulong nga naggua sa iya baba.” (Luc. 4:22) Gin-ilog sang mga disipulo ni Jesus ang paagi sang pagbantala sang ila Agalon. Huo, ginpalig-on ni apostol Pablo ang iya mga masigka-Cristiano: “Mangin manug-ilog kamo sa akon, subong nga ako man kay Cristo.” (1 Cor. 11:1) Bangod gin-ilog ni Pablo ang pamaagi ni Jesus, nangin epektibo sia sa ‘pagpanudlo sing dayag kag sa mga balay.’—Binu. 20:20.

Pagpanudlo “sa Tiendahan”

Ang talalupangdon nga halimbawa sang kalantip ni Pablo sa pagpanudlo sing dayag masapwan sa Binuhatan kapitulo 17. Mabasa naton diri ang iya pagbisita sa Atenas, Gresya. Bisan diin sia magtulok sa sina nga siudad, sa mga dalan man ukon sa publiko nga mga lugar, makakita si Pablo sang mga idolo. Indi katingalahan nga naakig gid si Pablo! Apang, wala sia nagpadala sa iya emosyon. Sa baylo, “nangatarungan sia sa mga Judiyo sa sulod sang sinagoga . . . kag adlaw-adlaw sa mga tawo nga natabuan nga didto sa tiendahan.” (Binu. 17:16, 17) Maayo gid sia nga halimbawa para sa aton! Kon matinahuron kita nga nagapakig-angot sa mga tawo nga nanuhaytuhay ang ginhalinan kag wala nagahukom sa ila, mahimo naton maganyat ang iban nga mamati kag mabuligan sila nga makagua sa butig nga relihion.—Binu. 10:34, 35; Bug. 18:4.

Madamo sa tagpalamati ni Pablo sa tiendahan ang wala nagbaton sang iya mensahe. Lakip sa ila amo ang mga pilosopo nga ang pagtamod wala nahisuno sa mga kamatuoran nga iya ginabantala. Sang may nakigbais kay Pablo, ginbinagbinag niya ang ila mga opinyon. Gintawag sia sang iban nga “babaan” (sa literal, “nagapanuka sang liso”). Ang iban pa nagsiling: “Daw manugbantala sia sang dumuluong nga mga dios.”—Binu. 17:18.

Apang, wala gid naluyahan sing buot si Pablo sa malain nga ginpanghambal sang iya mga tagpalamati. Sa baylo, sang ginpangabay sia nga ipaathag ang iya mga panudlo, gingamit ni Pablo ini nga kahigayunan agod maghatag sang maathag nga pamulongpulong nga nagapakita sang iya kalantip sa pagtudlo. (Binu. 17:19-22; 1 Ped. 3:15) Repasuhon naton ang kaundan sang iya pamulongpulong kag hibaluon kon paano ini makabulig nga mag-uswag ang aton ikasarang sa pagpanudlo.

 Mangita sing Topiko nga Makapainteres sa Imo mga Tagpalamati

Si Pablo nagsiling: “Mga tawo sang Atenas, nakita ko nga sa tanan nga butang mas mahinadlukon kamo sa mga dios sangsa iban. Halimbawa, samtang . . . nagapanilag sing maayo sa mga butang nga inyo ginasimba, nakita ko man ang isa ka altar nga nasulatan ‘Sa Isa ka Dios nga Wala Makilala.’ Busa ang ginahatagan ninyo sing diosnon nga debosyon nga wala ninyo makilala, ini ang ginabantala ko sa inyo.”—Binu. 17:22, 23.

Mapanilagon gid si Pablo. Base sa iya mga nakita, nahibaluan niya kon ano nga sahi sang mga tawo ang iya tagpalamati. Kon mapanilagon kita, makilala man naton kon ano nga sahi sang tawo ang tagbalay. Halimbawa, ang mga hampanganan sa palibot ukon karatula sa ila puertahan makahatag sa aton sing ideya tuhoy sa tagbalay. Kon may ideya kita sa kahimtangan sang tagbalay, mahibaluan naton indi lamang ang topiko nga dapat istoryahan kundi pati na kon paano naton ini ipakig-istorya.—Col. 4:6.

Positibo si Pablo sa pagpaalinton sang iya mensahe. Nahangpan niya nga may “diosnon nga debosyon” ang mga taga-Atenas apang indi suno sa sibu nga ihibalo. Ginpatalupangod sing maathag ni Pablo kon paano nila dapat simbahon ang matuod nga Dios. (1 Cor. 14:8) Gani, daw ano ka importante nga maghambal kita sing maathag kag positibo kon nagabantala kita sing maayong balita sang Ginharian!

Mangin Mataktikanhon kag Wala sing Ginapasulabi

Si Pablo padayon nga nagsiling: “Ang Dios nga naghimo sang kalibutan kag sang tanan nga butang sa sini, ining Isa, nga amo ang Ginuo sang langit kag duta, wala nagapuyo sa mga templo nga ginhimo sang kamot, ukon ginaalagad sia sang mga kamot sang tawo subong nga daw may kinahanglan sia nga bisan ano, bangod sia mismo ang nagahatag sa tanan nga tawo sang kabuhi kag sang ginhawa kag sang tanan nga butang.”—Binu. 17:24, 25.

Ginpatalupangod diri ni Pablo nga si Jehova amo ang Manughatag sing Kabuhi paagi sa mataktikanhon nga pagpatuhoy sa Iya subong ang “Ginuo sang langit kag duta.” Isa gid ka pribilehiyo nga mabuligan ang matarong sing tagipusuon nga mga tawo gikan sa nanuhaytuhay nga relihion kag kultura nga makilala nga si Jehova nga Dios amo ang ginhalinan sang kabuhi!—Sal. 36:9.

Dayon, si Pablo nagsiling: “Kag ginhimo niya gikan sa isa ka tawo ang tagsa ka pungsod sang mga tawo, . . . kag gintangdo niya ang gintalana nga mga tion kag ang ginpahamtang nga mga dulunan sang puluy-an sang mga tawo, agod pangitaon nila ang Dios, nga nagapangapkap pa gani sila kag makita gid sia, apang, ang matuod, indi sia malayo sa tagsa sa aton.”—Binu. 17:26, 27.

Ang aton paagi sa pagtudlo magapakilala kon ano nga sahi sang Dios ang aton ginasimba. Si Jehova wala sang ginapasulabi, ginatugutan niya ang tanan nga tawo nga ‘nagapangapkap nga makita sia.’ Kaangay ni Jehova, nagapakighambal kita nga wala sing ginapasulabi sa tanan nga masumalang naton. Ginatinguhaan naton nga buligan ang mga nagatuo sa Manunuga nga mangin suod sa iya kag matigayon ang wala sing katapusan nga mga pagpakamaayo. (Sant. 4:8) Apang, paano naton ginabuligan ang mga nagaduhaduha sa pagluntad sang Dios? Ginailog naton ang halimbawa ni Pablo. Talupangda ang iya masunod nga ginsiling.

“Paagi sa iya kita may kabuhi kag nagahulag kag nagaluntad, subong gid sa ginsiling sang pila sa inyo mga mamalaybay, ‘Kay kita man mga kaliwat niya.’ Gani, kay kita mga kaliwat sang Dios, indi naton dapat paghunahunaon nga ang Dios kaangay sa bulawan ukon pilak ukon bato.”—Binu. 17:28, 29.

 Gintinguhaan ni Pablo nga maganyat ang iya mga tagpalamati paagi sa pagsambit sa ginsiling sang mga mamalaybay nga nahibaluan kag ginabaton sang mga taga-Atenas. Ginatinguhaan man naton nga mangita sing topiko nga makapainteres sa aton mga tagpalamati paagi sa pagpangatarungan sa butang nga nahibaluan naton kag ginabaton man nila. Halimbawa, ang ilustrasyon ni Pablo sa iya sulat sa mga Hebreo epektibo man gihapon sa karon: “Ang tagsa ka balay may nagtukod, apang sia nga nagtukod sang tanan nga butang amo ang Dios.” (Heb. 3:4) Paagi sa sining simple nga ilustrasyon mabuligan naton ang tagbalay nga mahangpan ang kamatuoran nga aton ginahambal. Talupangda ang isa pa ka elemento sang epektibo nga pagpanudlo ni Pablo—ang motibasyon.

Ipadaku ang Pagkahilingagawon sang Tion

Si Pablo nagsiling: “Matuod, ginpaligad sang Dios ang mga tion nga wala sing nahibaluan ang mga tawo, apang karon nagasiling sia sa katawhan bisan diin nga sila tanan dapat maghinulsol. Bangod nagtalana sia sang isa ka adlaw nga tuyo niya hukman ang napuy-an nga duta sa pagkamatarong paagi sa isa ka tawo nga gintangdo niya.”—Binu. 17:30, 31.

Ang temporaryo nga pagpahanugot sang Dios sa kalautan naghatag sa aton sing kahigayunan nga pamatud-an kon ano gid ang yara sa aton tagipusuon. Importante gid nga ipadaku naton ang pagkahilingagawon sang tion kag ipakita naton nga kumbinsido kita sa ginasugid naton nga mga pagpakamaayo sang paggahom sang Ginharian nga tuman na kalapit.—2 Tim. 3:1-5.

Nanuhaytuhay nga Reaksion

“Bueno, sang pagkabati nila tuhoy sa pagkabanhaw sang mga patay, ang iban nagsugod sa pagyaguta, samtang ang iban nagsiling: ‘Mamati pa kami sa imo nahanungod sini sa iban nga tion.’ Gani nagbiya si Pablo sa tunga nila, apang nagbuylog sa iya ang iban nga mga lalaki kag nangin mga tumuluo.”—Binu. 17:32-34.

May pila nga nagabaton gilayon sang aton ginatudlo; ang iban naman nagakinahanglan pa sang tion nga makumbinsi sa aton pangatarungan. Apang kon ang aton maathag kag simple nga pagpresentar sang kamatuoran makabulig sa bisan isa lang ka tawo nga makadangat sa sibu nga ihibalo tuhoy kay Jehova, daw ano nga kalipay ang aton nabatyagan nga gingamit kita sang Dios nga buyukon ang mga tawo sa iya Anak!—Juan 6:44.

Mga Leksion nga Aton Matun-an

Samtang ginapamalandungan naton ang pamulongpulong ni Pablo, madamo kita sing matun-an kon paano ipaathag ang kamatuoran sang Biblia sa iban. Kon may pribilehiyo kita nga maghatag sing pamulongpulong publiko sa kongregasyon, mahimo naton tinguhaan nga ilugon si Pablo paagi sa mataktikanhon nga pagpaathag sang mga kamatuoran sa Biblia agod mabuligan ang di-tumuluo nga mahangpan kag batunon ini. Luyag naton ipresentar sing maathag ang kamatuoran, apang dapat kita maghalong nga indi man pagpakalainon ang mga pagpati sang mga di-tumuluo nga mahimo nagatambong. Amo man sa aton pagbantala nga hilikuton, tinguhaan naton nga mangin mataktikanhon kag maghambal nga may pagbuyok. Kon himuon naton ini, masunod naton ang laygay ni Pablo nga ‘mag-ukod sa aton pagpanudlo.’

[Retrato sa pahina 30]

Ang panudlo ni Pablo maathag, simple, kag mataktikanhon

[Retrato sa pahina 31]

Mailog naton si Pablo paagi sa pagbinagbinag sa balatyagon sang aton ginabantalaan