Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

“Dili Magkahadluk. Magatabang Ako sa Imo”

“Dili Magkahadluk. Magatabang Ako sa Imo”

 “Dili Magkahadluk. Magatabang Ako sa Imo”

SI Jesus nagpaandam sa iya mga sumulunod: “Ang Yawa padayon nga magasulod sang iban sa inyo sa bilangguan agod tilawan kamo sing bug-os.” Apang antes si Jesus naghatag sina nga paandam, nagsiling sia: “Indi ka magkahadlok sa mga butang nga buot mo na antuson.” Bangod padayon nga ginagamit ni Satanas ang pagbilanggo subong pamahog agod pauntaton ang pagbantala sang Ginharian, mapaabot sang matuod nga mga Cristiano nga mahimo man sila hingabuton sang mga panguluhan. (Bug. 2:10; 12:17) Gani, ano ang makabulig sa aton nga mangin handa sa mga pahito ni Satanas kag ‘indi magkahadlok,’ subong sang ginpalig-on ni Jesus?

Huo, normal lang nga makabatyag kita kon kaisa sing kahadlok. Apang, ginapasalig kita sang Pulong sang Dios nga si Jehova magabulig sa aton nga indi mapunaw. Paano? Ginasugid Niya sa aton kon ano nga mga pahito ang ginagamit ni Satanas kag sang iya mga sakop. (2 Cor. 2:11) Agod mahangpan ini, binagbinagon naton ang isa ka hitabo sa panahon sang Biblia. Binagbinagon man naton ang moderno nga mga halimbawa sang matutom nga mga kauturan naton nga ‘nagtindog sing malig-on batok sa mga pahito sang Yawa.’—Efe. 6:11-13.

Ang Mahinadlukon sa Dios nga Hari Nag-atubang sa Malaut nga Gumalahom

Sang ikawalo nga siglo B.C.E., nakaagom sang sunodsunod nga kadalag-an sa mga pungsod ang malaut nga si Hari Senaquerib sang Asiria. Bangod sini, nagpabugal sia kag nagplano nga salakayon ang katawhan ni Jehova kag ang kapital sini nga siudad, ang Jerusalem, nga ginagamhan sang mahinadlukon sa Dios nga si Hari Ezequias. (2 Hari 18:1-3, 13) Wala sing duhaduha nga ginpanginpuslan ni Satanas ini nga kahigayunan kag ginsulsulan si Senaquerib nga himuon ang iya plano agod dulaon ang matuod nga pagsimba sa duta.—Gen. 3:15.

Nagpadala si Senaquerib sang iya tiglawas sa Jerusalem agod manduan sila nga mag-ampo. Lakip sa iya ginpadala amo si Rabsaces nga nangin iya pangulo nga humalambal. * (2 Hari 18:17) Ang tulumuron ni Rabsaces amo nga madula ang pagsalig kag kaisog sang mga Judiyo para mag-ampo sila kag indi na makig-away. Ano nga pamaagi ang gingamit ni Rabsaces agod mahadlok ang mga Judiyo?

Matutom Bisan Pa Nagaisahanon

Si Rabsaces nagsiling sa mga tiglawas ni Ezequias: “Amo ini ang ginasiling sang dakung hari, ang hari sang Asiria: Ano bala nga kalig-onan ang imo ginasaligan? . . . Yari karon, ikaw nagasalig sa sining sungkud nga tabon-ak nga basag, bisan sa Egipto, nga kon magpanukud sa iya ang isa ka tawo, magadulut sa iya kamut kag magalapus sini.” (2 Hari 18:19, 21) Sayop gid ang panumbungon ni Rabsaces bangod si Ezequias wala nangayo  sing bulig sa Egipto. Ang gusto lang niya ipahangop: ‘Wala sing may mabulig sa inyo. Nagaisahanon lang kamo.’

Sa karon, ginapahog man sang mga manugpamatok nga ipahilayo ang matuod nga mga Cristiano sa ila mga kaupod sa tuyo nga paluyahon ang ila pagtuo. Ang isa ka utod nga babayi nga ginbilanggo bangod sa iya pagtuo kag tinuig nga napahilayo sa mga kauturan, naghinumdom kon ano ang nakabulig sa iya nga indi magpadaug sa kahadlok. Nagsiling sia: “Ang pangamuyo nagbulig sa akon nga mangin suod kay Jehova . . . Gindumdom ko ang pasalig sa Isaias 66:2, nga ang Dios nagaulikid sa mga ‘makalolooy kag mahinulsulon sa espiritu.’ Amo ini pirme ang nagahatag sa akon sing kusog kag daku nga paumpaw.” Ang isa pa ka utod nga lalaki nga tinuig nga nabilanggo sing isahanon nagsiling: “Narealisar ko nga ang isa ka gamay kag rektangulo nga selda, puede gali mangin subong kadaku sang uniberso kon suod ang imo kaangtanan sa Dios.” Huo, ang ila suod nga kaangtanan kay Jehova amo ang nakabulig sa sining duha ka Cristiano nga mabatas ang pag-isahanon. (Sal. 9:9, 10) Nahibaluan sang mga Saksi nga nabilanggo nga mahimo sila ipahilayo sang mga manughingabot sa ila pamilya, mga abyan kag kauturan, apang wala sing sarang makapahilayo sa ila kay Jehova.—Roma 8:35-39.

Gani, daw ano ka importante nga gamiton naton ang tagsa ka kahigayunan nga palig-unon ang aton kaangtanan kay Jehova! (Sant. 4:8) Dapat naton pamangkuton pirme ang aton kaugalingon: ‘Daw ano ka matuod si Jehova sa akon? Nagapatuytoy bala ako sa iya Pulong kon nagahimo ako sang mga desisyon, gamay man ukon daku?’ (Luc. 16:10) Kon ginatinguhaan naton nga mahuptan ang aton suod nga kaangtanan sa Dios, wala kita sing rason nga mahadlok. Ginsambit ni manalagna Jeremias ang balatyagon sang napiutan nga mga Judiyo: “Nagpanawag ako sa imo ngalan, O GINOO, gikan sa naidalum gid nga bilanggoan nga madulum . . . Nagpalapit ka sa adlaw nga nagpanawag ako sa imo; nagsiling ka, ‘Dili magkahadluk!’”—Pan. 3:55-57.

Ang Pagsab-ug sang Pagpangduhaduha Napaslawan

Si Rabsaces naggamit sang malimbungon nga pangatarungan agod magsab-ug sang pagpangduhaduha sa mga Judiyo. Nagsiling sia: “Indi bala ini sia [si Jehova] nga ang iya mataas nga mga duug kag mga halaran ginkuha ni Ezequias? . . . Ang GINOO nagsiling sa akon, Taklad ka batok sining duta, kag laglaga ini.” (2 Hari 18:22, 25) Nangatarungan si Rabsaces nga indi magpakig-away si Jehova para sa Iya katawhan bangod wala Sia nahamuot sa ila. Apang indi ina matuod bangod si Jehova nahamuot kay Ezequias kag sa mga Judiyo nga nagbalik sa matuod nga pagsimba.—2 Hari 18:3-7.

Sa karon, ang mga manugpamatok mahimo magsugid sing mga impormasyon nga daw may kamatuoran man sa tuyo nga kuhaon ang pagsalig sang isa ka Cristiano, apang ang matuod ginalaktan nila ini sang kabutigan agod magsab-ug sang pagpangduhaduha. Halimbawa, ang nabilanggo nga mga kauturan ginasilingan nga nagkompromiso na ang nagapanguna sa ila pungsod, gani wala sing problema kon magkompromiso man sila. Apang, ina nga pangatarungan napaslawan bangod ang mahinantupon nga mga Cristiano nagpabilin nga malig-on.

Binagbinaga ang natabo sa isa ka utod nga babayi sang Bug-os Kalibutan nga Inaway II. Samtang yara sia sa bilangguan, ginpakita sa iya ang isa ka dokumento nga nagasiling nga ginsikway na sang isa ka utod nga may katungdanan ang iya pagtuo. Ginpamangkot sia kon bala nagapati sia sa sina nga Saksi. Ang utod nga babayi nagsabat, “Tawo lamang sia nga indi himpit.” Nagsiling pa sia nga samtang ginasunod sina nga tawo ang  mga prinsipio sa Biblia, ginagamit sia sang Dios. “Apang, bangod ang iya mga ginsiling indi na suno sa Biblia, indi ko na sia utod.” Maalamon nga ginsunod sining matutom nga utod nga babayi ang laygay sang Biblia: “Dili kamo magsalig sa mga principe, ukon sa anak sang tawo, nga sa iya wala sing bulig.”—Sal. 146:3.

Ang sibu nga ihibalo sa Pulong sang Dios kag ang pag-aplikar sa laygay sini makabulig sa aton nga magbantay batok sa malimbungon nga pangatarungan nga mahimo magpaluya sang aton determinasyon nga magbatas. (Efe. 4:13, 14; Heb. 6:19) Gani, agod mangin handa kita sa pag-atubang sa mga pagtilaw dapat nga mangin panguna sa aton kabuhi ang pagbasa sang Biblia adlaw-adlaw kag ang personal nga pagtuon. (Heb. 4:12) Huo, subong na ang tion nga dapat naton dugangan ang aton ihibalo kag palig-unon ang aton pagtuo. Ang isa ka utod nga lalaki nga nagbatas sang tinuig nga pagbilanggo nga nagaisahanon nagsiling: “Gusto ko gid palig-unon ang kada isa nga apresyahon ang tanan nga espirituwal nga pagkaon nga ginahatag sa aton kay wala kita makahibalo kon san-o ang tion nga mangin tuman ini ka importante sa aton.” Huo, kon subong pa lang maukod na kita sa pagtuon sa Pulong sang Dios kag sa mga publikasyon nga ginaaman sang ulipon nga grupo, sa tion nga makaatubang kita sang mga pagtilaw, ang balaan nga espiritu “magapahanumdom” sa aton sang mga butang nga aton natun-an.—Juan 14:26.

Naamligan Gikan sa mga Pagpamahog

Gintinguhaan ni Rabsaces nga pahugon ang mga Judiyo. “Hatagi sing mga pasalig ang akon agalon nga hari sang Asiria,” siling niya, kag “ako magahatag sa imo sing duha ka libo nga kabayo, kon ikaw makasarang sa imo bahin sa pagbutang sing mga manugsakay sa ila. Paano bala niyan ang pagpatalikud mo sang nawung sang isa ka pangolo sang labi ka kubus sang mga alagad sang akon agalon?” (2 Hari 18:23, 24) Sa pagtamod sang mga tawo, wala gid sing mahimo si Ezequias kag ang iya katawhan batok sa gamhanan nga kasuldadusan sang Asiria.

Ginapakita man sang mga manughingabot sa karon nga daw tuman sa ila ka gamhanan ilabi na kon ginasakdag sila sang gobierno. Amo sini ang ginhimo sang mga Nazi sang Bug-os Kalibutan nga Inaway II. Madamo nga alagad sang Dios ang gintinguhaan nila nga pahugon. Ang isa naton ka utod nga lalaki nga tinuig nga ginbilanggo, nagsugid sang ulihi kon paano sia ginpahog. Isa ka bes, ginpamangkot sia sang isa ka opisyal: “Nakita mo bala kon paano gintiro ang manghod mo? Gusto mo man bala nga amo sina ang matabo sa imo?” Nagsabat sia: “Isa ako ka saksi ni Jehova kag magapabilin ako nga saksi niya.” “A gali! Ti, ikaw na ang masunod nga tiruhon,” pamahog sang opisyal. Bisan pa sa sini, nagpabilin nga malig-on ang aton utod, amo nga sang ulihi nangampo sila sa iya. Ano ang nakabulig sa iya nga magpabilin nga malig-on walay sapayan sang mga pagpamahog? Nagsabat sia: “Nagsalig ako sa ngalan ni Jehova.”—Hulu. 18:10.

Paagi sa aton bug-os nga pagtuo kay Jehova, may daku kita nga taming nga nagaamlig sa aton batok sa mga pahito nga ginagamit ni Satanas agod halitan kita sa espirituwal. (Efe. 6:16) Gani, nagakaigo lamang nga mangamuyo kita kay Jehova nga buligan kita nga maglig-on ang aton pagtuo. (Luc. 17:5) Dapat man naton panginpuslan ang mga kahimusan nga ginaaman sang matutom nga ulipon agod palig-unon ang aton pagtuo. Kon makaatubang kita sang mga pagpamahog, mapalig-on kita kon dumdumon naton ang pasalig ni Jehova kay manalagna Ezequiel sang nakig-angot sia sa batinggilan nga katawhan. Si Jehova nagsiling sa iya: “Ginpatig-a ko ang imo guya batok sa ila mga guya, kag ginpatig-a ang imo agtang batok sa ila mga agtang. Ginhimo ko ang imo agtang subong sang diamante nga matig-a pa sa santikan.” (Ezeq. 3:8, 9) Kon kinahanglanon, sarang kita buligan ni Jehova nga mangin matig-a kaangay sang diamante subong sang ginhimo niya kay Ezequiel.

Pagbato sa mga Pagtilaw

Natukiban sang mga manugpamatok nga kon ang tanan nila nga pamaagi mapaslawan, ang makagalanyat nga padya sarang makaguba sa integridad sang isa ka Cristiano. Ini nga pamaagi gingamit man ni Rabsaces. Nagsiling sia sa mga taga-Jerusalem: “Amo ini ang ginasiling sang hari  sang Asiria: ‘Pakighidait kamo sa akon kag gowa kamo pakari sa akon . . . tubtub nga ako mag-abut kag magdala sa inyo sa duta nga kaangay sang inyo kaugalingon nga duta, duta sang uyas kag bag-ong alak, duta sang tinapay kag mga ulubasan, duta sang mga kahoy nga olivo kag dugus, agud nga magkabuhi kamo, kag indi mapatay.’” (2 Hari 18:31, 32) Ang paglaum nga makakaon sang bag-o nga tinapay kag makainom sang bag-o nga alak mahimo nga makagalanyat gid para sa mga nakibon sa ginlikupan nga siudad!

Ini nga pamaagi gingamit man anay sang pila ka opisyal sa tuyo nga paluyahon ang determinasyon sang isa ka misyonero nga nabilanggo. Ginsilingan sia nga isaylo sia sa isa ka “matahom nga puluy-an” nga may “hardin” sa sulod sang anom ka bulan agod makahunahuna sia. Apang, nagpabilin nga malig-on sa espirituwal ini nga utod kag wala gid nagkompromiso. Ano ang nakabulig sa iya? Nagsiling sia: “Ginahunahuna ko pirme nga ang Ginharian isa ka matuod nga paglaum. . . . Bangod napalig-on ako sang akon ihibalo sa Ginharian sang Dios, bug-os ang akon pagsalig sa sini kag wala nagaduhaduha. Gani, wala gid nila ako mahaylo.”

Daw ano ka matuod sa aton ang Ginharian sang Dios? Ang patriarka nga si Abraham, si apostol Pablo kag si Jesus mismo, nakabatas sa mabudlay nga mga pagtilaw bangod nangin matuod sa ila ang Ginharian. (Fil. 3:13, 14; Heb. 11:8-10; 12:2) Kon padayon naton nga unahon sa aton kabuhi ang Ginharian kag huptan sa aton hunahuna ang mga pagpakamaayo sini, mabatuan man naton ang umalagi nga kasulhayan nga ginatanyag sa aton sa tion sang mga pagtilaw.—2 Cor. 4:16-18.

Indi Kita Pagpabay-an ni Jehova

Walay sapayan sang mga panikasog ni Rabsaces nga pahugon ang mga Judiyo, si Ezequias kag ang iya mga sakop malig-on nga nagsalig kay Jehova. (2 Hari 19:15, 19; Isa. 37:5-7) Ginsabat ni Jehova ang ila pangamuyo paagi sa pagpadala sang isa ka anghel nga nagpamatay sang 185,000 ka hangaway sa kampo sang Asiria sa isa lang ka gab-i. Pagkasunod nga adlaw, nagdalidali pauli si Senaquerib nga may daku nga kahuy-anan sa kapital sini nga Ninive upod ang iya pila ka hangaway nga nabilin.—2 Hari 19:35, 36.

Maathag nga wala gid ginapabay-an ni Jehova ang mga nagasalig sa iya. Ginapakita sang moderno nga halimbawa sang aton mga kauturan nga nagpabilin nga malig-on sa mga pagtilaw nga wala man sila ginpabay-an ni Jehova. May rason gid ang aton langitnon nga Amay nga magpasalig sa aton: “Ako ang GINOO nga imo Dios, magauyat sang imo kamut nga too; nagasiling sa imo, ‘Dili magkahadluk, magatabang ako sa imo.’”—Isa. 41:13.

[Nota]

^ par. 6 Ang “Rabsaces” isa ka titulo sang prominente nga opisyal sang Asiria. Ang matuod nga ngalan sining tawo wala ginsambit sa kasaysayan.

[Blurb sa pahina 13]

Kapin sa 30 ka beses sa iya Pulong nga ginpasalig ni Jehova ang iya mga alagad: “Dili magkahadluk”

[Retrato sa pahina 12]

Paano magkaanggid ang pamaagi ni Rabsaces kag ang pamaagi sang mga kaaway sang katawhan sang Dios sa karon?

[Mga Retrato sa pahina 15]

Ang suod nga kaangtanan kay Jehova makabulig sa aton nga mahuptan ang aton integridad sa tion sang mga pagtilaw