Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Talalupangdon nga mga Punto Gikan sa Tulun-an sang Marcos

Talalupangdon nga mga Punto Gikan sa Tulun-an sang Marcos

 Ang Pulong ni Jehova Buhi

Talalupangdon nga mga Punto Gikan sa Tulun-an sang Marcos

ANG Ebanghelyo sang Marcos amo ang pinakamalip-ot sa apat ka Ebanghelyo. Ginsulat ini ni Juan Marcos mga 30 ka tuig pagligad sang kamatayon kag pagkabanhaw ni Jesucristo. Nagaunod ini sing madamo kag makahalawathawat nga mga hitabo tuhoy sa tatlo ka tuig kag tunga nga pagministeryo ni Jesus.

Ginsulat ini para sa mga Gentil, ilabi na para sa mga Romano. Ginpakilala sang Marcos si Jesus subong manughimo sing milagro nga Anak sang Dios nga makugi gid sa pagbantala. Ginpadaku sini ang mga ginhimo ni Jesus sa baylo sang iya mga gintudlo. Ang pagtuon sa Ebanghelyo sang Marcos magapabakod sang aton pagtuo sa Mesias kag magapahulag sa aton nga magmakugi sa pagbantala sang mensahe sang Dios.​—⁠Heb. 4:12.

ANG TALALUPANGDON NGA PAGMINISTERYO SA GALILEA

(Mar. 1:1–9:50)

Gintuptupan ni Marcos sa 14 lamang ka bersikulo ang hilikuton ni Juan Bautista kag ang 40 ka adlaw nga pagtener ni Jesus sa kahanayakan. Pagkatapos sini, ginsugdan niya ang makahalawathawat nga panaysayon tuhoy sa pagministeryo ni Jesus sa Galilea. Ang masunson nga paggamit sang ekspresyon nga “sa gilayon” sa kasaysayan nagapahangop sing pagkahilingagawon.​—⁠Mar. 1:​10, 12.

Sa sulod sang kapin sa duha ka tuig, natapos ni Jesus ang iya tatlo ka beses nga pagbantala sa Galilea. Halos pasunod suno sa hitabo ang rekord ni Marcos. Wala niya ginlakip ang Sermon sa Bukid, subong man ang madamong malawig nga mga diskurso ni Jesus.

Sabat sa mga Pamangkot sa Kasulatan:

1:15—Ano nga “gintalana nga tion” ang nag-abot? Nagsiling si Jesus nga nag-abot na ang gintalana nga tion nga magasugod sia sa iya ministeryo. Bangod yara na sia subong ang Gintangdo nga Hari, malapit na mag-abot ang Ginharian sang Dios. Mahimo maghulag ang matarong pasad sa Iya ginabantala kag magpanghikot agod kahamut-an sang Dios.

1:44; 3:12; 7:36—Ngaa indi luyag ni Jesus nga ipahibalo sang iban ang iya mga milagro? Luyag ni Jesus nga makita mismo sang mga tawo ang mga pamatuod nga sia amo ang Cristo kag mamat-od sila pasad sa sini nga ebidensia, sa baylo nga pasad sa sobra ukon ayhan sayop nga mga report. (Isa. 42:1-4; Mat. 8:4; 9:30; 12:15-21; 16:20; Luc. 5:14) Magluwas ini sa kaso sang nasudlan anay sang demonyo nga tawo nga taga-Gerasa. Ginhambalan sia ni Jesus nga magpauli kag sugiran ang iya mga paryente sang tanan nga natabo. Nangabay kay Jesus ang mga tawo sa sini nga duog nga magbiya, busa wala gid sia nakahigayon sa pagbantala sa mga tawo sa sini nga duog. Ang presensia kag testimonya sang tawo nga gin-ayo ni Jesus isa ka paagi agod madula ang sayop nga sugilanon tuhoy sa pagkapatay sang mga baboy.​—⁠Mar. 5:1-20; Luc. 8:26-39.

2:28—Ngaa gintawag si Jesus nga “Ginuo bisan sang adlaw nga inugpahuway”? “Ang Kasuguan may landong sang maayong mga butang nga magaabot,” sulat ni apostol Pablo. (Heb. 10:1) Suno sa Kasuguan, saulugon ang adlaw nga Inugpahuway pagligad sang anom ka adlaw nga hilikuton, kag naghimo si Jesus sing madamong mga milagro sa sina nga adlaw. Nagalaragway ini sa malinong nga pagpahuway kag sa mga pagpakamaayo nga matigayon sang katawhan sa sulod sang Isa ka Libo ka Tuig nga Paggahom ni Cristo pagkatapos madula ang mapiguson nga paggahom ni Satanas. Busa ang Hari sa sina nga Ginharian amo man ang “Ginuo sang adlaw nga inugpahuway.”​—⁠Mat. 12:⁠8; Luc. 6:5.

3:5; 7:34; 8:12—Paano nahibaluan ni Marcos ang mga detalye tuhoy sa balatyagon ni Jesus?  Si Marcos indi isa sa 12 ka apostoles ukon isa ka suod nga kaupod ni Jesus. Suno sa pagpati sang una, ang suod kay Marcos amo si apostol Pedro, kag mahimo nga sia ang ginkuhaan ni Marcos sang impormasyon.​—⁠1 Ped. 5:13.

6:51, 52—Ano “ang kahulugan sang mga tinapay” nga wala nahangpan sang mga disipulo? Pila lamang ka oras antes sini, ginpakaon ni Jesus ang 5,000 ka lalaki luwas sa mga babayi kag kabataan sang lima lamang ka tinapay kag duha ka isda. “Ang kahulugan sang mga tinapay” nga dapat kuntani nahangpan sang mga disipulo sa sina nga hitabo amo nga si Jesus ginhatagan ni Jehova nga Dios sing gahom sa paghimo sing mga milagro. (Mar. 6:41-44) Kon nahangpan lang nila ang kadakuon sang gahom nga ginhatag kay Jesus, indi na kuntani sila matingala sang naglakat sia sa ibabaw sang tubig.

8:22-26—Ngaa duha ka tikang ang ginbuhat ni Jesus sa pag-ayo sa bulag nga tawo? Mahimo nga ginhimo ini ni Jesus bangod sang iya konsiderasyon sa tawo. Ang amat-amat nga pagpasag-uli sa panulok sang tawo nga naanad na sa kadulom mahimo nga makabulig sa iya agod indi masilawan sa kasanag sang adlaw.

Mga Leksion Para sa Aton:

2:18; 7:11; 12:18; 13:3. Ginpaathag ni Marcos ang mga kustombre, termino, pagpati, kag mga duog nga mahimo indi pamilyar sa mga Gentil nga bumalasa. Ginpaathag niya nga ang mga Fariseo “nagapuasa,” nga ang corban “isa ka dulot nga ginhalad sa Dios,” nga ang mga Saduceo “nagasiling nga wala sing pagkabanhaw,” kag nga ang templo “lantawon” gikan sa “Bukid sang mga Olibo.” Sanglit mga Judiyo lamang ang interesado sa kaliwatan sang Mesias, wala niya ini ginsulat. Busa nagpahamtang si Marcos sing isa ka halimbawa sa aton. Dapat man naton hunahunaon ang nahibaluan sang aton mga tagpalamati kon nagapakigbahin kita sa Cristianong ministeryo ukon nagapamulongpulong sa mga miting sa kongregasyon.

3:21. Indi tumuluo ang mga paryente ni Jesus. Busa mahangpan niya ang mga tawo nga bangod sang ila pagtuo ginapamatukan ukon ginayaguta sang ila di-tumuluo nga mga katapo sang pamilya.

3:31-35. Sa iya bawtismo, nangin espirituwal nga Anak sang Dios si Jesus, kag “ang Jerusalem sa ibabaw” amo ang iya iloy. (Gal. 4:26) Sugod sadto, nangin mas suod kag bilidhon kay Jesus ang iya mga disipulo sangsa iya undanon nga mga paryente. Ginatudluan kita sini nga unahon naton ang espirituwal nga mga butang sa aton kabuhi.​—⁠Mat. 12:46-50; Luc. 8:19-21.

8:32-34. Dapat nga mangin maabtik kita sa paghantop kag pagsikway sa sayop nga kaayo sang iban. Dapat nga mangin handa ang sumulunod ni Cristo sa ‘pagpanghiwala sang iya kaugalingon,’ buot silingon, sa pagdingot sang iya kaugalingon kag pamatukan ang undanon nga mga kailigbon kag mga ambisyon. Dapat nga handa sia nga “pas-anon ang iya usok sang pag-antos,” nga nagapahangop nga magaantos sia, kon kinahanglanon, ukon pakahuy-an ukon hingabuton ukon patyon bangod isa sia ka Cristiano. Kag dapat sia nga  ‘magpadayon sa pagsunod’ kay Jesus, nga nagakabuhi suno sa Iya talaksan sang pagkabuhi. Ang pagkadisipulo nagakahulugan nga dapat naton palambuon kag huptan ang pagkamasinakripisyuhon kaangay ni Cristo Jesus.​—⁠Mat. 16:21-25; Luc. 9:​22, 23.

9:24. Indi naton dapat ikahuya ang pagsugid sang aton pagtuo ukon ang pagpangabay sing dugang pa nga pagtuo.​—⁠Luc. 17:5.

KATAPUSAN NGA BULAN

(Mar. 10:1⁠–​16:8)

Sang hingapusan sang 32 C.⁠E., si Jesus “nagkadto sa mga dulunan sang Judea kag sa tabok sang Jordan,” kag gindugukan gihapon sia sang kadam-an. (Mar. 10:1) Pagkatapos sang iya pagbantala didto, nagkadto sia sa Jerusalem.

Nagkadto si Jesus sa Betania sang Nisan 8. Nagasandiay sia sa tion sang pagkaon sang nagsulod ang isa ka babayi kag naghaplas sing lana sa iya ulo. Pasunod man ang pagsaysay sini nga tulun-an tuhoy sa mga hitabo sugod sa madinalag-on nga pagsulod ni Jesus sa Jerusalem tubtob sa iya pagkabanhaw.

Sabat sa mga Pamangkot sa Kasulatan:

10:​17, 18—⁠Ngaa gintadlong ni Jesus ang isa ka tawo nga nagtawag sa Iya nga “Maayo nga Manunudlo”? Paagi sa pagdumili nga tawgon sa sining dalayawon nga titulo, ginpatungod ni Jesus ang kahimayaan kay Jehova kag ginpakita niya nga ang matuod nga Dios amo ang ginhalinan sang tanan nga maayong butang. Dugang pa, ginpatalupangod ni Jesus ang sadsaran nga kamatuoran nga ang Manunuga sang tanan nga butang nga si Jehova nga Dios, amo lamang ang may kinamatarong nga magpahamtang sing mga talaksan para sa maayo kag malain.​—⁠Mat. 19:​16, 17; Luc. 18:​18, 19.

14:25—⁠Ano ang buot silingon ni Jesus sang nagsiling sia sa iya matutom nga mga apostoles: “Indi na gid ako mag-inom sang bisan ano sini nga alak tubtob sa adlaw nga magainom ako sini sing bag-o sa ginharian sang Dios”? Wala ginpahangop ni Jesus nga may literal nga alak sa langit. Sanglit ang alak nagasimbulo kon kaisa sa kinasadya, ang ginpatuhuyan ni Jesus amo ang kalipay nga makaupod niya sa Ginharian ang iya hinaplas nga mga sumulunod nga pagabanhawon.​—⁠Sal. 104:15; Mat. 26:29.

14:​51, 52—⁠Sin-o ang pamatan-on nga lalaki nga “nagpalagyo nga naubahan”? Si Marcos lamang ang nagsugid sini nga insidente, busa makatarunganon ihinakop nga ang iya kaugalingon amo mismo ang iya ginatumod.

15:34—⁠Ang ginsiling bala ni Jesus nga “Dios ko, Dios ko, ngaa ginpatumbayaan mo ako?” nagapakita nga nadulaan na sia sing pagtuo? Indi. Bisan pa nga indi naton mapat-od ang motibo ni Jesus sa pagsiling sini, ang iya ginpamulong mahimo nga nagapakita nga nahangpan na niya nga ginkuha ni Jehova ang Iya pangamlig agod matilawan sing bug-os ang iya integridad. Posible man nga nasiling ini ni Jesus bangod luyag niya nga matuman ang ginatagna sa Salmo 22:1 tuhoy sa iya.​—⁠Mat. 27:46.

Mga Leksion Para sa Aton:

10:6-9. Katuyuan sang Dios nga mag-unungay ang mag-asawa. Busa, sa baylo nga magpadasudaso sa pagbulagay, dapat tinguhaan sang mag-asawa nga iaplikar ang mga prinsipio sa Biblia agod malubad ang mga problema sa ila pag-asawahay.​—⁠Mat. 19:4-6.

12:41-​44. Ginatudluan kita sang halimbawa sang imol nga balo nga babayi nga dapat mangin maalwan sa pagsakdag sa matuod nga pagsimba.

Ngaa ginsilingan ni Jesus ini nga tawo nga isugid sa iya mga paryente ang tanan nga natabo sa iya?

[Piktyur sa pahina 29]

Ngaa ginsilingan ni Jesus ini nga tawo nga isugid sa iya mga paryente ang tanan nga natabo sa iya?