Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Magtuon Gikan sa Kasal-anan sang mga Israelinhon

Magtuon Gikan sa Kasal-anan sang mga Israelinhon

 Magtuon Gikan sa Kasal-anan sang mga Israelinhon

NAKAHIBALO ang mga Israelinhon sang ginapaabot ni Jehova sa ila samtang nagapasulod sila sa Ginsaad nga Duta. Paagi kay Moises, nagsugo ang Dios: “Sobolon ninyo ang tanan nga pumuluyo sang duta gikan sa atubangan ninyo, kag laglagon ang tanan nilang nadagwayan nga bato, kag laglagon ang tanan nilang larawan nga tinunaw, kag wagwagon ang tanan nilang mataas nga duug.”—Num. 33:52.

Indi dapat makigkatipan ukon magpangasawa ang katawhan sang Israel sa mga pumuluyo sang duta. (Deut. 7:2, 3) Sa pagkamatuod, ginpaandaman sang Dios ang iya pinili nga katawhan: “Andam ka sa imo kaugalingon, basi nga magpakigkatipan ka sa mga pumuluyo sang duta diin nagakadto ka, basi nga manginsiod ini sa tunga nimo.” (Ex. 34:12) Apang, wala nagmatinumanon ang mga Israelinhon sa Dios amo nga nasiod sila. Ngaa natabo ini sa ila? Ano nga mga leksion ang aton matun-an sa ila nadangatan?—1 Cor. 10:11.

Gikan sa Pagpakig-upod Pakadto sa Idolatriya

Sang nagsulod ang mga Israelinhon sa Ginsaad nga Duta, nagmadinalag-on sila sang primero batok sa mga pumuluyo sini. Apang, napaslawan ang mga anak sang Israel sa pagtuman sing bug-os sa mga sugo sang Dios. Wala nila ginpahalin ang ila mga kaaway. (Huk. 1:1–2:10) Sa baylo, sang nagapuyo na ang mga Israelinhon sa tunga sang “pito ka pungsod” nga nagapuyo sa duta, ang pirme nga pagpakig-angot sa mga tawo sa sini nga mga pungsod nagresulta sang pagpakig-abyan sa ila. (Deut. 7:1) Ano ang epekto sini sa mga Israelinhon? Nagsiling ang Biblia: “Nagpangasawa sila sang ila mga anak nga babayi, kag ginhatag ang ila mga anak nga babayi sa mga anak nga lalaki nila; kag nag-alagad sa ila mga dios. Kag ang katawohan sang Israel naghimo sang malaut sa itololok sang GINOO, kag nalimot sa GINOO nga ila Dios, kag nag-alagad sa mga Baal kag sa Aserot [“sagrado nga mga poste,” NW].” (Huk. 3:5-7) Bangod sini nga pagpakig-upod, nangasawa sila sa mga pumuluyo sang duta kag nagsimba sila sa mga diosdios. Sang nagsugod na ang pag-asawahay  sa tunga nila, amat-amat na nila nga nalimtan ang ila tuyo nga pagpahalin sa mga pagano gikan sa duta. Nadagtaan ang matuod nga pagsimba, kag ang mga Israelinhon nagsimba sa butig nga mga dios.

Ang ila pagpakig-abyan sa pumuluyo sang Ginsaad nga Duta nangin mas makatalagam sa espirituwal sangsa ila anay pagpakig-away sa ila. Binagbinaga ang isa pa ka paagi kon paano sila nadagtaan sang relihion.

Gikan sa Pagpanguma Pakadto sa Pagsimba kay Baal

Sang nakasulod na sila sa Ginsaad nga Duta, ang mga Israelinhon wala na naglakbay kag madamo ang nangin mga mangunguma. Ang ila pamaagi sa pagpanguma mahimo nga pareho sa pamaagi sang mga tawo nga nagpanguma anay sa sini nga duta. Apang, maathag nga kapin pa ang ginhimo sang mga Israelinhon sangsa pagsunod sa pamaagi sang mga Canaanhon sa pagpanguma. Ang pagpakig-upod sa mga tawo sa sini nga duog nagganyat man sa mga Israelinhon nga batunon ang ila mga pagsimba nga naangot sa pagpanguma.

Nagasimba ang mga Canaanhon sa madamo nga Baal—ang mga dios nga ginapatihan nila nga amo kuno ang nagapatambok sa duta. Luwas pa sa pagpanguma sa duta kag pag-ani sang ila patubas, nagbuylog sang ulihi ang mga Israelinhon sa pagpadungog sa mga dios sang Canaanhon nga amo kuno ang naghatag sa ila sing bugana nga patubas. Madamo nga mga Israelinhon ang nagapakunokuno nga nagasimba kay Jehova, apang sa pagkamatuod mga apostata gali sila.

Isa ka Mabaskog nga Paandam sa Aton

Sang primero nila nga pagpakig-angot sa mga tawo sa Ginsaad nga Duta, maathag nga wala gid sing tuyo ang mga Israelinhon nga magsimba kay Baal kag makigbahin sa kalautan sini. Apang, amo gid sini ang natabo sa ila sang ulihi. Indi bala nga mahimo man ini matabo sa aton kon nagapakig-upod kita sa mga tawo nga daw mainabyanon man apang wala nagasunod sa aton Cristiano nga mga pagpati, mga talaksan sa moral, kag mga prinsipio? Siempre pa, mahimo kita makapakig-angot sa pila ka mga di-tumuluo sa aton ulubrahan, eskwelahan, ukon ayhan sa puluy-an. Apang, ang eksperiensia sang mga Israelinhon isa gid ka paandam sa aton nga ini nga sahi sang pagpakig-upod magaresulta sa kalainan. Ginsambit sang Biblia ining kamatuoran: “Ang malain nga pagpakig-upod nagapalain sang mapuslanon nga mga batasan.”—1 Cor. 15:33.

Sa karon, nagaatubang man kita sing mga pagtilaw kaangay sang mga Israelinhon sang una. Madamo sing mga idolo ang moderno nga katilingban karon. Lakip sa sini amo ang kuarta, mga artista, humalampang, pulitiko, lider sang relihion, kag bisan gani mga katapo sang pamilya. Posible nga mangin sentro sang aton kabuhi ang bisan diin sa sini. Ang pagpalambo sing suod nga kaangtanan sa mga wala nagahigugma kay Jehova mahimo nga magadul-ong sa espirituwal nga kahalitan.

Ang sayop nga pagpakigsekso isa ka bahin sang pagsimba kay Baal nga amo ang nagganyat kag nagtiplang sa madamo nga Israelinhon. Nabiktima man sa sini nga siod ang pila sa mga alagad sang Dios karon. Halimbawa, kon nagaisahanon ang isa sa ila balay, mahimo nga mapukaw ang iya pagkamausisaon kon naga-Internet sia ukon sa di-hungod makakita sia sing mga butang nga magadagta sang iya matinlo nga konsiensia. Makapasubo gid kon ang isa ka Cristiano maganyat sa pornograpiya sa Internet!

“Bulahan ang mga Nagabantay sang Iya mga Pagpamatuud”

Isa ka personal nga desisyon ang pagtuman kay Jehova kon tuhoy sa pagpili sang aton mga kaupod. (Deut. 30:19, 20) Busa, kinahanglan naton pamangkuton ang aton kaugalingon: ‘Sin-o ang akon mga kaupod sa tion sang akon paglingawlingaw? Ano ang ila mga prinsipio kag reputasyon? Sumilimba bala sila ni Jehova? Mapalig-on bala ako nga mangin mas maayo nga Cristiano paagi sa pagpakig-upod sa ila?’

Nag-amba ang salmista: “Bulahan ang mga himpit sa dalanon, nga nagalakat sa kasogoan sang GINOO! Bulahan ang mga nagabantay sang iya mga pagpamatuud, nga nagapangita sa iya sa bug-os nga tagiposoon.” (Sal. 119:1, 2) Huo, “bulahan ang tagsatagsa nga nagakahadluk sa GINOO, nga nagalakat sa iya mga dalanon.” (Sal. 128:1) Kon tuhoy sa pagpili sang aton mga kaupod, kabay pa nga makatuon kita sa kasal-anan sang mga Israelinhon kag magmatinumanon kita sing bug-os kay Jehova.—Hulu. 13:20.

[Piktyur sa pahina 26]

Ang pagpakig-upod sa mga wala nagahigugma kay Jehova mahimo magdul-ong sa aton sa idolatriya