Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Ibutang Pirme Si Jehova Sa Imo Atubangan

Ibutang Pirme Si Jehova Sa Imo Atubangan

 Ibutang Pirme si Jehova sa Imo Atubangan

“Ang GINOO ginabutang ko sa gihapon sa akon atubangan.”—SAL. 16:8.

1. Ano ang mahimo mabulig sa aton sang mga kasaysayan sa Biblia?

ANG nasulat nga Pulong ni Jehova nagaunod sing dalayawon nga rekord sang mga pagpakig-angot sang Dios sa mga tawo. Ginsambit sini ang madamo nga tawo nga nakigbahin sa pagtuman sang katuyuan sang Dios. Sa pagkamatuod, ang sugilanon sang ila kabuhi wala ginrekord sa Biblia agod lamang maglingaw sa aton. Ining mga kasaysayan makabulig sa aton nga mangin suod sing labi pa sa Dios.—Sant. 4:8.

2, 3. Ano ang buot silingon sang Salmo 16:8?

2 Madamo kita tanan sing matun-an sa mga kasaysayan sang kilala nga mga karakter sa Biblia, subong nanday Abraham, Sara, Moises, Rut, David, Ester, apostol Pablo, kag iban pa. Apang, indi lamang kasaysayan sang kilala nga mga karakter sa Biblia ang makahatag sing benepisyo sa aton. Paagi sa pagpamalandong sa mga sugilanon sa Biblia, makapanghikot kita kaangay sang salmista nga nagsiling: “Ang GINOO ginabutang ko sa gihapon sa akon atubangan; bangud nga sia yara sa akon too, indi ako mationg.” (Sal. 16:8) Ano ang buot silingon sining mga pulong?

3 Ang isa ka hangaway masami nga nagauyat sing espada sa iya natuo nga kamot, busa ang iya natuo nga kilid wala sing taming kay yara ini sa iya wala nga kamot. Apang, maamligan sia kon may isa ka abyan nga magpuesto sa iya tuo. Kon huptan naton pirme si Jehova sa aton hunahuna kag himuon naton ang iya kabubut-on, amligan niya kita. Gani, tan-awon naton karon kon paano ang pagbinagbinag sang mga kasaysayan sa Biblia makapabakod sang aton pagtuo agod “mabutang naton pirme si Jehova sa [aton] atubangan.”—Byington.

Ginasabat ni Jehova ang Aton mga Pangamuyo

4. Maghatag sing isa ka halimbawa sa Kasulatan nga nagapakita nga ginasabat sang Dios ang mga pangamuyo.

4 Kon ibutang naton si Jehova sa aton atubangan, sabton niya ang aton mga pangamuyo. (Sal. 65:2; 66:19) Napamatud-an ini sang eksperiensia sang pinakatigulang nga alagad ni Abraham nga si Eliezer. Ginpakadto sia ni Abraham sa Mesopotamia agod mangita sing mahinadlukon-sa-Dios nga palangasaw-on ni Isaac. Nangayo si Eliezer sing panuytoy sa Dios paagi sa pangamuyo kag napamatud-an niya nga ginatuytuyan sia ni Jehova sang ginpainom ni Rebeca ang iya mga kamelyo. Bangod mapinangamuyuon si Eliezer, nasapwan niya ang babayi nga nangin hinigugma nga asawa ni Isaac. (Gen. 24:12-14, 67) Matuod, isa ka mabudlay nga misyon ang ginhatag sa alagad ni Abraham. Apang, indi bala nga dapat man kita magsalig nga pamatian ni Jehova ang aton mga pangamuyo?

5. Ngaa makasiling kita nga ginapamatian gid ni Jehova bisan ang isa ka malip-ot kag mahipos nga pangamuyo?

5 Kon kaisa, mahimo nga kinahanglan kita mangamuyo sing malip-ot agod mangayo sing bulig. Halimbawa, natalupangdan ni Hari Artajerjes sang Persia nga masinulub-on ang iya manugtagay nga si Nehemias. “Ano bala ang ginapangayo mo?” pamangkot sang hari. “Gani nangamuyo [si Nehemias] sa Dios sang langit.” Mahimo nga isa lamang yadto ka malip-ot nga pangamuyo. Apang, ginsabat ini sang Dios, kay ginsakdag sang hari si Nehemias sa pagpatindog liwat sang mga pader sang Jerusalem. (Basaha ang Nehemias 2:1-8.) Huo, ginapamatian gid sang Dios bisan ang isa ka malip-ot kag mahipos nga pangamuyo.

6, 7. (a) Ano nga halimbawa ang ginpahamtang ni Epafras tuhoy sa pangamuyo? (b) Ngaa dapat naton ipangamuyo ang iban?

6 Ginalaygayan kita nga “ipangamuyo . . . ang isa kag isa,” bisan pa daw indi naton gilayon makita ang sabat sa sini nga mga pangamuyo. (Sant. 5:16) Si Epafras, “nga isa ka matutom nga ministro ni Cristo,” hanuot nga nangamuyo para sa iya mga kauturan. Sang yara si Pablo sa Roma, ginsulatan niya ang mga taga-Colosas: “Si Epafras, nga gikan  sa tunga ninyo kag ulipon ni Cristo Jesus, nagapadala sa inyo sang iya panamyaw, nga pirme nagapanikasog tungod sa inyo sa iya mga pangamuyo, agod sa katapusan makatindog kamo sing bug-os kag may malig-on nga pagsalig sa bug-os nga kabubut-on sang Dios. Nagasaksi gid ako sa iya nga nagpanikasog sia sing daku tungod sa inyo kag tungod sa mga yara sa Laodicea kag sa mga yara sa Hierapolis.”—Col. 1:7; 4:12, 13.

7 Ang Colosas, Laodicea, kag Hierapolis mga siudad sa Asia Minor. Ang mga Cristiano sa Hierapolis nagakabuhi sa tunga sang mga sumilimba sang diosa nga si Cybele, ang mga taga-Laodicea ginapalibutan sang materyalistiko nga mga tawo, kag ang Colosas naman puno sing tawhanon nga pilosopiya. (Col. 2:8) Busa, mahangpan naton kon ngaa si Epafras, nga gikan sa Colosas, ‘nagapanikasog gid sa pagpangamuyo’ para sa mga tumuluo sa sina nga siudad! Wala ginpakita sang Biblia kon paano ginsabat ang mga pangamuyo ni Epafras, apang wala sia nag-untat sa pagpangamuyo para sa iya mga masigkatumuluo; kag dapat amo man sini ang aton himuon. Bisan pa indi kita “mahilabtanon sa iban nga mga tawo,” ayhan makabati kita nga ang isa ka katapo sang aton pamilya ukon isa ka abyan nagaeksperiensia sing isa ka mabudlay nga pagtilaw. (1 Ped. 4:15) Indi bala nagakaigo gid nga mangamuyo kita sing pribado para sa ila? Kon si Pablo nabuligan sang mga pangamuyo sang iban, daku man ang mabulig sang aton mga pangamuyo para sa iban.—2 Cor. 1:10, 11.

8. (a) Ngaa makasiling kita nga ginaapresyar gid sang mga gulang sa Efeso ang pangamuyo? (b) Ano dapat ang aton panimuot tuhoy sa pangamuyo?

8 Nakilal-an bala kita sang iban subong isa ka mapinangamuyuon nga tawo? Pagkatapos makigsapol sa mga gulang sa Efeso, “nagluhod [si Pablo] upod sa ila tanan kag nagpangamuyo.” Nian, “sila tanan naghibi sing tuman, kag ginhakos nila si Pablo kag mapinalanggaon nga ginhalukan sia, bangod nasubuan gid sila sa pulong nga ginhambal niya nga indi na nila makita ang iya nawong.” (Binu. 20:36-38) Wala naton nahibaluan kon ano ang mga ngalan sadtong mga gulang, apang maathag nga ginaapresyar gid nila ang importansia sang pangamuyo. Busa, dapat gid naton pabaloran ang aton pribilehiyo nga makapangamuyo sa Dios kag ‘mainunungon nga magbayaw sang aton mga kamot’ sa pagsalig nga sabton kita sang aton langitnon nga Amay.—1 Tim. 2:8.

Tumana sing Bug-os ang Dios

9, 10. (a) Ano nga halimbawa ang ginpahamtang sang mga anak nga babayi ni Zelofehad? (b) Paano ang pagkamatinumanon sang mga anak nga babayi ni Zelofehad makaapektar sa pagtamod sang isa ka di-minyo nga Cristiano tuhoy sa pagminyo?

9 Ang paghunahuna pirme kay Jehova makabulig sa aton sa pagtuman sa iya, kag makatigayon kita sing mga pagpakamaayo. (Deut. 28:13; 1 Sam. 15:22) Agod mahimo ini, kinahanglan matigayon naton ang matinumanon nga panimuot. Binagbinaga ang panimuot sang lima ka anak nga babayi ni Zelofehad nga nagkabuhi sang panahon ni Moises. Sa Israel, kinabatasan anay nga ang mga anak nga lalaki amo ang magapanubli sang mga pagkabutang sang ila pamilya. Si Zelofehad napatay nga wala sing anak nga lalaki, nian nagsugo si Jehova nga mabaton sining lima ka babayi ang ila bug-os nga palanublion sa isa ka kondisyon. Dapat mamana sila sing mga anak ni Manases agod ang ila mapanubli magapabilin sa ila tribo.—Num. 27:1-8; 36:6-8.

10 Nagtuo ang mga anak nga babayi ni Zelofehad nga maayo ang mangin resulta kon tumanon nila ang Dios. “Sono sa ginsogo sang GINOO kay Moises, amo ini ang ginhimo sang mga anak ni Zelofehad,” siling sang Biblia. Busa, “si Maala, si Tirsa, si Hogla, si Milca, kag si Noa, ang mga anak nga babayi ni Zelofehad,  nangin asawa sila sang mga anak sang ila mga tiyo. Nagpamana sila sa mga panimalay sang mga anak ni Manases nga anak ni Jose, kag ang panublion nila nabilin sa kabikahan sang panimalay sang ila ginikanan.” (Num. 36:10-12) Gintuman sadtong matinumanon nga mga babayi ang sugo ni Jehova. (Jos. 17:3, 4) Bilang pagpakita sang kaanggid man nga pagtuo, ginatuman sang hamtong sa espirituwal nga di-minyo nga mga Cristiano ang sugo nga magminyo “lamang sa Ginuo.”—1 Cor. 7:39.

11, 12. Paano ginpakita ni Caleb ang iya pagsalig sa Dios?

11 Kinahanglan naton tumanon sing bug-os si Jehova kaangay sang ginhimo sang Israelinhon nga si Caleb. (Deut. 1:36) Pagkatapos mahilway ang Israel sa Egipto sang ika-16 nga siglo B.C.E., nagpadala si Moises sing 12 ka lalaki agod maglampitaw sa Canaan, apang 2 lamang sa ila, sanday Caleb kag Josue, ang nagpalig-on sa mga tawo nga magsalig sing bug-os sa Dios kag sudlon ang duta. (Num. 14:6-9) Mga 40 ka tuig sang ulihi, buhi pa sanday Josue kag Caleb kag nagasunod gihapon sila sing bug-os kay Jehova, kag gingamit sang Dios si Josue sa pagtuytoy sa mga Israelinhon pasulod sa Ginsaad nga Duta. Apang, yadtong napulo ka lampitaw nga wala sing pagtuo, maathag nga napatay sa 40 ka tuig nga pagpanglakaton sang Israel sa kahanayakan.—Num. 14:31-34.

12 Subong isa ka tigulang nga nakalampuwas sa pagpanglakaton sang Israel sa kahanayakan, nagsiling si Caleb sining mga pinamulong sa atubangan ni Josue: “Ako nagsunod sing bug-os gid sa GINOO.” (Basaha ang Josue 14:6-9.) Ginpangabay sang 85-anyos nga si Caleb nga ihatag sa iya ang kabakuluran nga ginsaad sa iya sang Dios, bisan pa ginapuy-an ini sang mga kaaway kag may napamakuran nga mga siudad.—Jos. 14:10-15.

13. Bisan pa sa mga pagtilaw sa aton, paano naton matigayon ang mga pagpakamaayo?

13 Kaangay sang matutom kag matinumanon nga si Caleb, sakdagon kita sang Dios kon ‘sundon naton sing bug-os si Jehova.’ Bisan pa nagaatubang kita sing mabaskog nga mga pagtilaw, pakamaayuhon kita kon ‘sundon naton sing bug-os si Jehova.’ Apang ang paghimo sini sa bug-os naton nga kabuhi, kaangay sang ginhimo ni Caleb, indi mahapos. Binagbinaga ang kaso ni Hari Solomon. Bisan pa sa umpisa ginsunod niya si Jehova, sang tigulang na sia ginpatalang sang iya mga asawa ang iya tagipusuon kag nag-alagad sa butig nga mga dios, kag “wala magsonod sing bug-os sa GINOO, subong kay David nga iya amay.” (1 Hari 11:4-6) Busa, bisan ano pa nga pagtilaw ang aton maatubang, kabay nga tumanon naton pirme sing bug-os ang Dios kag pirme sia ibutang sa aton atubangan.

Magsalig Pirme kay Jehova

14, 15. Ano ang natun-an naton gikan sa eksperiensia ni Noemi tuhoy sa pagsalig sa Dios?

14 Kinahanglan kita magsalig sa Dios ilabi na kon napung-awan kita bangod daw wala na kita sing maayo nga palaabuton. Binagbinaga ang tigulang nga si Noemi nga namatyan sing bana kag duha ka anak nga lalaki. Sang nagpauli sia sa Juda halin sa Moab, nagpanalabiton sia: “Dili ninyo ako pagtawga Noemi [“Manayanaya,” ftn.] kondi tawga ako Mara [“Mapait,” ftn.], kay ang Makaako naghisayo sing mapait sa akon. Ako naggowa nga puno, kag ang GINOO nagpapauli sa akon nga wala sing dala. Ngaa bala nga ginatawag ninyo ako nga Noemi, sa ginatan-aw nga ang GINOO nagpamatuod batok sa akon  kag ang Makaako nagpasakit sa akon?”—Rut 1:20, 21.

15 Bisan pa nalisdan si Noemi, ginpakita sang tulun-an sang Rut nga wala nadula ang iya pagsalig kay Jehova. Nian, nagbag-o gid ang iya kahimtangan! Ang balo nga umagad ni Noemi nga si Rut ginpangasawa ni Boaz kag nagbun-ag sing isa ka bata nga lalaki. Si Noemi ang nangin yaya sang bata kag ang rekord nagsiling: “Ang mga babayi nga iya kasilingan naghingalan sa iya nga nagasiling, ‘May isa ka anak nga lalaki nga natawo kay Noemi.’ Ginhingalanan niya sia Obed; sia amay ni Jesse, ang amay ni David.” (Rut 4:14-17) Kon banhawon na si Noemi diri sa duta, mahibaluan niya nga si Rut, nga banhawon man, nangin katigulangan sang Mesias nga si Jesus. (Mat. 1:5, 6, 16) Busa, kaangay ni Noemi, indi kita dapat madulaan sing paglaum bisan tuman kalain ang aton kahimtangan. Gani, kabay pa nga magsalig kita pirme sa Dios, subong sang ginpalig-on sang Hulubaton 3:5, 6: “Salig sa GINOO sa bug-os mo nga tagiposoon, kag dili magsandig sa imo kaugalingon nga paghangup. Sa tanan mo nga dalanon kilalaha sia, kag magatuytuy sia sa imo mga banas.”

Magsandig sa Balaan nga Espiritu

16. Paano ginbuligan sang balaan nga espiritu ang pila ka tigulang nga lalaki sa dumaan nga Israel?

16 Kon pirme naton nga ginabutang si Jehova sa aton atubangan, tuytuyan niya kita paagi sa iya balaan nga espiritu. (Gal. 5:16-18) Ginhatagan sing balaan nga espiritu ang 70 ka tigulang nga lalaki nga ginpili agod magbulig kay Moises sa “pagdala sang lulan sang katawohan” sang Israel. Bisan pa nga si Eldad kag si Medad lamang ang ginsambit, sila tanan ginbuligan sang balaan nga espiritu sa ila mga katungdanan. (Num. 11:13-29) Walay duhaduha nga ining mga lalaki sangkol, mahinadlukon sa Dios, masaligan, kag bunayag kaangay sang una nga mga ginpili. (Ex. 18:21) Ini nga mga kinaiya ginapakita man sang mga gulang karon.

17. Ano ang papel sang balaan nga espiritu ni Jehova sa pagtukod sang tabernakulo?

17 Daku ang papel sang balaan nga espiritu ni Jehova sa pagtukod sang tabernakulo sa kahanayakan. Gintangdo ni Jehova si Bezalel subong panguna nga lantip nga manugpangabudlay kag manugtukod sang tabernakulo, kag nagsaad Sia nga ‘pun-on sia sang Espiritu sang Dios, kaalam, paghangup, kag ihibalo sa tanan nga bagay sang buluhaton.’ (Ex. 31:3-5) Ang mga lalaki nga ‘maalam sing tagiposoon’ nagpangabudlay upod kay Bezalel kag sa iya kabulig nga si Oholiab sa pagtuman sining dalayawon nga asaynment. Ginpahulag man sang espiritu ni Jehova ang mga tawo nga may maalwan nga tagipusuon sa paghatag sing madamo nga amot. (Ex. 31:6; 35:5, 30-34) Amo man sini nga espiritu ang nagapahulag karon sa mga alagad sang Dios nga maghimo sing bug-os nila nga masarangan sa pagsakdag sa mga intereses sang Ginharian. (Mat. 6:33) Bisan pa abilidaran kita, kinahanglan kita gihapon mangabay sing balaan nga espiritu paagi sa pangamuyo kag magpatuytoy sa sini sa pagtuman sang aton buluhaton nga ginapahimo ni Jehova sa iya katawhan karon.—Luc. 11:13.

Simbaha Pirme si Jehova Sang mga Kasuldadusan

18, 19. (a) Ano nga panimuot ang ginapatubas sa aton sang balaan nga espiritu sang Dios? (b) Ano ang matun-an naton sa halimbawa nanday Simeon kag Ana?

18 Ang balaan nga espiritu nagapatubas sing masimbahon nga panimuot kag nagabulig sa aton nga mabutang pirme si Jehova sa aton atubangan. Ginsilingan ang katawhan sang Dios sang una: “Simbaha ninyo si Jehova sang mga Kasuldadusan subong balaan.” (Isa. 8:13, Byington) Ang duha ka masimbahon nga tigulang sa Jerusalem sang unang siglo amo sanday Simeon kag Ana. (Basaha ang Lucas 2:25-38.) Si Simeon nagtuo sa mga tagna tuhoy sa Mesias kag “nagahulat sang paglipay sa Israel.” Ginpasagahay sang Dios ang iya balaan nga espiritu kay Simeon kag ginpasalig sia nga mabuhi pa sia agod  makita ang Mesias. Kag amo gid sina ang natabo. Isa ka adlaw, sang 2 B.C.E., gindala si Jesus sang iya iloy nga si Maria kag sang iya tiyo nga si Jose sa templo. Si Simeon ginpahulag sang balaan nga espiritu sa paghambal sing matagnaon nga mga pulong tuhoy sa Mesias kag nagtagna man sing kasakit nga maeksperiensiahan ni Maria sa paglansang kay Jesus sa usok sang pag-antos. Apang handurawa lamang ang daku nga kalipay ni Simeon sang ginkugos niya “ang Cristo ni Jehova”! Daw ano gid ka maayo nga halimbawa sang pagkamasimbahon ang ginpahamtang ni Simeon sa mga alagad sang Dios karon!

19 Ang masimbahon nga 84-anyos nga balo nga si Ana “wala gid nagapalya sa templo.” Naghimo sia sing sagrado nga pag-alagad kay Jehova adlaw kag gab-i “nga may mga pagpuasa kag pag-ampo.” Si Ana yara man sa templo sang gindala didto ang lapsag nga si Jesus. Daw ano gid sia ka mapinasalamaton nga nakita niya ang palaabuton nga Mesias! Sa amo, “nagpalapit sia kag nagpasalamat sa Dios kag naghambal tuhoy sa bata sa tanan nga nagahulat sang pagluwas sa Jerusalem.” Napahulag si Ana nga isugid ining maayong balita sa iban! Kaangay ni Simeon kag ni Ana, ang mga tigulang nga Cristiano karon malipayon katama kay makaalagad gihapon sila kay Jehova subong iya mga Saksi bisan pa tigulang na sila.

20. Ano man ang aton edad, ano ang kinahanglan naton himuon, kag ngaa?

20 Ano man ang aton edad, kinahanglan naton ibutang pirme si Jehova sa aton atubangan. Sa amo, pakamaayuhon niya ang aton mapainubuson nga mga panikasog nga isugid sa iban ang iya pagkahari kag ang iya dalayawon nga mga binuhatan. (Sal. 71:17, 18; 145:10-13) Apang, agod mapadunggan si Jehova, dapat kita magpakita sing diosnon nga mga kinaiya. Kon usisaon pa gid naton ang kasaysayan sa Biblia, ano ang aton matun-an tuhoy sa sining mga kinaiya?

Ano ang Imo Sabat?

• Ano ang pamatuod nga ginapamatian ni Jehova ang mga pangamuyo?

• Ngaa dapat naton tumanon sing bug-os si Jehova?

• Bisan pa napung-awan kita, ngaa dapat kita magsalig pirme kay Jehova?

• Paano ang balaan nga espiritu sang Dios nagabulig sa iya katawhan?

[Mga Pamangkot sa Pagtinuon]

[Piktyur sa pahina 4]

Ginpamatian ang pangamuyo ni Nehemias kay Jehova

[Piktyur sa pahina 5]

Ang pagdumdom nga nangin maayo ang kabuhi ni Noemi magabulig sa aton nga magsalig kay Jehova