Santiago 3:1-18

  • Pag-anta sa dila (1-12)

    • Indi tanan dapat mangin manunudlo (1)

  • Ang kaalam nga halin sa langit (13-18)

3  Mga kauturan ko, indi tanan kamo dapat mangin mga manunudlo,* kay nakahibalo kita nga magabaton kita sang mas mabug-at* nga paghukom.+  Kay kita tanan nagakasandad* sing madamong beses.+ Kon ang bisan sin-o wala nagakasandad sa pulong, himpit sia nga tawo, nga makapugong* man sang iya bug-os nga lawas.  Kon ginabusalan naton ang kabayo agod magtuman sa aton, makontrol man naton ang bug-os nga lawas sini.  Tan-awa man ang mga barko: Bisan pa nga tuman ini kadaku kag ginahuyop sang mamadlos nga hangin, ginakontrol ini sang tuman kagamay nga timon sa bisan diin nga luyag sang timonel.  Amo man ang dila, bisan gamay lang ini nga bahin sang lawas, apang nagapabugal gid ini. Tuman kagamay lang nga kalayo ang kinahanglan agod masunog ang daku nga kagulangan!  Bueno, ang dila kaangay sang kalayo.+ Sa tanan nga bahin sang aton lawas, ang dila amo ang pinakamalaut, kay ginahigkuan sini ang bug-os nga lawas+ kag ginasunog ang bug-os nga kabuhi sang isa, kag nagalaglag kaangay sang Gehenna.*  Kay ang tanan nga sahi sang sapat nga talunon, pispis, reptilya,* kag tinuga sa dagat, ginaanta kag naanta sang mga tawo.  Apang, wala sing tawo nga makaanta sa dila. Indi ini makontrol kag makahalalit, kag puno sang makamamatay nga hilo.+  Paagi sini ginadayaw naton si Jehova,* nga aton Amay, apang paagi man sini ginapakamalaut naton ang mga tawo nga nagluntad “sa dagway sang Dios.”+ 10  Halin sa isa lang ka baba nagagua ang pagdayaw kag ang pagpakamalaut. Mga kauturan ko, indi ini husto.+ 11  Indi bala nga wala nagailig ang tab-ang kag maparat nga tubig sa isa lang ka tuburan? 12  Mga kauturan ko, indi bala nga wala nagapamunga ang kahoy nga higuera sing mga olibo, ukon ang puno sang ubas sing mga igos?*+ Ang maparat nga tubig indi man makahatag sang tab-ang nga tubig. 13  Sin-o ang maalam kag may paghangop sa inyo? Ipakita niya paagi sa iya maayo nga paggawi ang iya mga buhat nga may kalulo nga nagahalin sa kaalam. 14  Apang kon kamo may kahisa+ kag huyog nga makigbais*+ sa inyo tagipusuon, indi kamo magpabugal+ kag magbinutig batok sa kamatuoran. 15  Indi ini ang kaalam nga halin sa langit; dutan-on ini,+ sapatsapaton, kag demonyohanon. 16  Kay kon may kahisa kag huyog nga makigbais,* may yara man kagamo kag tanan nga malaut nga butang.+ 17  Apang ang kaalam nga halin sa langit una sa tanan putli,+ dayon mahidaiton,+ makatarunganon,+ handa sa pagtuman, puno sang kaluoy kag maayong mga bunga,+ wala sing ginapasulabi,+ kag indi salimpapaw.+ 18  Dugang pa, ang mga nagapakighidait+ magasab-ug sa mahidaiton nga mga kahimtangan+ kag magaani sang bunga sang pagkamatarong.

Footnote

Bangod indi tanan kalipikado subong mga manunudlo sa kongregasyon.
Ukon “estrikto.”
Ukon “makasala.”
Ukon “makarenda.”
Tan-awa ang Glossary.
Ukon “nagakamang nga mga sapat.”
Tan-awa ang Apendise A5.
Bunga sang kahoy nga higuera.
Ukon mahimo, “makagod nga ambisyon.”
Ukon mahimo, “makagod nga ambisyon.”