Santiago 1:1-27

 • Mga panamyaw (1)

 • Pagbatas nagadala sang kalipay (2-15)

  • Pagtuo nga natilawan (3)

  • Magpangayo nga may pagtuo (5-8)

  • Kailigbon nagaresulta sa sala kag kamatayon (14, 15)

 • Ang tagsa ka maayong dulot halin sa ibabaw (16-18)

 • Pagpamati kag pagtuman sang pulong (19-25)

  • Isa ka tawo nga nagatan-aw sa espiho (23, 24)

 • Pagsimba nga matinlo kag wala sing dagta (26, 27)

1  Halin kay Santiago,+ nga ulipon sang Dios kag ni Ginuong Jesucristo, para sa 12 ka tribo nga nagalinapta sa nagkalainlain nga lugar: Nagapangamusta ako sa inyo tanan!  Mga kauturan ko, magkalipay kamo kon nagaatubang kamo sang nanuhaytuhay nga pagtilaw,+  kay nakahibalo kamo nga ang inyo pagtuo nga natilawan sa sini nga paagi nagaresulta sang pagbatas.+  Apang tuguti nga makapanghikot sing bug-os ang pagbatas, agod mangin bug-os kamo kag maayo sa tanan nga paagi, nga wala sing kulang nga bisan ano.+  Gani kon may isa sa inyo nga kulang sang kaalam, padayon sia nga magpangayo sa Dios+ kag ihatag ini sa iya,+ kay maalwan Sia nga nagahatag sa tanan kag wala nagapangtamay.*+  Apang padayon sia nga magpangayo nga may pagtuo,+ nga wala gid nagaduhaduha,+ kay ang isa nga nagaduhaduha kaangay sang balod sa dagat nga ginahuyop sang hangin kag ginapalidpalid bisan diin.  Ang matuod, indi maglaum ina nga tawo nga makabaton sia sang bisan ano halin kay Jehova;*  isa sia ka tawo nga indi makapamat-od,+ kag indi malig-on sa tanan niya nga dalanon.  Apang magkasadya* ang kubos nga utod bangod sa pagbayaw sa iya,+ 10  kag ang manggaranon bangod sa pagpaubos sa iya,+ kay kaangay sang bulak sa latagon magataliwan sia. 11  Kay subong sang adlaw nga nagabutlak nga may nagatagiti nga init nga nagalaya sa tanom, kag ang bulak sini nagakapulak kag nagakadula ang katahom, amo man sini ang manggaranon nga tawo, mapatay sia samtang nagahimo sang iya mga hilikuton.+ 12  Malipayon ang tawo nga padayon nga nagabatas sang pagtilaw,+ kay kon mahamut-an sia, mabaton niya ang purongpurong sang kabuhi,+ nga ginsaad ni Jehova* sa mga padayon nga nagahigugma sa Iya.+ 13  Kon ang isa yara sa pagtilaw, indi sia magsiling: “Ginatilawan ako sang Dios.” Kay ang Dios indi matilawan paagi sa malaut nga mga butang kag wala man sia nagatilaw sa kay bisan sin-o. 14  Apang ang kada isa ginatilawan kon ginaganyat sia kag ginahaylo* sang iya kaugalingon nga kailigbon.+ 15  Dayon ang kailigbon, kon nakapanamkon na, nagabun-ag sang sala; ang sala naman, kon nahimo na, nagaresulta sa kamatayon.+ 16  Mga hinigugma ko nga kauturan, indi pagtuguti nga mapatalang kamo. 17  Ang tagsa ka maayo nga dulot kag tagsa ka himpit nga regalo halin sa ibabaw,+ halin sa Amay sang langitnon nga mga kapawa+ nga wala nagabag-o kaangay sang pagbag-obag-o sang landong.+ 18  Kabubut-on niya nga mabun-ag kita paagi sa pulong sang kamatuoran,+ agod kita mangin isa ka sahi sang una nga mga bunga sa iya mga tinuga.+ 19  Mga hinigugma ko nga kauturan, dumduma ninyo ini. Ang tagsa ka tawo dapat mangin maabtik sa pagpamati, mahinay sa paghambal,+ indi dali maakig,+ 20  kay ang kaakig sang tawo wala nagaresulta sa paghimo sing matarong sa panulok sang Dios.+ 21  Gani isikway ang tanan nga kahigkuan kag ang tanan nga agi sang kalainan,*+ kag mapainubuson nga tuguti ang Dios nga itanom sa inyo ang iya pulong nga makaluwas sa inyo.* 22  Apang, mangin mga manugtuman kamo sang pulong+ kag indi mga manugpamati lamang, nga nagadaya sang inyo kaugalingon paagi sa butig nga pangatarungan. 23  Kay kon ang bisan sin-o manugpamati sang pulong kag indi manugtuman,+ kaangay sia sang isa ka tawo nga nagatan-aw sang iya kaugalingon nga nawong* sa espiho. 24  Kay ginatan-aw niya ang iya kaugalingon, kag paghalin niya nalipatan niya gilayon kon ano sia nga sahi sang tawo. 25  Apang ang isa nga nagatulok sing maayo sa himpit nga kasuguan+ nga nagadala sang kahilwayan kag nagapadayon sa sini, indi malipaton nga manugpamati, kundi manugtuman sing hilikuton; kag mangin malipayon sia sa iya ginahimo.+ 26  Kon ang bisan sin-o nagahunahuna nga sia sumilimba sang Dios,* apang wala nagarenda sang iya dila,+ ginadaya niya ang iya tagipusuon, kag ang iya pagsimba wala sing pulos. 27  Ang porma sang pagsimba* nga matinlo kag wala sing dagta sa pagtamod sang aton Dios kag Amay amo ini: Ang pag-atipan sa mga ilo+ kag sa mga balo nga babayi+ sa ila kapipit-an,+ kag ang paglikaw sa mahigko nga dalanon sining kalibutan.+

Footnote

Ukon “nagapangita sang sayop.”
Tan-awa ang Apendise A5.
Sa literal, “magpabugal.”
Tan-awa ang Apendise A5.
Ukon “ginasiod subong nga daw paagi sa paon.”
Ukon mahimo, “kag ang bugana nga kalainan.”
Ukon “inyo kalag.”
Ukon “iya natural nga nawong.”
Ukon “relihioso.”
Ukon “relihion.”