Levitico 18:1-30

 • Batok sa kasuguan nga paghuliray (1-30)

  • Mga Canaanhon indi pagsundon (3)

  • Paghulid sa suod nga paryente (6-18)

  • Sa tion sang pamulanon (19)

  • Paghulid sa pareho sang sekso (22)

  • Paghulid sa sapat (23)

  • ‘Mangin matinlo, kay kon indi, iluad kamo sang duta’ (24-30)

18  Nagsiling pa si Jehova kay Moises:  “Isiling mo sa mga Israelinhon, ‘Ako si Jehova nga inyo Dios.+  Indi ninyo paghimuon ang ginahimo nila sa duta sang Egipto diin nag-istar kamo, kag indi ninyo paghimuon ang ginahimo nila sa duta sang Canaan diin dalhon ko kamo.+ Kag indi ninyo pagsundon ang ila mga pagsulundan.  Tumanon ninyo ang akon mga kasuguan, kag tumanon ninyo ang akon mga pagsulundan kag sundon ninyo ini.+ Ako si Jehova nga inyo Dios.  Tumanon ninyo ang akon mga pagsulundan kag ang akon mga kasuguan; ang bisan sin-o nga maghimo sini magakabuhi tungod sini.+ Ako si Jehova.  “‘Wala sing isa sa inyo nga maghulid* sa iya malapit nga paryente.+ Ako si Jehova.  Indi ka maghulid sa imo amay ukon sa imo iloy. Iloy mo sia, kag indi ka dapat maghulid sa iya.  “‘Indi ka maghulid sa asawa sang imo amay.+ Nagapakahuya ini sa imo amay.*  “‘Indi ka maghulid sa imo utod nga babayi, anak man sia sang imo amay ukon anak sang imo iloy, natawo man sia sa isa lang ka panimalay ukon indi.+ 10  “‘Indi ka maghulid sa imo apo nga babayi, anak man sia sang imo anak nga lalaki ukon sang imo anak nga babayi, bangod kahuy-anan mo ini. 11  “‘Indi ka maghulid sa anak nga babayi sang asawa sang imo amay, bangod utod mo sia, kay anak sia sang imo amay. 12  “‘Indi ka maghulid sa utod nga babayi sang imo amay. Kadugo sia sang imo amay.+ 13  “‘Indi ka maghulid sa utod nga babayi sang imo iloy, bangod kadugo sia sang imo iloy. 14  “‘Indi mo pagpakahuy-an ang utod nga lalaki sang imo amay* paagi sa paghulid sa iya asawa. Tiya mo sia.+ 15  “‘Indi ka maghulid sa imo umagad nga babayi.+ Asawa sia sang imo anak, kag indi ka dapat maghulid sa iya. 16  “‘Indi ka maghulid sa asawa sang imo utod,+ bangod nagapakahuya ini sa imo utod.* 17  “‘Indi ka maghulid sa isa ka babayi kag sa iya anak nga babayi.+ Indi ka magpakigrelasyon sa anak nga babayi sang iya anak nga lalaki ukon sang iya anak nga babayi. Malapit niya sila nga mga paryente. Malaw-ay gid ini nga buhat.* 18  “‘Indi mo pagpangasaw-on ang utod nga babayi sang imo asawa bilang kaagaw niya+ samtang buhi pa ang imo asawa. 19  “‘Indi ka maghulid sa isa ka babayi sa tion nga indi sia matinlo bangod sang iya pamulanon.+ 20  “‘Indi ka maghulid sa asawa sang imo isigkatawo,* kay mangin indi ka matinlo bangod sini.+ 21  “‘Indi mo pagtugutan nga ihalad* ang bisan sin-o sa imo mga anak kay Molec.+ Indi mo pagpasipalahan ang ngalan sang imo Dios sa sina nga paagi.+ Ako si Jehova. 22  “‘Indi ka maghulid sa isa ka lalaki pareho sang paghulid mo sa isa ka babayi.+ Makangilil-ad ini nga buhat. 23  “‘Indi dapat maghulid ang isa ka lalaki sa isa ka sapat, kay mangin indi sia matinlo bangod sini. Indi man dapat maghulid ang isa ka babayi sa isa ka sapat.+ Paglapas ini sa kinaugali. 24  “‘Indi ninyo paghimuon ang inyo kaugalingon nga indi matinlo bangod sini nga mga butang, kay bangod sini nangin indi matinlo ang mga pungsod nga ginatabog ko sa inyo atubangan.+ 25  Gani ang ila duta nangin indi matinlo, kag silutan ko ang mga pumuluyo sang duta bangod sang ila sala, kag iluad sila sang duta.+ 26  Apang kamo nga mga tumandok pati ang mga dumuluong nga nagaistar upod sa inyo, tumanon ninyo ang akon mga pagsulundan kag ang akon mga kasuguan,+ kag indi ninyo paghimuon ining makangilil-ad nga mga butang. 27  Kay ini tanan nga makangilil-ad nga butang ginhimo sang mga tawo nga nag-istar sa duta antes sa inyo,+ amo nga indi na matinlo ang duta. 28  Gani, bangod wala ninyo gindagtaan ang duta indi ini magluad sa inyo pareho sang pagluad sini sa mga pungsod nga nag-istar sa duta antes sa inyo. 29  Dapat patyon* ang tanan* nga maghimo sing bisan ano sining makangilil-ad nga butang. 30  Tumanon ninyo ang inyo obligasyon sa akon. Indi ninyo paghimuon ang bisan ano nga makangilil-ad nga kinabatasan nga ginahimo sang mga nauna sa inyo,+ kay mangin indi matinlo kamo kon himuon ninyo ini. Ako si Jehova nga inyo Dios.’”

Footnote

Sa literal, “magpadayag sang kahubo,” diri kag sa masunod nga mga bersikulo.
Sa literal, “Kahubo ini sang imo amay.”
Sa literal, “Indi mo pag-ipadayag ang kahubo sang utod nga lalaki sang imo amay.”
Sa literal, “kahubo ini sang imo utod.”
Ukon “Makahuluya gid ini nga paggawi; Kabastusan gid ini.”
Ukon “imo kaingod; imo kaupod.”
Ukon “ihatag.”
Sa literal, “utdon.”
Ukon “tanan nga kalag.”