Galacia 1:1-24

  • Mga panamyaw (1-5)

  • Wala na sang iban nga maayong balita (6-9)

  • Maayong balita nga ginpahayag ni Pablo naghalin sa Dios (10-12)

  • Pagkumbertir kay Pablo kag umpisa sang iya hilikuton (13-24)

1  Halin kay Pablo, nga nangin apostol indi paagi sa mga tawo ukon sa isa ka tawo, kundi paagi kay Jesucristo+ kag sa Dios nga aton Amay,+ nga nagbanhaw sa iya,  kag sa tanan nga kauturan nga kaupod ko, para sa mga kongregasyon sa Galacia:  Kabay nga mabaton ninyo ang wala tupong nga kaayo kag paghidait halin sa Dios nga aton Amay kag kay Ginuong Jesucristo.  Ginhatag niya ang iya kaugalingon para sa aton mga sala+ agod maluwas niya kita gikan sa malaut nga sistema sang mga butang*+ karon suno sa kabubut-on sang aton Dios kag Amay,+  mangin sa iya ang himaya tubtob sa wala sing katubtuban. Kabay pa.*  Natingala ako nga kadasig lang sa inyo magbiya sa Isa nga nagtawag sa inyo paagi sa wala tupong nga kaayo sang Cristo kag magpamati sa iban nga sahi sang maayong balita.+  Indi nga may iban pa nga maayong balita; kundi may pila lang nga nagagamo sa inyo+ kag luyag patikuon ang maayong balita tuhoy sa Cristo.  Apang, kon ang bisan isa sa amon ukon ang anghel halin sa langit magpahayag sa inyo sang maayong balita nga tuhay sa ginpahayag namon nga maayong balita sa inyo, pakamalauton sia.  Subong sang nasiling na namon, ginasiling ko ini liwat, pakamalauton ang bisan sin-o nga nagapahayag sa inyo sang maayong balita nga tuhay sa nabaton ninyo. 10  Ginatinguhaan ko bala nga pahamut-an ang mga tawo ukon ang Dios? Kon mga tawo ang luyag ko pahamut-an, indi ako ulipon sang Cristo. 11  Kay luyag ko ipahibalo sa inyo, mga kauturan, nga ang maayong balita nga ginpahayag ko sa inyo indi halin sa tawo;+ 12  kay wala ko ini ginbaton halin sa tawo, kag wala ini gintudlo sa akon, kundi ginpahayag ini sa akon ni Jesucristo. 13  Pat-od nga nabatian ninyo nga sang miembro pa ako sang Judaismo+ ginhingabot ko sing tuman ang kongregasyon sang Dios kag gintinguhaan ko nga papason ini;+ 14  kag nalabawan ko sa Judaismo ang madamo ko nga katubotubo sa akon pungsod, kay makugi gid ako sa mga tradisyon sang akon mga katigulangan.+ 15  Apang, sang ginpakamaayo sang Dios, nga nagpagua sa akon sa taguangkan sang akon iloy kag nagtawag sa akon paagi sa iya wala tupong nga kaayo,+ 16  nga ipahayag ang iya Anak paagi sa akon, agod mapahayag ko sa mga pungsod ang maayong balita tuhoy sa iya,+ wala ako gilayon magpangayo sing laygay sa tawo. 17  Wala man ako magtaklad sa Jerusalem sa mga apostoles nga nauna sa akon, kundi nagkadto ako sa Arabia, kag nagbalik sa Damasco.+ 18  Pagligad sang tatlo ka tuig nagtaklad ako sa Jerusalem+ agod duawon si Cefas,*+ kag nagpabilin ako upod sa iya sa sulod sang 15 ka adlaw. 19  Apang wala ako sing nakita nga iban nga apostoles luwas kay Santiago+ nga utod sang Ginuo. 20  Sa atubangan sang Dios ginasiling ko sa inyo nga ang akon ginsulat sa inyo indi binutig. 21  Dayon nagkadto ako sa mga rehiyon sang Siria kag Cilicia.+ 22  Apang indi ako kilala sa personal sang Cristianong mga kongregasyon sa Judea. 23  Nabatian lamang nila: “Ang tawo nga naghingabot anay sa aton,+ nagapahayag na karon sang maayong balita tuhoy sa pagtuo nga sadto gintinguhaan niya nga papason.”+ 24  Gani ginhimaya nila ang Dios bangod sa akon.

Footnote

Ukon “malaut nga tion.”
Ukon “Amen.” Tan-awa ang Glossary.
Ginatawag man nga Pedro.