Amos 5:1-27

  • Ang Israel daw napukan nga birhen (1-3)

  • Pangitaa ang Dios, kag mabuhi (4-17)

    • Malain dumti, maayo higugmaa (15)

  • Adlaw ni Jehova, kadudulman (18-27)

    • Mga halad sang Israel ginsikway (22)

5  “O panimalay ni Israel, pamatii ninyo ining akon panalambiton* batok sa inyo:   ‘Ang birhen nga Israel napukan;Indi na sia makabangon. Ginpabay-an sia sa iya kaugalingon nga duta;Wala sing nagapabangon sa iya.’   “Amo ini ang ginasiling sang Soberanong Ginuong Jehova: ‘Sa 1,000 ka soldado nga ginapadala sang siudad, 100 lang ang mabilin;Kag sa 100 ka soldado nga ginapadala, 10 lang ang mabilin. Amo ini ang matabo sa panimalay ni Israel.’+   “Kay amo ini ang ginasiling ni Jehova sa panimalay ni Israel: ‘Pangitaa ninyo ako, kag padayon kamo nga magkabuhi.+   Indi ninyo pagpangitaa ang Betel,+Indi kamo magkadto sa Gilgal,+ kag indi kamo magtabok sa Beer-seba,+Kay ang Gilgal mabihag,+Kag ang Betel mangin wala sing pulos.*   Pangitaa ninyo si Jehova, agod padayon kamo nga magkabuhi,+Agod indi sia mag-ibwal nga daw kalayo batok sa panimalay ni Jose,Nga nagasunog sang Betel, kag wala sing makapatay sini.   Ginahimo ninyo nga ajenjo* ang hustisya,Kag ginsikway ninyo ang pagkamatarong.+   Ang Isa nga naghimo sang konstelasyon nga Kima* kag sang konstelasyon nga Kesil,*+Sia ang nagahimo sang kadudulman nga mangin kaagahon,Sia ang nagahimo sang adlaw nga mangin madulom pareho sang gab-i,+Sia ang nagatipon sang tubig sang dagatAgod iula ini sa duta+​—Ang iya ngalan amo si Jehova.   Sia ang nagapahanabo sing hinali nga kalaglagan sa isa nga mabakod,Nagalaglag sing mga lugar nga may mabakod nga depensa. 10  Ginakaugtan nila ang mga tawo nga nagasabdong sa gawang sang siudad,Kag ginakangil-aran nila ang mga tawo nga nagahambal sing matuod.+ 11  Bangod ginasukot ninyo sing arkila sa uma* ang tawo nga imolKag ginakuha ninyo ang iya uyas bilang buhis,+Indi kamo makaistar sa ginpatindog ninyo nga mga balay nga bato+Kag indi kamo makainom sing alak halin sa matahom nga mga ulubasan nga gintanom ninyo.+ 12  Kay nahibaluan ko kon daw ano kadamo ang inyo pagrebelde*Kag kon daw ano kadaku ang inyo mga sala​—Ginapigos ninyo ang matarong,Nagabaton kamo sing hamham,*Kag wala ninyo ginakilala ang kinamatarong sang mga imol sa gawang sang siudad.+ 13  Gani nagahipos lang ang mga tawo nga may paghangop sa sina nga tion,Bangod makatalagam ini nga tion.+ 14  Pangitaa ninyo ang maayo kag indi ang malain,+Agod padayon kamo nga magkabuhi.+ Kag mangin kaupod ninyo si Jehova nga Dios sang mga kasuldadusan,Suno gid sa ginsiling ninyo.+ 15  Dumti ninyo ang malain kag higugmaa ang maayo,+Magpakita kamo sing hustisya sa inyo paghukom sa gawang sang siudad.+ Basi pa lang si Jehova nga Dios sang mga kasuldadusanMaluoy sa mga nabilin sa panimalay ni Jose.’+ 16  “Gani amo ini ang ginasiling ni Jehova, si Jehova nga Dios sang mga kasuldadusan: ‘May paghaya sa tanan nga plasa,Kag sa tanan nga dalan magasiling sila, “Abaw, Abaw!” Tawgon nila ang mga mangunguma agod maglalawKag ang mga ginabayaran sa paglalaw agod maghaya.’ 17  ‘May paghaya sa tanan nga ulubasan;+Kay magaagi ako sa tunga ninyo,’ siling ni Jehova. 18  ‘Makaluluoy ang mga nagahandum sang adlaw ni Jehova!+ Ano karon ang mapaabot ninyo nga mahanabo sa adlaw ni Jehova?+ Mangin adlaw ini sang kadudulman kag indi sang kasanag.+ 19  Pareho ini sa isa ka tawo nga nagapalagyo sa leon apang nakasugata sia sang oso,Kag sang magsulod sia sa iya balay kag nagpanukod sang iya kamot sa dingding, ginkagat sia sang man-ug. 20  Indi bala nga ang adlaw ni Jehova mangin kadudulman kag wala sing kapawa;Indi bala nga mangin madulom gid ini kag wala sing kasanag? 21  Ginakaugtan ko kag ginatamay ang inyo mga kapiestahan,+Kag indi ako malipay sa kaamyon sang ginahalad ninyo sa inyo balaan nga mga pagtilipon. 22  Bisan maghalad pa kamo sa akon sing mga dulot nga sinunog kag mga halad,Indi ako malipay sa sini;+Kag indi ako mahamuot sa ginahalad ninyo nga matambok nga mga sapat bilang mga halad sa pag-ambitanay.*+ 23  Untati ninyo ang pag-amba sang inyo magahod nga mga ambahanon;Kag indi ako magpamati sa tunog sang inyo de-kuerdas nga mga instrumento.+ 24  Pailiga ang hustisya nga daw tubig,+Kag ang pagkamatarong nga daw sapa nga wala nagauntat sa pag-ilig. 25  Nagdala bala kamo sa akon sing mga halad kag mga dulotSang didto kamo sa kamingawan sing 40 ka tuig, O panimalay ni Israel?+ 26  Karon dalhon ninyo si Sakut nga inyo hari kag si Kaiwan,*Ang ginhimo ninyo nga mga imahen sang inyo dios nga bituon, 27  Dalhon kamo nga bihag sa duta nga lampas pa sa Damasco,’+ siling ni Jehova nga Dios sang mga kasuldadusan.”+

Footnote

Ukon “ambahanon sang paglalaw.”
Ukon mahimo, “mangin indi kinaandan.”
Tan-awa ang Glossary.
Mahimo nga ang Orion nga konstelasyon.
Mahimo nga ang Pleiades nga mga bituon sa Taurus nga konstelasyon.
Ukon “sing buhis sa duta.”
Ukon “hiphip.”
Ukon “krimen.”
Ukon “mga dulot para sa paghidait,” mga dulot nga nagapakita nga ang nagadulot may paghidait sa Dios.
Mahimo nga ining mga dios nagapatuhoy sa planeta nga Saturn, nga ginasimba bilang dios.