Amos 3:1-15

  • Pagpahayag sing paghukom sang Dios (1-8)

    • Ginasugid sang Dios ang iya kompidensial nga butang (7)

  • Mensahe batok sa Samaria (9-15)

3  “Pamatii ninyo ang ginsiling ni Jehova tuhoy sa inyo, O katawhan sang Israel, tuhoy sa bug-os nga pungsod nga ginpagua ko sa duta sang Egipto:   ‘Sa tanan nga pungsod sa duta, kamo lang ang ginkilala ko.+ Gani silutan ko kamo tungod sang tanan ninyo nga sala.+   Magaupdanay bala ang duha ka tawo sa paglakat kon wala sila magsugtanay nga magkitaay?*   Magangurob bala ang leon sa kagulangan kon wala sing tulukbon? Magangurob bala ang bataon nga leon* sa iya palanaguan kon wala ini sing nadakpan?   Masiod bala ang pispis sa duta kon wala sing siod?* Magapisik bala ang tiglapak kon wala ini sing nadakpan?   Kon patunugon ang budyong sa siudad, indi bala nga nagakurog sa kahadlok ang katawhan? Kon may kalaglagan nga natabo sa siudad, indi bala nga si Jehova ang naghimo sini?   Kay ang Soberanong Ginuong Jehova wala nagahimo sing isa ka butangKon indi niya anay pag-isugid sa iya mga manalagna ang iya kompidensial nga butang.*+   Nagngurob ang leon!+ Sin-o bala ang indi mahadlok? Ang Soberanong Ginuong Jehova ang naghambal! Sin-o bala ang indi magpanagna?’+   ‘Ipahibalo ninyo ini sa mga palasyo sang AsdodKag sa mga palasyo sa duta sang Egipto. Isiling ninyo: “Magtipon kamo batok sa kabukiran sang Samaria;+Tan-awa ninyo ang kagamoKag ang mga pagpangdaya didto.+ 10  Kay ang mga tawo indi makahibalo maghimo kon ano ang husto,” siling ni Jehova,“Ginapuno nila ang ila mga palasyo sing kapintas kag kalaglagan.” ’ 11  Gani amo ini ang ginasiling sang Soberanong Ginuong Jehova,‘Palibutan sang kaaway ang duta,+Kuhaon niya ang imo kusog,Kag panguhaon niya ang mga pagkabutang sa imo mga palasyo.’+ 12  Amo ini ang ginasiling ni Jehova,‘Subong nga ginaagaw sang manugbantay sa baba sang leon ang duha ka paa ukon isa ka dulunggan,Pagaagawon man ang katawhan sang Israel,Ang mga nagapungko sa Samaria sa matahom nga mga hiligdaan kag mga katre.’*+ 13  ‘Magpamati kamo kag paandami ang* panimalay ni Jacob,’ siling sang Soberanong Ginuong Jehova nga Dios sang mga kasuldadusan. 14  ‘Kay sa adlaw nga silutan ko ang Israel tungod sang tanan niya nga pagrebelde,*+Gub-on ko man ang mga halaran sa Betel;+Utdon ko ang mga sungay sang tagsa ka halaran kag mahulog ini sa duta.+ 15  Gub-on ko ang balay para sa tigtulugnaw kag ang balay para sa tig-ilinit.’ ‘Maguba ang mga balay nga tiposo,*+Kag ang dalagku* nga mga balay magakalaguba,’+ siling ni Jehova.”

Footnote

Ukon “kon wala sila magkitaay suno sa ginkasugtan?”
Ukon “ang may bungaybungay nga bataon nga leon.”
Ukon mahimo, “kon wala sing paon sa sini?”
Ukon “iya sekreto.”
Ukon “katre halin sa Damasco.”
Ukon “kag magsaksi batok sa.”
Ukon “krimen.”
Sa Ingles, ivory. Malahalon ini nga materyal nga naghalin sa bangkil sang elepante kag iban pa nga sapat.
Ukon mahimo, “madamo.”