2 Hari 23:1-37

  • Mga reporma ni Josias (1-20)

  • Ginsaulog ang Paskua (21-23)

  • Dugang nga reporma ni Josias (24-27)

  • Kamatayon ni Josias (28-30)

  • Si Jehoahaz, hari sang Juda (31-33)

  • Si Jehoiakim, hari sang Juda (34-37)

23  Gani nagpadala sing mensahe ang hari, kag ginpatawag nila ang tanan nga gulang sang Juda kag sang Jerusalem.+  Pagkatapos sini, nagkadto ang hari sa balay ni Jehova upod ang tanan nga lalaki sang Juda, ang tanan nga pumuluyo sang Jerusalem, ang mga saserdote, kag ang mga manalagna, ang tanan nga katawhan, bata kag tigulang.* Ginbasa niya sa ila ang tanan nga pulong sa libro+ sang katipan+ nga nakita sa balay ni Jehova.+  Nagtindog ang hari malapit sa haligi kag naghimo sia sing katipan* sa atubangan ni Jehova,+ nga sundon niya si Jehova kag tumanon ang iya mga sugo, ang iya mga pahanumdom, kag ang iya mga pagsulundan sa bug-os niya nga tagipusuon kag sa bug-os niya nga kalag,* kag tumanon niya ang mga pulong sining katipan nga nasulat sa sini nga libro. Nag-ugyon sa sini nga katipan ang tanan nga katawhan.+  Ginsugo dayon sang hari si Hilkias+ nga mataas nga saserdote, ang iban pa nga mga saserdote, kag ang mga manugbantay sang puertahan nga ipagua sa templo ni Jehova ang tanan nga kagamitan nga gingamit para kay Baal, para sa sagrado nga poste,*+ kag para sa tanan nga butang sa langit. Dayon ginsunog niya ini sa banglid sang Kidron sa gua sang Jerusalem, kag gindala niya ang abo sini sa Betel.+  Ginpahalin niya ang mga saserdote sang iban nga mga dios, nga gintangdo sang mga hari sang Juda nga magpaaso sing mga halad sa sagrado nga mataas nga mga duog sa mga siudad sang Juda kag sa palibot sang Jerusalem. Ginpahalin man niya ang mga nagapaaso sing halad kay Baal, sa adlaw, sa bulan, sa mga konstelasyon, kag sa tanan nga butang sa langit.+  Ginkuha man niya ang sagrado nga poste*+ sa balay ni Jehova kag gindala ini sa Nalupyakan sang Kidron sa gua sang Jerusalem. Ginsunog niya ini+ sa Nalupyakan sang Kidron kag ginbukbok ini kag ginsabwag ang abo sini sa lulubngan sang ordinaryo nga mga tawo.+  Ginguba man niya ang mga balay sang makihilawason nga mga lalaki sa templo,+ nga yara sa balay ni Jehova kag diin ang mga babayi nagahabol sang mga tolda nga halaran para sa sagrado nga poste.*  Dayon ginpagua niya sa mga siudad sang Juda ang tanan nga saserdote, kag ginhimo niya nga indi na sagrado ang mataas nga mga duog diin nagapaaso sing mga halad ang mga saserdote, halin sa Geba+ tubtob sa Beer-seba.+ Ginguba man niya ang sagrado nga mataas nga mga duog sa gawang ni Josue nga pangulo sang siudad, nga yara sa wala kon ang isa nagapasulod sa gawang sang siudad.  Ang mga saserdote sang sagrado nga mataas nga mga duog wala mag-alagad sa halaran ni Jehova sa Jerusalem,+ apang nagkaon sila gihapon sing mga tinapay nga wala sing lebadura upod sa ila mga utod. 10  Ginhimo man niya nga indi na sagrado ang Tofet+ sa Nalupyakan sang mga Anak ni Hinom,*+ agod wala na sing magsunog* didto sang iya anak nga lalaki ukon babayi bilang halad kay Molec.+ 11  Ang mga kabayo nga gindedikar* sang mga hari sang Juda sa adlaw wala na niya gintugutan nga magsulod sa balay ni Jehova nga nagaagi sa kuarto* ni Natan-melec nga opisyal sang palasyo, nga yara sa mga portiko. Ginsunog man niya ang mga kangga nga gindedikar sa adlaw.+ 12  Ginguba man sang hari ang mga halaran sa atop+ sang kuarto ni Ahaz nga ginpahimo sang mga hari sang Juda, pati ang mga halaran nga ginpahimo ni Manases sa duha ka luwang sang balay ni Jehova.+ Gindugmok niya ini kag ginsabwag ang yab-ok sini sa Nalupyakan sang Kidron. 13  Ginhimo sang hari nga indi na sagrado ang mataas nga mga duog sa atubangan sang Jerusalem sa bagatnan* sang Bukid sang Kagulub-an,* nga ginpahimo ni Solomon nga hari sang Israel para kay Astoret, ang makangilil-ad nga diosa sang mga Sidonhon; kag para kay Kemos, ang makangilil-ad nga dios sang Moab; kag para kay Milcom,+ ang makangilil-ad nga dios sang mga Ammonhon.+ 14  Gindugmok niya ang sagrado nga mga haligi kag ginpang-utod ang sagrado nga mga poste,*+ kag ginpuno niya ini nga mga lugar sing mga tul-an sang tawo. 15  Ginguba man niya ang halaran sa Betel, ang sagrado nga mataas nga duog nga ginhimo ni Jeroboam nga anak ni Nebat, nga ginbangdan sang pagpakasala sang Israel.+ Sang maguba na niya ang halaran kag ang mataas nga duog, ginsunog niya ang mataas nga duog, gindugmok ini kag ginsunog ang sagrado nga poste.*+ 16  Sang magbalikid si Josias kag nakita niya ang mga lulubngan sa bukid, ginpakuha niya ang mga tul-an sa lulubngan kag ginsunog ini sa halaran. Bangod sini, ginhimo niya nga indi na sagrado ang halaran, suno sa pulong ni Jehova nga ginsiling sang tawo sang matuod nga Dios nga nagtagna nga matabo ini nga mga butang.+ 17  Dayon nagpamangkot sia: “Ano inang nakita ko nga lapida nga bato?” Nagsabat ang mga lalaki sang siudad: “Lulubngan ina sang tawo sang matuod nga Dios nga taga-Juda+ nga nagtagna sini nga mga butang nga ginhimo mo sa halaran sang Betel.” 18  Gani nagsiling ang hari. “Pabay-i lang ninyo sia. Indi ninyo pagtanduga ang iya mga tul-an.” Gani ginpabay-an lang nila ang iya mga tul-an, pati na ang mga tul-an sang manalagna nga taga-Samaria.+ 19  Ginguba man ni Josias ang tanan nga santuaryo sa mataas nga mga duog sa mga siudad sang Samaria,+ nga ginhimo sang mga hari sang Israel nga nagpaakig sa Dios. Ginhimo man niya sa sini ang ginhimo niya sa sagrado nga mataas nga duog sa Betel.+ 20  Gani ginhalad niya sa mga halaran ang tanan nga saserdote sang sagrado nga mataas nga mga duog nga yara didto, kag ginsunog niya sa sini ang mga tul-an sang tawo.+ Dayon nagbalik sia sa Jerusalem. 21  Ginsugo sang hari ang tanan nga katawhan: “Maghiwat kamo sing Paskua*+ kay Jehova nga inyo Dios suno sa nasulat sa sining libro sang katipan.”+ 22  Wala pa sing Paskua nga pareho sini ang ginhiwat halin pa sang panahon nga mga hukom ang nagadumala sa Israel, ukon sang panahon sang mga hari sang Israel kag sang mga hari sang Juda.+ 23  Apang sang ika-18 nga tuig sang paggahom ni Hari Josias, ginhiwat ini nga Paskua para kay Jehova sa Jerusalem. 24  Ginpahalin man ni Josias ang mga espiritista kag ang mga manugpakot sing mga hitabo.+ Ginkuha niya ang terapim nga mga estatwa,*+ ang makangilil-ad nga mga diosdios,* kag ang tanan nga makangilil-ad nga butang sa Juda kag sa Jerusalem. Ginhimo niya ini agod matuman niya ang Kasuguan+ nga nasulat sa libro nga nakita ni Hilkias nga saserdote sa balay ni Jehova.+ 25  Wala pa sing hari nga pareho sa iya nga nagpanumbalik kay Jehova sa bug-os niya nga tagipusuon kag sa bug-os niya nga kalag*+ kag sa bug-os niya nga kusog, suno sa tanan nga Kasuguan ni Moises; kag wala man sing pareho sa iya sa nagsunod nga mga hari. 26  Apang wala madula ang daku nga kaakig ni Jehova sa Juda bangod sang mga butang nga ginhimo ni Manases nga nagpaakig sa Iya.+ 27  Nagsiling si Jehova: “Tabugon ko man ang Juda+ pareho sang ginhimo ko sa Israel;+ kag sikwayon ko ang Jerusalem, ining siudad nga akon ginpili, kag ang balay nga tuhoy sini nagsiling ako, ‘Ang akon ngalan magapabilin didto.’ ”+ 28  Tuhoy sa iban pa nga natabo sa kabuhi ni Josias, ang tanan niya nga ginhimo, indi bala nga nasulat ini sa libro sang kasaysayan sang mga hari sang Juda? 29  Sang nagahari pa si Josias, nagkadto si Paraon Neco nga hari sang Egipto sa Suba Eufrates agod buligan ang hari sang Asiria. Naglakat man si Hari Josias agod makig-away kay Neco, apang sang makita niya si Josias, ginpatay niya sia sa Megiddo.+ 30  Halin sa Megiddo, ginkarga sang iya mga alagad ang iya bangkay sa kangga kag gindala sa Jerusalem kag ginlubong sia sa iya lulubngan. Si Jehoahaz nga anak ni Josias amo ang ginhaplasan sang katawhan kag sia ang ginbulos nila sa iya amay bilang hari.+ 31  Nagaedad si Jehoahaz+ sing 23 ka tuig sang nangin hari sia, kag naggahom sia sa Jerusalem sing tatlo ka bulan. Ang iya iloy amo si Hamutal+ nga anak ni Jeremias nga taga-Libna. 32  Ginhimo niya ang malain sa panulok ni Jehova, pareho sang tanan nga ginhimo sang iya mga katigulangan.+ 33  Ginpriso sia ni Paraon Neco+ sa Ribla+ sa duta sang Hamat, agod indi na sia makagahom sa Jerusalem. Dayon ginpabayad sang Paraon ang pungsod sing 100 ka talanton* nga pilak kag isa ka talanton nga bulawan.+ 34  Ang anak ni Josias nga si Eliakim amo ang ginbulos ni Paraon Neco sa iya amay nga si Josias bilang hari kag gin-islan niya ang iya ngalan nga Jehoiakim. Apang gindala niya si Jehoahaz sa Egipto+ kag didto sia napatay.+ 35  Ginhatag ni Jehoiakim sa Paraon ang pilak kag bulawan, apang ginbuhisan niya ang duta agod may ihatag sia nga pilak nga ginapangayo sang Paraon. Suno sa balor sang duta sang kada isa, ginpabayad niya sing pilak kag bulawan ang katawhan agod ihatag ini kay Paraon Neco. 36  Nagaedad si Jehoiakim+ sing 25 ka tuig sang nangin hari sia, kag naggahom sia sa Jerusalem sing 11 ka tuig.+ Ang iya iloy amo si Zebida nga anak ni Pedaya nga taga-Ruma. 37  Ginhimo niya ang malain sa panulok ni Jehova,+ pareho sang tanan nga ginhimo sang iya mga katigulangan.+

Footnote

Ukon “kubos tubtob sa dungganon.”
Ukon “nakigkatipan liwat.”
Tan-awa ang Glossary.
Tan-awa ang Glossary.
Tan-awa ang Glossary.
Tan-awa ang Glossary.
Tan-awa ang Glossary, “Gehenna.”
Sa literal, “magpaagi sa kalayo.”
Sa literal, “ginhatag.”
Ukon “kalan-an.”
Sa literal, “tuo.” Buot silingon, sa bagatnan, kon ang isa nagaatubang sa sidlangan.
Ang Bukid sang mga Olibo, ilabi na sa bagatnan nga punta sini nga ginatawag man nga Bukid sang Pagpakasala.
Tan-awa ang Glossary.
Tan-awa ang Glossary.
Tan-awa ang Glossary.
Ang Hebreo nga termino mahimo nga may kaangtanan sa tinaga para sa “ipot” kag ginagamit sa pagtamay.
Ukon “mga dios sang isa ka panimalay; mga diosdios.”
Tan-awa ang Glossary.
Ang isa ka talanton katumbas sang 34.2 ka kilo. Tan-awa ang Apendise B14.