2 Hari 17:1-41

  • Si Hosea, hari sang Israel (1-4)

  • Ang pagkapukan sang Israel (5, 6)

  • Ang Israel gintapok bangod sa apostasya (7-23)

  • Ang mga dumuluong ginpaistar sa Samaria (24-26)

  • Lainlain nga paagi sang pagsimba sa Samaria (27-41)

17  Sang ika-12 nga tuig sang paggahom ni Hari Ahaz sa Juda, si Hosea+ nga anak ni Elah nangin hari sang Israel, kag naggahom sia sa Samaria sing siam ka tuig.  Ginhimo niya ang malain sa panulok ni Jehova, apang indi subong kalain sa ginhimo sang mga hari sang Israel nga nauna sa iya.  Ginsalakay ni Hari Salmaneser sang Asiria si Hosea,+ kag nangin alagad niya sia kag nagabayad sia sing buhis sa iya.+  Apang, natukiban sang hari sang Asiria nga naghimbon si Hosea, kay nagpadala sia sing mga mensahero kay Hari So sang Egipto+ kag wala na sia maghatag sing buhis sa hari sang Asiria pareho sang una nga mga tuig. Gani ginpriso sia sang hari sang Asiria kag gingapos sa prisuhan.  Ginsalakay sang hari sang Asiria ang bug-os nga kadutaan, kag ginlikupan niya ang Samaria sing tatlo ka tuig.  Sang ikasiam nga tuig sang paghari ni Hosea, nasakop sang hari sang Asiria ang Samaria.+ Gintapok niya ang katawhan sang Israel+ sa Asiria kag ginpaistar niya sila sa Hala kag sa Habor sa suba sang Gosan+ kag sa mga siudad sang mga Medianhon.+  Natabo ini bangod nakasala ang katawhan sang Israel kay Jehova nga ila Dios, nga nagpagua sa ila sa duta sang Egipto kag naghilway sa ila sa kamot sang Paraon nga hari sang Egipto.+ Nagsimba* sila sa iban nga mga dios,+  ginsunod nila ang mga kinabatasan sang mga pungsod nga gintabog ni Jehova sa atubangan sang mga Israelinhon, kag ginsunod nila ang mga kinabatasan nga ginhimo sang mga hari sang Israel.  Ginhimo sang mga Israelinhon ang mga butang nga indi matarong sa panulok ni Jehova nga ila Dios. Naghimo sila sing sagrado nga mataas nga mga duog sa tanan nila nga siudad,+ halin sa torre sang mga manugbantay tubtob sa siudad nga may mabakod nga depensa.* 10  Naghimo sila sing sagrado nga mga haligi kag sagrado nga mga poste*+ sa tagsa ka mataas nga bakulod kag sa idalom sang tagsa ka madabong nga kahoy;+ 11  kag nagpaaso sila sing mga halad sa tanan nga sagrado nga mataas nga mga duog pareho sa ginhimo sang mga pungsod nga gintabog ni Jehova tungod sa ila.+ Naghimo sila sing malain nga mga butang nga nagpaakig kay Jehova. 12  Nagsimba sila sa makangilil-ad nga mga diosdios,*+ nga tuhoy sini nagsiling si Jehova: “Indi kamo magsimba sa ila!”+ 13  Ginpaandaman ni Jehova ang Israel kag Juda paagi sa tanan niya nga manalagna kag nagasugid sang mga palanan-awon:+ “Talikdi ninyo ang inyo malain nga mga dalanon!+ Tumana ninyo ang akon mga sugo kag ang akon mga pagsulundan, ang tanan nga yara sa kasuguan nga ginsugo ko sa inyo mga katigulangan nga ginapaalinton ko sa inyo paagi sa akon mga alagad nga mga manalagna.” 14  Apang wala sila magpamati, kag nangin batinggilan sila pareho* sang ila mga katigulangan nga wala magtuo kay Jehova nga ila Dios.+ 15  Ginsikway nila ang iya mga pagsulundan kag ang iya katipan+ nga ginhimo niya sa ila mga katigulangan kag ang iya mga pahanumdom agod paandaman sila.+ Ginsunod nila ang wala pulos nga mga diosdios+ kag nangin wala pulos man sila.+ Gin-ilog nila ang mga pungsod sa palibot nila bisan pa ginsugo sila ni Jehova nga indi nila ini paghimuon.+ 16  Ginsikway nila ang tanan nga sugo ni Jehova nga ila Dios, kag naghimo sila sing duha ka metal nga estatwa* sang tinday nga baka,+ kag naghimo sila sing sagrado nga poste,*+ kag nagyaub sila sa tanan nga butang sa langit+ kag nag-alagad kay Baal.+ 17  Ginsunog* nila bilang halad ang ila mga anak nga lalaki kag babayi,+ nagpamakot+ sila pasad sa mga panimad-on, kag ginhimo nila ang malain* sa panulok ni Jehova nga nagpaakig sa iya. 18  Naakig gid si Jehova sa Israel, gani gintabog niya sila sa iya atubangan.+ Ang tribo lamang ni Juda ang iya ginbilin. 19  Bisan gani ang Juda wala magtuman sa mga sugo ni Jehova nga ila Dios.+ Ginsunod man nila ang mga kinabatasan nga ginsunod sang Israel.+ 20  Ginsikway ni Jehova ang tanan nga kaliwatan sang Israel kag ginpakahuy-an niya sila kag gintugyan sa mga nagasalakay sa ila, tubtob nga gintabog niya sila. 21  Ginbulag niya ang Israel sa panimalay ni David, kag ginhimo nila nga hari si Jeroboam nga anak ni Nebat.+ Apang ginpauntat ni Jeroboam ang Israel sa pagsunod kay Jehova, kag sia ang kabangdanan sang ila daku nga pagpakasala. 22  Ginhimo sang katawhan sang Israel ang tanan nga sala nga ginhimo ni Jeroboam.+ Wala sila mag-untat sa paghimo sini, 23  tubtob nga gintabog ni Jehova ang Israel sa iya atubangan, suno sa ginsiling niya paagi sa tanan niya nga alagad nga mga manalagna.+ Gani halin sa ila duta, gintapok ang Israel sa Asiria,+ kag didto sila tubtob sini nga adlaw. 24  Ginpaistar sang hari sang Asiria sa mga siudad sang Samaria ang mga tawo halin sa Babilonia, sa Cuta, sa Ava, sa Hamat, kag sa Sefarvaim,+ sa baylo sang mga Israelinhon. Ginsakop nila ang Samaria kag nag-istar sila sa mga siudad sini. 25  Sang bag-o pa lang sila mag-istar didto, wala sila sing kahadlok* kay Jehova. Gani nagpadala si Jehova sing mga leon+ kag ginpamatay ang iban sa ila. 26  Ginsugid nila ini sa hari sang Asiria. Nagsiling sila: “Ang mga pungsod nga ginbihag mo kag ginpaistar sa mga siudad sang Samaria wala makahibalo kon paano simbahon ang* Dios sina nga duta. Gani nagpadala sia sing mga leon kag ginpamatay ang iban sa ila, bangod wala sila makahibalo kon paano simbahon ang Dios sina nga duta.” 27  Bangod sini, nagsugo ang hari sang Asiria: “Pabalika didto ang isa sa mga saserdote nga gintapok ninyo halin didto. Didto na sia maistar kag tudluan niya sila kon paano simbahon ang Dios sina nga duta.” 28  Gani nagbalik didto ang isa sa mga saserdote nga gintapok nila halin sa Samaria kag nag-istar sia sa Betel,+ kag gintudluan niya sila kon paano kahadlukan* si Jehova.+ 29  Apang, ang kada pungsod naghimo sang ila kaugalingon nga dios* sa mga siudad nga ginaistaran nila. Ginbutang nila ini sa mga balay sang pagsimba sa sagrado nga mataas nga mga duog nga ginhimo sang mga taga-Samaria. 30  Ginhimo sang mga taga-Babilonia si Sucot-benot, ginhimo sang mga taga-Cut si Nergal, ginhimo sang mga taga-Hamat+ si Asima, 31  kag ginhimo sang mga taga-Ava si Nibhaz kag si Tartak. Ginsunog sang mga taga-Sefarvaim ang ila mga anak bilang halad kay Adramelec kag kay Anamelec nga mga dios sang mga taga-Sefarvaim.+ 32  Bisan pa may kahadlok sila kay Jehova, nagpili sila sa katawhan sang mangin mga saserdote sa sagrado nga mataas nga mga duog, kag sila ang nagaalagad para sa ila sa mga balay sang pagsimba sa sagrado nga mataas nga mga duog.+ 33  May kahadlok sila kay Jehova, apang nagsimba sila sa ila mga dios, suno sa relihion* sang mga pungsod nga ginhalinan nila.+ 34  Tubtob sini nga adlaw, ginasunod nila gihapon ang ila mga relihion* sang una. Wala sing bisan isa sa ila nga nagasimba* kay Jehova, kag wala sing nagatuman sa iya mga pagsulundan, sa iya mga desisyon, mga Kasuguan, kag mga sugo nga ginhatag ni Jehova sa mga anak ni Jacob, nga gin-islan niya ang ngalan nga Israel.+ 35  Sang nagpakigkatipan si Jehova sa ila,+ ginsugo niya sila: “Indi kamo magsimba sa iban nga mga dios, kag indi kamo magyaub sa ila ukon mag-alagad sa ila ukon maghalad sa ila.+ 36  Si Jehova lamang ang inyo simbahon, ang Isa nga nagpagua sa inyo sa duta sang Egipto paagi sa daku nga gahom kag gamhanan nga butkon,+ kag sa iya lamang kamo magyaub+ kag maghalad. 37  Sundon ninyo pirme ang mga pagsulundan, ang mga desisyon, ang Kasuguan, kag ang sugo nga ginsulat niya para sa inyo,+ kag indi kamo magsimba sa iban nga mga dios. 38  Indi ninyo pagkalimtan ang katipan nga ginhimo ko sa inyo,+ kag indi kamo magsimba sa iban nga mga dios. 39  Si Jehova nga inyo Dios amo lamang ang inyo kahadlukan, kay sia ang magaluwas sa inyo batok sa inyo mga kaaway.” 40  Apang wala sila magtuman, kag ginasunod nila gihapon ang ila relihion* sang una.+ 41  Gani ini nga mga pungsod nagakahadlok kay Jehova,+ apang nagaalagad man sila sa ila tinigib nga mga imahen. Tubtob sini nga adlaw, ginahimo man sang ila mga anak kag mga apo ang ginhimo sang ila mga katigulangan.

Footnote

Sa literal, “Nagkahadlok.”
Buot silingon, sa tanan nga lugar, diutay man ukon madamo ang pumuluyo.
Tan-awa ang Glossary.
Ang Hebreo nga termino mahimo nga may kaangtanan sa tinaga para sa “ipot” kag ginagamit sa pagtamay.
Sa literal, “kag ginpatig-a nila ang ila liog pareho sa liog.”
Ukon “hinurma nga mga estatwa.”
Tan-awa ang Glossary.
Ukon “ginbaligya nila ang ila kaugalingon sa paghimo sing malain.”
Sa literal, “Ginpaagi sa kalayo.”
Ukon “magsimba.”
Ukon “makahibalo sang relihion sang.”
Ukon “simbahon.”
Ukon “mga dios.”
Ukon “relihioso nga mga kinabatasan.”
Ukon “relihioso nga mga kinabatasan.”
Sa literal, “nagakahadlok.”
Ukon “relihioso nga mga kinabatasan.”