1 Cronica 25:1-31

  • Mga manuglanton kag manug-amba sa templo (1-31)

25  Ginpain ni David kag sang mga pangulo sang mga grupo sa pag-alagad sa templo ang iban nga mga anak ni Asaf, ni Heman, kag ni Jedutun+ agod mag-alagad paagi sa pagpanagna nga may mga arpa, de-kuerdas nga mga instrumento,+ kag mga simbal.+ Amo ini ang listahan sang mga lalaki nga gintangdo sa sini nga pag-alagad,  sa mga anak ni Asaf: si Zaccur, si Jose, si Netanias, kag si Asarela. Ang mga anak ni Asaf ginadumalahan ni Asaf, nga nagapanagna sa idalom sang pagdumala sang hari.  Halin kay Jedutun,+ ang anom ka anak ni Jedutun: si Gedalias, si Zeri, si Jesaias, si Simei, si Hasabias, kag si Matitias.+ Ginadumalahan sila sang ila amay nga si Jedutun, nga nagapanagna kag nagatokar sing arpa sa pagpasalamat kag pagdayaw kay Jehova.+  Halin kay Heman,+ ang mga anak ni Heman: si Bukias, si Matanias, si Uzziel, si Sebuel,* si Jerimot, si Hananias, si Hanani, si Eliata, si Gidalti, si Romamti-ezer, si Josbecasa, si Malloti, si Hotir, kag si Mahaziot.  Amo ini tanan ang mga anak ni Heman nga nagasugid sing mga palanan-awon sa hari nahanungod sa mga mensahe sang matuod nga Dios sa paghimaya sa iya.* Gani ginhatagan sang matuod nga Dios si Heman sing 14 ka anak nga lalaki kag 3 ka anak nga babayi.  Ginadumalahan sila tanan sang ila amay sa pag-amba sa balay ni Jehova nga may mga simbal, de-kuerdas nga mga instrumento, kag mga arpa+ sa ila pag-alagad sa balay sang matuod nga Dios. Ginadumalahan sang hari si Asaf, si Jedutun, kag si Heman.  Ang ila kadamuon lakip na ang ila mga utod nga nahanas sa pag-amba kay Jehova, 288 kag sampaton sila tanan.  Gani naggabutgabot sila+ para sa ila mga katungdanan, ang lamharon kag ang tigulang, ang sampaton kag ang nagatuon pa lang.  Ang una nga nagabutan amo si Jose+ nga anak ni Asaf, ang ikaduha amo si Gedalias+ (sia kag ang iya mga utod kag mga anak, 12); 10  ang ikatlo amo si Zaccur,+ ang iya mga anak kag mga utod, 12; 11  ang ikap-at amo si Izri, ang iya mga anak kag mga utod, 12; 12  ang ikalima amo si Netanias,+ ang iya mga anak kag mga utod, 12; 13  ang ikan-om amo si Bukias, ang iya mga anak kag mga utod, 12; 14  ang ikapito amo si Jesarela, ang iya mga anak kag mga utod, 12; 15  ang ikawalo amo si Jesaias, ang iya mga anak kag mga utod, 12; 16  ang ikasiam amo si Matanias, ang iya mga anak kag mga utod, 12; 17  ang ikanapulo amo si Simei, ang iya mga anak kag mga utod, 12; 18  ang ika-11 amo si Azarel, ang iya mga anak kag mga utod, 12; 19  ang ika-12 amo si Hasabias, ang iya mga anak kag mga utod, 12; 20  ang ika-13 amo si Subael,+ ang iya mga anak kag mga utod, 12; 21  ang ika-14 amo si Matitias, ang iya mga anak kag mga utod, 12; 22  ang ika-15 amo si Jeremot, ang iya mga anak kag mga utod, 12; 23  ang ika-16 amo si Hananias, ang iya mga anak kag mga utod, 12; 24  ang ika-17 amo si Josbecasa, ang iya mga anak kag mga utod, 12; 25  ang ika-18 amo si Hanani, ang iya mga anak kag mga utod, 12; 26  ang ika-19 amo si Malloti, ang iya mga anak kag mga utod, 12; 27  ang ika-20 amo si Eliata, ang iya mga anak kag mga utod, 12; 28  ang ika-21 amo si Hotir, ang iya mga anak kag mga utod, 12; 29  ang ika-22 amo si Gidalti,+ ang iya mga anak kag mga utod, 12; 30  ang ika-23 amo si Mahaziot,+ ang iya mga anak kag mga utod, 12; 31  ang ika-24 amo si Romamti-ezer,+ ang iya mga anak kag mga utod, 12.

Footnote

“Subael” sa bersikulo 20 kag sa 24:20.
Sa literal, “sa pagbayaw sang iya sungay.”