مکاشفه‌ای به یوحنا ۵‏:‏۱‏-‏۱۴

  • طوماریی که با هفت مُهر،‏ مُهر و موم شده بود ‏(‏۱-‏۵‏)‏

  • برّه طومار را می‌گیرد ‏(‏۶-‏۸‏)‏

  • برّه شایسته شمرده می‌شود که مُهرها را باز کند ‏(‏۹-‏۱۴‏)‏

۵  در دست راست آن تخت‌نشین طوماری دیدم که هر دو طرف آن نوشته‌هایی داشت و با هفت مُهر،‏ محکم مُهروموم شده بود.‏ ۲  فرشته‌ای قوی را دیدم که با صدای بلند اعلام می‌کرد:‏ «چه کسی شایسته است مُهرهای طومار را شکسته،‏ آن را باز کند؟‏» ۳  اما هیچ کس در آسمان،‏ بر زمین و زیرِ زمین نبود که بتواند طومار را باز کند یا داخل آن را ببیند.‏ ۴  پس به‌شدّت به گریه افتادم؛‏ زیرا هیچ کس یافت نشد که شایسته باشد طومار را باز کند یا داخل آن را ببیند.‏ ۵  اما یکی از پیران به من گفت:‏ «دیگر گریه مکن.‏ بنگر!‏ آن شیرِ طایفهٔ یهودا،‏ آری آن ریشهٔ داوود،‏ غالب آمده است تا طومار و هفت مُهر آن را باز کند.‏»‏ ۶  آنگاه در میان* آن تخت و در میان آن چهار موجود زنده و پیران،‏ برّه‌ای ایستاده دیدم که ظاهراً ذبح شده بود و هفت شاخ و هفت چشم داشت.‏ این چشمان مظهر هفت روح خداست که به تمام زمین فرستاده شده است.‏ ۷  همان لحظه برّه پیش آمد و طومار را از دست راست آن تخت‌نشین گرفت.‏ ۸  وقتی طومار را گرفت،‏ آن چهار موجود زنده و ۲۴ پیر در مقابل برّه زانو زدند.‏ هر یک از پیران،‏ یک چنگ و کاسه‌هایی طلایی پر از بخور داشت.‏ (‏بخور مظهر دعاهای مقدّسان است.‏)‏ ۹  آنان سرودی تازه می‌خوانند و می‌گویند:‏ «تو شایسته‌ای که طومار را برداری و مُهرهای آن را باز کنی؛‏ زیرا ذبح شدی و با خون خود افرادی را از هر طایفه،‏ زبان،‏ قوم و ملت برای خدا خریدی ۱۰  و از آنان پادشاهان* و کاهنانی ساختی که در خدمت خدایمان باشند.‏ ایشان در مقام پادشاه بر زمین سلطنت خواهند کرد.‏»‏ ۱۱  آنگاه نظر کردم و صدای فرشتگان بسیاری را شنیدم که گرداگرد تخت و آن موجودات زنده و پیران بودند.‏ شمار آنان ده‌ها هزار در ده‌ها هزار و هزاران هزار بود ۱۲  و با صدای بلند می‌گفتند:‏ «آن برّه که ذبح شد،‏ شایستهٔ این است که قدرت،‏ ثروت،‏ حکمت،‏ قوّت،‏ حرمت،‏ جلال و برکت را بیابد.‏»‏ ۱۳  آنگاه شنیدم که هر مخلوقی که در آسمان،‏ بر زمین،‏ زیرِ زمین و بر دریاست،‏ آری هر چه در آن‌هاست می‌گویند:‏ «برکت،‏ حرمت،‏ جلال و قوّت،‏ همیشه و تا ابد از آنِ تخت‌نشین و برّه باد!‏» ۱۴  آن چهار موجود زنده می‌گفتند:‏ «آمین!‏» و پیران به زانو افتاده،‏ پرستش کردند.‏

پاورقی‌ها

یا:‏ «وسط».‏
تحت‌اللفظی:‏ «پادشاهی‌ای».‏