مکاشفه‌ای به یوحنا ۱۸‏:‏۱‏-‏۲۴

  • سقوط «بابِل بزرگ» ‏(‏۱-‏۸‏)‏

    • ‏‹ای قوم من،‏ از این شهر بیرون آیید!‏› ‏(‏۴‏)‏

  • گریهٔ برای سقوط بابِل ‏(‏۹-‏۱۹‏)‏

  • شادی در آسمان برای سقوط بابِل ‏(‏۲۰‏)‏

  • بابِل همچون سنگی به دریا افکنده می‌شود ‏(‏۲۱-‏۲۴‏)‏

۱۸  پس از آن،‏ فرشته‌ای دیگر دیدم که از آسمان پایین می‌آمد.‏ او اقتدار بسیار داشت و از جلال او زمین روشن شد ۲  و با صدایی پرتوان چنین فریاد برآورد:‏ «سقوط کرده است!‏ بابِل* بزرگ،‏ سقوط کرده است!‏ حال مسکن دیوها گشته و به کمینگاه هر روح ناپاک* و هر پرندهٔ نجس و نفرت‌انگیز مبدّل شده است!‏ ۳  زیرا تمامی قوم‌ها با شراب شهوت،‏ آری با شراب زناکاری* او در دام افتاده‌اند.‏ پادشاهان زمین با او زنا* کردند و بازرگانان* زمین،‏ از تجمّلات بی‌حدّش که بی‌شرمانه اندوخته بود،‏ دولتمند شدند.‏»‏ ۴  آنگاه صدایی دیگر از آسمان شنیدم که گفت:‏ «ای قوم من،‏ اگر نمی‌خواهید در گناهانش سهیم باشید و اگر نمی‌خواهید سهمی از بلایایش بر شما آید،‏ از این شهر بیرون آیید!‏ ۵  زیرا گناهانش روی هم انباشته شده و تا به آسمان رسیده و خدا اعمال ناعادلانه‌اش* را به یاد آورده است.‏ ۶  به همان شیوه‌ای که او با دیگران رفتار کرد،‏ با او رفتار کنید،‏ آری،‏ سزای اعمالش را دوچندان دهید؛‏ در جامی که او معجونی تهیه کرده است،‏ دو برابر برایش بیامیزید.‏ ۷  به همان اندازه که او خود را جلال می‌داد و بی‌شرمانه در تجمّل زندگی می‌کرد،‏ او را عذاب دهید و سوگوارش سازید؛‏ زیرا در دل خود پیوسته می‌گوید:‏ ‹همچون ملکه‌ای بر تخت نشسته‌ام،‏ بیوه نیستم و هرگز سوگوار نخواهم شد.‏› ۸  از این رو،‏ در یک روز بلایای او بر سرش خواهد آمد؛‏ یعنی مرگ،‏ ماتم و قحطی.‏ او کاملاً با آتش سوخته خواهد شد؛‏ زیرا یَهُوَه* خدا که او را داوری کرد،‏ پرقدرت است.‏ ۹  ‏«وقتی پادشاهان زمین که با او مرتکب زنا* شدند و بی‌شرمانه در تجمّل با وی زندگی کردند،‏ دود سوختن او را ببینند،‏ برایش از فرط اندوه خواهند گریست و بر سینهٔ خود خواهند زد.‏ ۱۰  عذاب او،‏ آنان را ترسان خواهد ساخت،‏ پس دور ایستاده خواهند گفت:‏ ‹افسوس!‏ افسوس بر تو ای شهر بزرگ،‏ بابِل،‏ ای شهر قوی؛‏ زیرا در یک ساعت،‏ داوری تو به اجرا در آمد.‏›‏ ۱۱  ‏«همچنین بازرگانان زمین برای او گریسته،‏ ماتم می‌گیرند؛‏ زیرا دیگر کسی نیست که کالاهای آنان را بخرد؛‏ ۱۲  یعنی محموله‌های طلا،‏ نقره،‏ سنگ‌های گرانبها،‏ مروارید،‏ کتان نفیس،‏ پارچه‌های ارغوانی و سرخ،‏ ابریشم و هر آنچه از چوب معطر ساخته شده است و انواع اشیای ساخته شده از عاج،‏ چوب پرارزش،‏ مس،‏ آهن و مرمر.‏ ۱۳  همچنین دارچین،‏ ادویهٔ هندی،‏ بخور،‏ روغن معطر،‏ کُندُر،‏* شراب،‏ روغن زیتون،‏ آرد مرغوب،‏ گندم،‏ گاو،‏ گوسفند،‏ اسب،‏ ارابه،‏ برده و جان انسان.‏ ۱۴  آری،‏ همین چیزهای مرغوب* که جانت مشتاقش بود،‏ تو را ترک کرده است.‏ همچنین همهٔ خوراکی‌های لذیذ و چیزهای باشکوه برای تو از میان رفته است و دیگر هرگز نخواهد بود.‏ ۱۵  ‏«عذاب او،‏ بازرگانانی را که از فروش این کالاها ثروتمند شدند،‏ ترسان خواهد ساخت.‏ از این رو دور ایستاده،‏ خواهند گریست و ماتم خواهند گرفت.‏ ۱۶  آنان خواهند گفت:‏ ‹افسوس!‏ افسوس بر آن شهر بزرگ که ملبّس به جامه‌های کتانِ نفیس و ارغوانی و سرخ بود و به فراوانی با زیورآلات طلا،‏ سنگ‌های قیمتی و مروارید آراسته شده بود.‏ ۱۷  چون چنین ثروت عظیمی در یک ساعت از بین رفت.‏›‏ ‏«ناخدایان کشتی‌ها،‏ مسافران دریا،‏ ملوانان و تمام کسانی که از راه دریا امرار معاش می‌کنند،‏ دور ایستاده،‏ ۱۸  وقتی دود سوختنش را دیدند،‏ فریاد برآوردند و گفتند:‏ ‹آیا شهری دیگر همچون این شهرِ بزرگ وجود دارد؟‏› ۱۹  آنان بر سر خود خاک ریختند و با گریه و ماتم فریادزنان گفتند:‏ ‹افسوس!‏ افسوس بر آن شهر بزرگ که از دولتش تمام صاحبان کشتی‌ها ثروتمند شدند،‏ چون آن شهر در یک ساعت از بین رفته است.‏›‏ ۲۰  ‏«ای آسمان،‏ از آنچه بر سر او آمد شاد باش!‏ همچنین شما ای مقدّسان،‏ رسولان و پیامبران شاد باشید!‏ زیرا خدا به خاطر شما حکم داوری خود را بر او اعلام کرده است.‏»‏ ۲۱  سپس فرشته‌ای پرقدرت سنگی همچون سنگ آسیاب را بلند کرد.‏ آن را به دریا انداخت و گفت:‏ «به همین سان بابِل،‏ آن شهر بزرگ پایین افکنده خواهد شد و دیگر نخواهد بود.‏ ۲۲  دیگر آواز خوانندگانی که چنگ می‌نوازند و می‌خوانند و صدای نوازندگان،‏ نی‌نوازان و شیپورزنان در تو به گوش نخواهد رسید و دیگر هیچ صنعتگری،‏ از هر حرفه‌ای که باشد در تو یافت نخواهد شد و دیگر صدای سنگ آسیاب در تو شنیده نخواهد شد.‏ ۲۳  دیگر نور هیچ چراغی در تو نخواهد تابید،‏ دیگر صدای هیچ عروس و دامادی در تو شنیده نخواهد شد؛‏ زیرا بازرگانانِ تو مردان عالی‌رتبهٔ زمین بودند و تو تمام قوم‌ها را با توسل به نیروهای غیبی* گمراه کردی.‏ ۲۴  آری،‏ خون پیامبران،‏ مقدّسان و تمام کسانی که بر زمین بی‌رحمانه کشته شدند،‏ به گردن این شهر بود.‏»‏

پاورقی‌ها

این نام در یونانی مؤنث است و به صورت مجازی به یک زن اشاره دارد.‏
یا احتمالاً:‏ «نَفَس ناپاک؛‏ بازدم ناپاک؛‏ گفتهٔ الهام‌شدهٔ ناپاک».‏
به یونانی پُرنیا؛‏ رجوع به واژه‌نامه‏:‏ «اعمال نامشروع جنسی».‏
رجوع به واژه‌نامه‏:‏ «اعمال نامشروع جنسی».‏
منظور تاجرانی است که از جایی به جای دیگر سفر می‌کنند.‏
یا:‏ «خدا جرم‌هایش».‏
رجوع به واژه‌نامه‏.‏
رجوع به واژه‌نامه‏:‏ «اعمال نامشروع جنسی».‏
صمغ خشک‌شدهٔ گیاهی است که هنگام سوختن بوی معطر می‌دهد.‏
تحت‌اللفظی:‏ «میوهٔ مرغوب».‏
رجوع به واژه‌نامه‏:‏ «ارتباط با ارواح».‏