مکاشفه‌ای به یوحنا ۱۷‏:‏۱‏-‏۱۸

  • داوری بر «بابِل بزرگ» ‏(‏۱-‏۱۸‏)‏

    • فاحشهٔ بزرگ بر وحشی سرخ رنگ نشسته است ‏(‏۱-‏۳‏)‏

    • آن وحش «زمانی بود،‏ اما اکنون نیست و به زودی از چاهِ بی‌انتها بالا می‌آید» ‏(‏۸‏)‏

    • آن ده شاخ با برّه نبرد می‌کنند ‏(‏۱۲-‏۱۴‏)‏

    • آن ده شاخ از فاحشه نفرت خواهند داشت ‏(‏۱۶،‏ ۱۷‏)‏

۱۷  آنگاه یکی از آن هفت فرشته که هفت کاسه داشتند،‏ نزد من آمد و گفت:‏ «بیا تا محکومیت آن فاحشهٔ بزرگ را که بر آب‌های بسیار نشسته است،‏ به تو نشان دهم؛‏ ۲  همان که پادشاهان زمین با او زنا* کردند و ساکنان زمین از شراب زناکاری* او مست شدند.‏»‏ ۳  سپس آن فرشته،‏ با قدرت روح مرا به بیابان برد.‏ آنگاه زنی را دیدم که بر وحشی سرخ رنگ نشسته است.‏ آن وحش از نام‌های کفرآمیز پوشیده شده بود و هفت سر و ده شاخ داشت.‏ ۴  زن جامه‌ای ارغوانی و سرخ بر تن داشت و با طلا،‏ سنگ‌های گرانبها و مروارید آراسته شده بود،‏ همچنین جامی طلایی در دست داشت که مملو از چیزهای نفرت‌انگیز و ناپاکی‌های زناکاری* او بود.‏ ۵  بر پیشانی آن زن این نام مرموز نوشته شده بود:‏ «بابِل* بزرگ،‏ مادر فاحشه‌ها و چیزهای نفرت‌انگیز زمین.‏» ۶  سپس دیدم که آن زن با خون مقدّسان و خون کسانی که به عیسی شهادت دادند،‏ مست شده است.‏ با دیدن او بسیار حیرت کردم.‏ ۷  آنگاه فرشته به من گفت:‏ «چرا حیرت کردی؟‏ من راز آن زن و آن وحش را که هفت سر و ده شاخ دارد و زن بر آن سوار است،‏ به تو خواهم گفت:‏ ۸  آن وحش که دیدی،‏ زمانی بود،‏ اما اکنون نیست و به‌زودی از چاهِ بی‌انتها* بالا می‌آید و به سمت نابودی می‌رود.‏ سپس ساکنان زمین–‏آنان که نامشان از آغاز دنیا* در دفتر حیات نوشته نشده بود–‏حیرت خواهند کرد که چطور وحش زمانی بود،‏ اما اکنون نیست و باز حضور خواهد یافت.‏ ۹  ‏«ذهنی که حکمت داشته باشد،‏ این را درک می‌کند:‏ آن هفت سر،‏ مظهر هفت کوه هستند که زن بر آن‌ها نشسته است.‏ ۱۰  همچنین آن‌ها مظهر هفت پادشاه نیز هستند که پنج تن از آنان سقوط کرده‌اند،‏ یکی هست و دیگری هنوز نیامده است،‏ اما وقتی بیاید،‏ باید برای اندک زمانی بماند.‏ ۱۱  آن وحش که زمانی بود،‏ اما اکنون نیست،‏ پادشاه هشتم است که از آن هفت پادشاه برمی‌خیزد و به سَمت نابودی می‌رود.‏ ۱۲  ‏«همچنین آن ده شاخ که دیدی،‏ مظهر ده پادشاهند که هنوز به سلطنت نرسیده‌اند،‏ اما برای یک ساعت در کنار آن وحش،‏ اقتدار پادشاهی به ایشان داده می‌شود.‏ ۱۳  اینان یک فکر مشترک دارند،‏ پس قدرت و اقتدارشان را به آن وحش می‌دهند.‏ ۱۴  اینان با برّه به نبرد خواهند پرداخت،‏ اما چون او سَرورِ سَروران و پادشاه پادشاهان است،‏ برّه بر آنان غالب خواهد آمد.‏ همچنین برای همراهان او نیز چنین خواهد بود،‏ یعنی برای کسانی که فراخوانده شده،‏ برگزیده شده و وفادار بوده‌اند.‏»‏ ۱۵  فرشته به من گفت:‏ «آن آب‌ها که دیدی که فاحشه بر آن نشسته است،‏ مظهر قوم‌ها،‏ گروه‌ها،‏ ملت‌ها و زبان‌هاست.‏ ۱۶  آن ده شاخ و آن وحش که دیدی،‏ از فاحشه نفرت خواهند داشت و او را نابود خواهند کرد و عریان خواهند نمود.‏ آن‌ها گوشت او را خواهند خورد و او را کاملاً با آتش خواهند سوزاند؛‏ ۱۷  زیرا خدا در دل آن‌ها نهاده است که قصدش را عملی کنند؛‏ آری،‏ برای به انجام رساندن فکر مشترکشان سلطنت خود را در اختیار وحش بگذارند تا زمانی که کلام خدا تحقق پذیرد.‏ ۱۸  زنی را که دیدی مظهر آن شهر بزرگ است که بر پادشاهان زمین سلطنت می‌کند.‏»‏

پاورقی‌ها

رجوع به واژه‌نامه‏:‏ «اعمال نامشروع جنسی».‏
به یونانی پُرنیا؛‏ رجوع به واژه‌نامه‏:‏ «اعمال نامشروع جنسی».‏
به یونانی پُرنیا؛‏ رجوع به واژه‌نامه‏:‏ «اعمال نامشروع جنسی».‏
این نام در یونانی مؤنث است و به صورت مجازی به یک زن اشاره دارد.‏
رجوع به واژه‌نامه‏.‏
‏«آغاز دنیا» تحت‌اللفظی:‏ «به جا گذاشتن [نسل]»؛‏ به فرزندان آدم و حوّا اشاره دارد.‏