مکاشفه‌ای به یوحنا ۷‏:‏۱‏-‏۱۷

  • چهار فرشته بادهای ویرانگر را نگاه داشته‌اند ‏(‏۱-‏۳‏)‏

  • مُهر شدن۱۴۴٬۰۰۰ نفر ‏(‏۴-‏۸‏)‏

  • گروهی عظیم با رداهای سفید ‏(‏۹-‏۱۷‏)‏

۷  پس از این دیدم که چهار فرشته در چهار گوشهٔ زمین ایستاده،‏ چهار باد زمین را محکم نگاه داشته‌اند تا هیچ بادی نتواند بر زمین،‏ بر دریا یا بر هیچ درختی بوزد.‏ ۲  سپس فرشته‌ای دیگر را دیدم که از مکان طلوع آفتاب* برمی‌خاست و مُهر خدای زنده را داشت.‏ او با صدای بلند به آن چهار فرشته که به ایشان اجازه داده شده بود به زمین و دریا آسیب رسانند،‏ ۳  گفت:‏ «تا زمانی که بر پیشانی غلامان خدایمان مُهر نزده‌ایم،‏ به زمین،‏ دریا یا درختان آسیب مرسانید.‏»‏ ۴  آنگاه شنیدم که شمار کسانی که مُهر شدند،‏ ۱۴۴٬۰۰۰ نفر است.‏ آن مُهرشدگان از هر طایفهٔ بنی‌اسرائیل بودند:‏ ۵  از طایفهٔ یهودا ۱۲٬۰۰۰ نفر مُهر شدند؛‏از طایفهٔ رِئوبین ۱۲٬۰۰۰ نفر؛‏از طایفهٔ جاد ۱۲٬۰۰۰ نفر؛‏ ۶  از طایفهٔ اَشیر ۱۲٬۰۰۰ نفر؛‏از طایفهٔ نَفتالی ۱۲٬۰۰۰ نفر؛‏از طایفهٔ مَنَسّی ۱۲٬۰۰۰ نفر؛‏ ۷  از طایفهٔ شَمعون ۱۲٬۰۰۰ نفر؛‏از طایفهٔ لاوی ۱۲٬۰۰۰ نفر؛‏از طایفهٔ یِساکار ۱۲٬۰۰۰ نفر؛‏ ۸  از طایفهٔ زِبولون ۱۲٬۰۰۰ نفر؛‏از طایفهٔ یوسف ۱۲٬۰۰۰ نفر؛‏از طایفهٔ بنیامین ۱۲٬۰۰۰ نفر مُهر شدند.‏ ۹  پس از آن نگاه کردم و گروهی عظیم را دیدم که از هر ملت،‏ طایفه،‏ قوم و زبان بودند و هیچ کس قادر به شمارش آنان نبود.‏ آنان همگی در پیشگاه تخت و در حضور برّه ایستاده بودند و رداهای سفید بر تن داشتند و شاخه‌های نخل در دستشان بود.‏ ۱۰  این گروه عظیم همواره با صدای بلند می‌گویند:‏ «نجات را مدیون خدایمان که بر تخت نشسته است و مدیون برّه هستیم.‏»‏ ۱۱  همهٔ فرشتگان در اطراف تخت و گرداگرد پیران و آن چهار موجود زنده ایستاده بودند.‏ آنان در مقابل تخت روی به زمین نهادند و خدا را پرستش کرده،‏ ۱۲  گفتند:‏ «آمین!‏ سپاس،‏ جلال،‏ حکمت،‏ شکرگزاری،‏ حرمت،‏ قدرت و توانایی همیشه و تا ابد از آنِ خدایمان باد!‏ آمین.‏»‏ ۱۳  آنگاه یکی از پیران از من پرسید:‏ «اینان که رداهای سفید بر تن دارند،‏ کیستند و از کجا آمده‌اند؟‏» ۱۴  من بی‌درنگ به او گفتم:‏ «سَرورم،‏ تویی که می‌دانی.‏» آنگاه به من گفت:‏ «اینان کسانی هستند که از مصیبت عظیم بیرون آمده‌اند و رداهای خود را در خون برّه شسته و سفید کرده‌اند.‏ ۱۵  به همین دلیل است که در مقابل تخت خدا ایستاده‌اند و شبانه‌روز در معبدش او را خدمت* می‌کنند و آن تخت‌نشین نیز خیمهٔ خود را بر آنان خواهد گستراند.‏ ۱۶  ایشان دیگر گرسنه و تشنه نخواهند شد و از گزند خورشید و هر گونه گرمای سوزان در امان خواهند بود؛‏ ۱۷  زیرا برّه که در میان* تخت است،‏ آنان را شبانی خواهد کرد و به چشمه‌های آب حیات هدایت خواهد نمود و خدا هر اشکی را از چشمانشان پاک خواهد ساخت.‏»‏

پاورقی‌ها

یا:‏ «از مشرق».‏
تحت‌اللفظی:‏ «خدمت مقدّس».‏
یا:‏ «وسط».‏