Spring na inhoud

Hoe is Jesus se offerande “’n losprys in ruil vir baie”?

Hoe is Jesus se offerande “’n losprys in ruil vir baie”?

Die Bybel se antwoord

Jesus se offerande is die middel waardeur God die mensdom van sonde en die dood bevry, of red. Die Bybel verwys na die vergote bloed van Jesus as ’n losprys (Efesiërs 1:7; 1 Petrus 1:18, 19). Jesus het gesê dat hy gekom het “om sy siel te gee as ’n losprys in ruil vir baie”.—Matteus 20:28.

Waarom was “’n losprys in ruil vir baie” nodig?

Die eerste man, Adam, is volmaak, of sonder sonde, geskep. Hy het die vooruitsig gehad om vir ewig te lewe, maar hy het dit verloor toe hy gekies het om ongehoorsaam aan God te wees (Genesis 3:17-19). Toe hy kinders gehad het, het hy sonde aan hulle almal oorgedra (Romeine 5:12). Daarom sê die Bybel dat Adam homself en sy kinders in slawerny aan sonde en die dood “verkoop” het (Romeine 7:14). Omdat hulle almal onvolmaak is, kon nie een van hulle terugkoop wat Adam verloor het nie.—Psalm 49:7, 8.

God het medelye met die hopelose situasie van Adam se nakomelinge gehad (Johannes 3:16). Maar God se standaard van geregtigheid het vereis dat hy hulle sonde nie net kon oorsien of verskoon sonder ’n geldige grondslag nie (Psalm 89:14; Romeine 3:23-26). God is lief vir die mensdom, en daarom het hy voorsien wat wetlik nodig was sodat hulle sonde nie net vergewe kan word nie, maar ook verwyder kan word (Romeine 5:6-8). Die losprys is daardie wetlike grondslag.

Hoe werk die losprys?

In die Bybel behels die term “losprys” die volgende drie elemente:

  1. Dit is ’n betaling.Numeri 3:46, 47.

  2. Dit bring bevryding mee.—Eksodus 21:30.

  3. Dit stem ooreen met die waarde van wat betaal word, of bedek dit. *

Dink aan hoe hierdie elemente van toepassing is op die losprysoffer van Jesus Christus.

  1. Betaling. Die Bybel sê dat Christene “met ’n prys gekoop” is (1 Korintiërs 6:20; 7:23). Hierdie prys is die bloed van Jesus, waarmee hy “mense uit elke stam en taal en volk en nasie vir God gekoop” het.—Openbaring 5:8, 9.

  2. Bevryding. Jesus se offerande voorsien ’n “bevryding deur ’n losprys” van sonde.—1 Korintiërs 1:30; Kolossense 1:14; Hebreërs 9:15.

  3. Ooreenstemmend. Jesus se losprys stem presies ooreen met wat Adam verloor het—’n volmaakte menselewe (1 Korintiërs 15:21, 22, 45, 46). Die Bybel sê: “Net soos baie deur die ongehoorsaamheid van die een mens [Adam] sondaars gemaak is, so sal ook baie deur die gehoorsaamheid van die een persoon [Jesus Christus] regverdig gemaak word” (Romeine 5:19). Dit verduidelik hoe die dood van een man die losprys vir baie sondaars kan betaal. Trouens, Jesus se offerande is “’n ooreenstemmende losprys vir almal” wat doen wat nodig is om daarby baat te vind.—1 Timoteus 2:5, 6.

^ par. 11 In die Bybel dra die oorspronklike woorde wat met losprys vertaal word, die gedagte oor van ’n prys, of iets van waarde, wat betaal word. Byvoorbeeld, die Hebreeuse werkwoord ka·farʹ beteken basies “bedek” (Genesis 6:14). Dit verwys gewoonlik na die bedekking van sonde (Psalm 65:3). Die selfstandige naamwoord koʹpher verwys na die prys wat betaal is om hierdie bedekking, of bevryding, te bewerkstellig (Eksodus 21:30). En die Griekse woord luʹtron, wat gewoonlik met “losprys” vertaal word, kan ook as “loskoopprys” weergegee word (Matteus 20:28; The New Testament in Modern Speech, by R.F. Weymouth). Griekse skrywers het die term gebruik om te verwys na ’n prys wat betaal is om ’n krygsgevangene of ’n slaaf te bevry.