Psalms 89:1-52

 • Lied oor Jehovah se lojale liefde

  • Verbond met Dawid (3)

  • Dawid se nageslag sal vir ewig bestaan (4)

  • God se gesalfde noem Hom “Vader” (26)

  • Verbond met Dawid stewig gevestig (34-37)

  • Mens kan nie Graf vryspring nie (48)

Maskil.* Van Etan,+ die Esrahiet. 89  Ek sal vir ewig van Jehovah se lojale liefde sing. Met my mond sal ek u getrouheid aan alle geslagte bekend maak.   Want ek het gesê: “Lojale liefde sal vir ewig duur,*+en u het u getrouheid stewig gevestig in die hemel.”   “Ek het ’n verbond gemaak met die een wat ek uitgekies het.+ Ek het vir my kneg Dawid gesweer:+   ‘Ek sal jou nageslag* tot in ewigheid stewig vestig,+en ek sal jou troon van geslag tot geslag opbou.’”+ (Sela)   Die hemele prys u wonders, o Jehovah,ja, u getrouheid in die gemeente van die heiliges.   Want wie in die hemelruim kan met Jehovah vergelyk word?+ Wie onder die seuns van God+ is soos Jehovah?   Die vergadering* van heiliges het groot ontsag vir God.+ Hy is groot en ontsagwekkend vir almal om hom.+   O Jehovah, God van die leërmagte,wie is magtig soos u, o Jah?+ U is getrou in alles wat u doen.+   U regeer oor die onstuimigheid van die see.+ Wanneer sy golwe opkom, laat u hulle bedaar.+ 10  U het Rahab+ verslaan en doodgemaak.+ U het u vyande met u sterk arm verstrooi.+ 11  Die hemel behoort aan u, en die aarde ook.+ Die vrugbare land en alles daarop+ – u het dit gevestig. 12  Die noorde en die suide – u het dit geskep. Tabor+ en Hermon+ prys u naam met vreugde. 13  U arm is magtig.+ U hand is sterk.+ U regterhand is hoog opgelig.+ 14  Regverdigheid en geregtigheid is die fondament van u troon.+ Lojale liefde en getrouheid staan voor u.+ 15  Gelukkig is die volk wat die uitroepe van vreugde ken.+ O Jehovah, hulle geniet u goedheid.* 16  In u naam vind hulle die hele dag vreugde,en deur u regverdigheid word hulle verheerlik. 17  Want u is hulle heerlikheid en hulle krag,+en deur u goedkeuring kry ons groter krag.*+ 18  Want ons skild behoort aan Jehovah. Ons koning behoort aan die Heilige van Israel.+ 19  In daardie tyd het u in ’n visioen met u lojales gepraat en gesê: “Ek het krag aan ’n sterk man gegee.+ Ek het die een wat onder die volk uitgekies is, verheerlik.+ 20  Ek het my kneg Dawid gevind.+ Met my heilige olie het ek hom gesalf.+ 21  My hand sal hom ondersteun,+en my arm sal hom versterk. 22  Geen vyand sal enigiets van hom eis nie,en geen onregverdige persoon sal hom onderdruk nie.+ 23  Ek sal sy vyande voor hom vernietig+en dié wat hom haat, doodmaak.+ 24  My getrouheid en lojale liefde is met hom,+en in my naam sal hy groter krag kry.* 25  Ek sal sy hand* oor die see plaas,en sy regterhand oor die riviere.+ 26  Hy sal tot my roep: ‘U is my Vader,my God en die Rots van my redding.’+ 27  En ek sal hom die eersgeborene maak,+die hoogste van die konings van die aarde.+ 28  Ek sal my lojale liefde vir ewig aan hom betoon,+en my verbond met hom sal nooit tot ’n einde kom nie.+ 29  Ek sal sy nageslag* vir ewig laat bestaan,en sy troon solank as wat die hemel daar is.+ 30  As sy kinders my wet verlaaten my bevele* nie gehoorsaam nie, 31  as hulle my wetsbepalings verbreeken my gebooie nie gehoorsaam nie, 32  dan sal ek hulle met ’n stok straf vir hulle ongehoorsaamheid*+en met slae vir hulle oortreding. 33  Maar ek sal nooit my lojale liefde van hom af wegneem+of my belofte verbreek nie.* 34  Ek sal nie my verbond verbreek nie,+en ek sal nie verander wat my lippe gesê het nie.+ 35  Ek het eens en vir altyd in my heiligheid gesweer. Ek sal nie vir Dawid leuens vertel nie.+ 36  Sy nageslag* sal vir ewig bestaan,+en sy troon solank as wat die son voor my is.+ 37  Soos die maan sal dit vir ewig stewig gevestig wees as ’n getroue getuie in die hemelruim.” (Sela) 38  Maar u het hom verstoot en verwerp.+ U het woedend geword vir u gesalfde. 39  U het die verbond met u kneg verwerp. U het sy kroon ontheilig deur dit op die grond te gooi. 40  U het al sy klipmure* afgebreek. U het sy vestings verwoes. 41  Almal wat verbygaan, het hom beroof. Sy bure het hom bespot.+ 42  U het sy teenstanders laat oorwin.*+ U het al sy vyande vreugdevol laat word. 43  U het ook sy swaard teruggedryf,en u het hom nie in die geveg ondersteun nie. 44  U het ’n einde gemaak aan sy pragen het sy troon op die grond neergegooi. 45  U het die dae van sy jeug kortgeknip. U het hom met skande geklee. (Sela) 46  Hoe lank, o Jehovah, sal u uself verberg? Vir ewig?+ Sal u woede aanhou brand soos ’n vuur? 47  Onthou tog hoe kort my lewe is!+ Het u alle mense verniet geskep? 48  Watter man kan lewe sonder om ooit die dood te sien?+ Kan hy homself* red uit die mag van die Graf?* (Sela) 49  Waar is u vroeëre dade van lojale liefde, o Jehovah,wat u in u getrouheid aan Dawid met ’n eed belowe het?+ 50  Dink aan hoe u knegte uitgetart word, o Jehovah,aan hoe ek die getart van al die volke moet verduur.* 51  Dink aan hoe u vyande die spot gedryf het, o Jehovah,aan hoe hulle elke voetstap van u gesalfde beledig het. 52  Mag Jehovah vir ewig geloof word. Amen en Amen.+

Voetnote

Of “opgebou word”.
Lett. “saad”.
Of “raad”.
Lett. “hulle wandel in die lig van u gesig”.
Lett. “word ons horing opgelig”.
Lett. “sal sy horing opgelig word”.
Of “gesag”.
Lett. “saad”.
Of “oordele”.
Of “opstandigheid”.
Lett. “of ontrou wees aan my getrouheid nie”.
Lett. “saad”.
Of “klipskuilings”.
Lett. “die regterhand van sy teenstanders opgelig”.
Of “sy siel”.
Lett. “die hand van Sjeool”. Sien Woordelys.
Lett. “in my boesem dra”.