Spring na inhoud

Spring na inhoudsopgawe

 DIE BYBEL SE BESKOUING

Die siel

Die siel

Godsdienste het verskeie teenstrydige menings oor die siel en wat daarmee gebeur wanneer ons sterf. Maar die Bybel verduidelik dit mooi.

Is die siel onsterflik?

WAT MENSE SÊ

Baie mense glo dat die siel onsterflik is. Party glo dat die siel oor en oor gebore word en weer in die vorm van ’n nuwe fisiese liggaam bestaan nadat die vorige liggaam gesterf het. Ander mense glo dat die siel uiteindelik na ’n ander plek, soos na die hemel of die hel, sal gaan.

WAT DIE BYBEL SÊ

Die Bybel sê nie dat die siel onsterflik is nie. Trouens, dit praat dikwels van die siel as sterflik. Die profeet Esegiël, wat deur God gebruik is om ’n gedeelte van die Bybel te skryf, het gesê dat die siel met die dood gestraf kan word. By ’n ander geleentheid gebruik die Bybel die term “dooie siel” om ’n dooie liggaam te beskryf (Levitikus 21:11). Dit is duidelik dat die Bybel nie leer dat die siel onsterflik is nie.

Die siel wat sondig—dié sal sterf.”Esegiël 18:20.

Is die siel apart van die liggaam?

WAT MENSE SÊ

Die siel gee lewe aan die liggaam terwyl die persoon lewe, maar dit verlaat die liggaam wanneer die persoon sterf.

WAT DIE BYBEL SÊ

Die Bybelgedeelte in Genesis 46:18 praat van ’n moeder wat geboorte gee aan “siele”—dit wil sê, lewende persone wat asem haal. Trouens, die Hebreeuse woord wat in die Bybel vir “siel” gebruik word, kan as “asemhaler” vertaal word. Partykeer is die term selfs gebruik om na diere te verwys. Wat meer is, die Bybel beskryf die siel as iets wat voedsel nodig het (Deuteronomium 12:20). Sou dit vir ’n siel nodig wees om asem te haal of om te eet as dit iets was wat apart van die liggaam kon bestaan? In die Bybel verwys die woord “siel” in die meeste gevalle na die hele lewende persoon, wat die liggaam, die emosies en die persoonlikheid insluit.

Sy het sestien siele gebaar’.Genesis 46:18.

 Wat gebeur met die siel wanneer ’n mens sterf?

WAT DIE BYBEL SÊ

Ons weet dat ons liggaam vergaan wanneer ons sterf, en ons kan net so seker wees dat daar “geen werk of beplanning of kennis of wysheid in Sjeool [die Graf]” is nie (Prediker 9:10). Wanneer ’n persoon sterf, “keer [hy] terug na sy grond; op daardie dag vergaan sy gedagtes” (Psalm 146:4). ’n Dooie siel is in ’n toestand van onbedrywigheid, en daarom word die dooies dikwels in die Bybel vergelyk met iemand wat “slaap”.Matteus 9:24.

WAAROM MAAK DIT SAAK?

Wanneer ’n mens ’n geliefde aan die dood afstaan, wil jy die antwoord weet op vrae soos hierdie: Waar is hulle? In watter toestand is hulle? Ly hulle? Omdat die Bybel ons verseker dat die dooies van niks bewus is nie, kan ons vertroosting vind in die wete dat ons geliefdes wat gesterf het, nie meer ly nie. Ons word verder vertroos deur Jehovah se belofte dat hy die dooie siele wat van niks bewus is nie, in die toekoms sal opwek.—Jesaja 26:19.

“Die dooies . . . is bewus van hoegenaamd niks . . . nie”.Prediker 9:5.