Deuteronomium 12:1-32

  • Aanbidding by plek wat God uitkies (1-14)

  • Mag vleis eet, maar nie bloed nie (15-28)

  • Moenie deur ander gode verstrik word nie (29-32)

12  “Julle moet sorg dat julle al die dae van julle lewe hierdie wetsvoorskrifte en regterlike bevele gehoorsaam in die land wat Jehovah, die God van julle voorvaders, aan julle sal gee om in besit te neem.  Julle moet al die plekke heeltemal vernietig waar die nasies wat deur julle verdryf sal word, hulle gode gedien het,+ hetsy op die hoë berge of op die heuwels of onder enige groot boom.  Julle moet hulle altare afbreek, hulle heilige pilare stukkend breek,+ hulle heilige pale* met vuur verbrand en die beelde van hulle gode afkap+ en sodoende die name van hulle gode uit daardie plek laat verdwyn.+  “Julle mag Jehovah julle God nie so aanbid nie.+  Julle moet eerder na die plek gaan wat Jehovah julle God vir sy naam en as sy woonplek onder al julle stamme uitkies, en julle moet hom daar aanbid.*+  Dit is waar julle julle brandoffers,+ julle offerandes, julle tiendes,+ die bydrae van julle hand,+ julle gelofte-offers, julle vrywillige offers+ en die eersgeborenes van julle beeste en kleinvee moet bring.+  Julle en julle huisgesinne moet daar voor Jehovah julle God eet+ en vrolik wees oor alles wat julle uitgerig het,+ omdat Jehovah julle God julle geseën het.  “Julle mag nie doen soos ons vandag hier doen nie. Hier doen elkeen net wat reg is in sy eie oë*  omdat julle nog nie in die rusplek+ en die erfdeel gekom het wat Jehovah julle God aan julle gee nie. 10  Wanneer julle deur die Jordaanrivier trek+ en julle in die land woon wat Jehovah julle God aan julle gee om in besit te neem, sal hy julle beslis rus gee van al julle vyande om julle, en julle sal in veiligheid woon.+ 11  Julle sal alles wat ek julle beveel, bring na die plek wat Jehovah julle God vir sy naam uitkies+ – julle brandoffers, julle offerandes, julle tiendes,+ die bydrae van julle hand en al julle gelofte-offers wat julle belowe om aan Jehovah te gee. 12  Julle moet vrolik wees voor Jehovah julle God,+ julle en julle seuns, julle dogters, julle slawe, julle slavinne en die Leviete in julle stede,* want die Leviete het geen deel of erfdeel saam met julle nie.+ 13  Wees versigtig om nie julle brandoffers te offer op enige ander plek wat vir julle goed lyk nie.+ 14  Julle moet julle brandoffers net op die plek offer wat Jehovah in een van julle stamgebiede uitkies, en daar moet julle alles doen wat ek julle beveel.+ 15  “Maar wanneer julle lus is vir vleis, mag julle in enige van julle stede* ’n dier slag en die vleis eet,+ volgens die seën wat Jehovah julle God julle gee. Die onrein persoon en die rein persoon mag dit eet, net soos julle ’n wildsbok* sou eet. 16  Maar julle mag nie die bloed eet nie.+ Julle moet dit op die grond uitgooi soos water.+ 17  Julle sal nie toegelaat word om in julle stede* die tiendes te eet van julle graan, julle nuwe wyn, julle olie, die eersgeborenes van julle beeste en kleinvee,+ enige van julle gelofte-offers wat julle belowe om te gee, julle vrywillige offers of die bydrae van julle hand nie. 18  Julle moet hierdie dinge voor Jehovah julle God eet op die plek wat Jehovah julle God sal uitkies+ – julle en julle seuns, julle dogters, julle slawe, julle slavinne en die Leviete in julle stede* – en julle moet voor Jehovah julle God bly wees oor alles wat julle uitgerig het. 19  Maak seker dat julle nie die Leviet afskeep+ solank as wat julle in julle land woon nie. 20  “Wanneer Jehovah julle God julle gebied uitbrei,+ net soos hy julle belowe het,+ en jy sê: ‘Ek wil vleis eet,’ omdat jy lus is om vleis te eet, mag jy vleis eet wanneer jy ook al daarvoor lus is.+ 21  As julle ver is van die plek wat Jehovah julle God uitkies om sy naam daar te vestig,+ moet julle van julle beeste of van julle kleinvee slag wat Jehovah julle gegee het, net soos ek julle beveel het, en julle moet in julle stede* eet wanneer julle ook al daarvoor lus is. 22  Julle mag dit eet net soos julle ’n wildsbok*+ sou eet. Die onrein persoon sowel as die rein persoon mag dit eet. 23  Wees net vasbeslote om nie die bloed te eet nie,+ want die bloed is die lewe,*+ en julle mag nie die lewe* saam met die vleis eet nie. 24  Julle mag dit nie eet nie. Julle moet dit op die grond uitgooi soos water.+ 25  Julle mag dit nie eet nie, sodat dit met julle en julle kinders goed kan gaan, omdat julle doen wat reg is in Jehovah se oë. 26  Wanneer julle na die plek gaan wat Jehovah sal uitkies, mag julle net julle heilige dinge en julle gelofte-offers neem. 27  Daar moet julle julle brandoffers, die vleis en die bloed,+ op die altaar van Jehovah julle God offer, en die bloed van julle offerandes moet teen die altaar van Jehovah julle God uitgegooi word,+ maar die vleis mag julle eet. 28  “Sorg dat julle al hierdie woorde gehoorsaam wat ek julle beveel, sodat dit altyd met julle en julle kinders goed kan gaan, omdat julle doen wat goed en reg is in die oë van Jehovah julle God. 29  “Wanneer Jehovah julle God die nasies vernietig wie se land julle in besit moet neem+ en julle in hulle land woon, 30  moet julle versigtig wees dat julle nie verstrik word nadat hulle voor julle uitgeroei is nie. Moenie oor hulle gode vra: ‘Hoe het hierdie nasies hulle gode gedien?’ en sê: ‘Ek sal dit ook doen’ nie.+ 31  Julle mag Jehovah julle God nie so aanbid nie, want hulle doen vir hulle gode elke afskuwelike ding wat Jehovah haat. Hulle verbrand selfs hulle seuns en hulle dogters met vuur vir hulle gode.+ 32  Julle moet sorg dat julle elke woord uitvoer wat ek julle beveel.+ Julle mag niks daarby voeg of daarvan wegneem nie.+

Voetnote

Lett. “soek”.
Of “wat hy dink reg is”.
Lett. “poorte”.
Lett. “in al jou poorte”.
Lett. “die gasel en die takbok”.
Lett. “poorte”.
Lett. “poorte”.
Lett. “poorte”.
Lett. “die gasel en die takbok”.
Of “siel”.
Of “siel”.