THÁP CANH Tháng 10 năm 2015 | Cầu nguyện có lợi ích gì không?

Một tác giả nói rằng cầu nguyện “giống như nói chuyện với cá cảnh”. Có đúng như thế không?

BÀI TRANG BÌA

Tại sao người ta cầu nguyện?

Bạn có thể ngạc nhiên về những điều người ta cầu xin.

BÀI TRANG BÌA

Có ai lắng nghe không?

Để lời cầu nguyện được nhậm, cần phải hội đủ hai yếu tố.

BÀI TRANG BÌA

Tại sao Đức Chúa Trời mời bạn cầu nguyện?

Việc cầu nguyện mang lại những lợi ích mà chúng ta không thể có bằng bất kỳ cách nào khác.

BÀI TRANG BÌA

Lời cầu nguyện—Mang lại lợi ích gì cho bạn?

Bạn có thể mong đợi điều gì nếu thường xuyên cầu nguyện?

Bạn có biết?

Hê-rốt gặp những trở ngại nào khi tái thiết đền thờ ở Giê-ru-sa-lem? Tại sao dân ở đảo Man-ta nghĩ rằng sứ đồ Phao-lô là kẻ sát nhân?

KINH THÁNH THAY ĐỔI ĐỜI SỐNG

Giờ đây tôi cảm thấy mình có thể giúp đỡ người khác

Anh Julio Corio bị tai nạn thương tâm và cảm thấy Đức Chúa Trời không quan tâm. Câu Kinh Thánh nơi Xuất Ê-díp-tô Ký 3:7 đã thay đổi quan điểm của anh.

Chúng ta có thể thật sự tìm được Đức Chúa Trời không?

Các khía cạnh cụ thể về Đức Chúa Trời mà chúng ta không hiểu được thật sự có thể giúp chúng ta hiểu rõ ngài hơn.

SỰ KHÔN NGOAN VƯỢT THỜI GIAN

Sẵn lòng tha thứ

Để tha thứ, có phải chúng ta giảm nhẹ hoặc không để ý đến sự tổn thương mà mình phải gánh chịu không?

Kinh Thánh giải đáp

Ai có thể loại bỏ nạn nghèo đói?

Các phần đáng chú ý khác

Kinh Thánh nói gì về nguồn gốc của Halloween?

Halloween là một dịp vui vô hại đúng hay sai?