Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

BÀI TRANG BÌA | CẦU NGUYỆN CÓ LỢI ÍCH GÌ KHÔNG?

Tại sao Đức Chúa Trời mời bạn cầu nguyện?

Tại sao Đức Chúa Trời mời bạn cầu nguyện?

Đức Chúa Trời dang tay đón nhận tình bạn.

Việc trò chuyện giúp tình bạn trở nên thắm thiết. Cũng vậy, Đức Chúa Trời mời chúng ta trò chuyện với ngài để vun đắp tình bạn. Ngài nói: “Các ngươi sẽ kêu-cầu ta, sẽ đi và cầu-nguyện ta, và ta sẽ nhậm lời” (Giê-rê-mi 29:12). Khi nói chuyện với Đức Chúa Trời, bạn sẽ đến gần ngài và ‘ngài sẽ đến gần bạn’ (Gia-cơ 4:8). Kinh Thánh bảo đảm: “Đức Giê-hô-va ở gần mọi người cầu-khẩn Ngài” (Thi-thiên 145:18). Càng cầu nguyện nhiều, tình bạn của chúng ta với Đức Chúa Trời sẽ càng trở nên mật thiết.

“Đức Giê-hô-va ở gần mọi người cầu-khẩn Ngài”.—Thi-thiên 145:18

Đức Chúa Trời muốn giúp bạn.

Chúa Giê-su nói: “Trong anh em có ai khi con mình xin bánh mà lại cho đá, hay con xin cá mà lại cho rắn không? Vậy, nếu anh em... biết cho con cái mình vật tốt thì huống chi Cha anh em trên trời, ngài lại càng muốn ban điều tốt lành cho những người cầu xin ngài!” (Ma-thi-ơ 7:9-11). Thật vậy, Đức Chúa Trời mời bạn cầu nguyện vì ‘ngài quan tâm đến bạn’ và muốn giúp bạn (1 Phi-e-rơ 5:7). Ngài cũng mời bạn đến với ngài khi gặp khó khăn. Kinh Thánh khuyến khích: “Đừng lo lắng bất cứ điều gì, nhưng trong mọi việc, hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và tạ ơn mà trình lời thỉnh cầu của anh em cho Đức Chúa Trời”.—Phi-líp 4:6.

Con người có nhu cầu tâm linh.

Các chuyên gia nghiên cứu về bản chất con người đã nhận xét rằng hàng trăm triệu người cảm thấy cần cầu nguyện. Trong số đó thậm chí có cả những người vô thần và theo thuyết bất khả tri. * Điều đó minh chứng cho sự thật là con người được tạo ra với nhu cầu tâm linh. Chúa Giê-su từng nói: “Hạnh phúc thay những ai nhận biết mình cần sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời” (Ma-thi-ơ 5:3). Những người nhận biết mình cần sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời là người có ý thức về nhu cầu tâm linh. Một cách để thỏa mãn nhu cầu này là thường xuyên trò chuyện với Đức Chúa Trời.

Nếu nhận lời mời của Đức Chúa Trời và cầu nguyện với ngài, chúng ta được những lợi ích gì?

^ đ. 8 Theo cuộc thăm dò năm 2012 của Trung tâm Nghiên cứu Pew (Pew Research Center), 11% người vô thần hoặc theo thuyết bất khả tri ở Hoa Kỳ đã cầu nguyện ít nhất một lần một tháng.