THÁP CANH—ẤN BẢN HỌC HỎI Tháng 12 năm 2023

Số này có các bài học cho ngày 5 tháng 2–ngày 3 tháng 3 năm 2024.

BÀI HỌC 50

Đức tin và việc làm có thể dẫn đến sự công chính

Học vào tuần lễ ngày 5-11 tháng 2 năm 2024.

BÀI HỌC 51

Hy vọng của chúng ta sẽ trở thành hiện thực

Học vào tuần lễ ngày 12-18 tháng 2 năm 2024.

Hãy có cùng quan điểm với Đức Chúa Trời về rượu bia

Nhiều người có thể quyết định uống rượu bia, còn người khác thì chọn không uống. Điều gì giúp một tín đồ tránh hậu quả tai hại có thể đến từ việc uống rượu bia?

BÀI HỌC 52

Hỡi các chị trẻ, hãy trở thành những nữ tín đồ thành thục!

Học vào tuần lễ ngày 19-25 tháng 2 năm 2024.

BÀI HỌC 53

Hỡi các anh trẻ, hãy trở thành những nam tín đồ thành thục!

Học vào tuần lễ ngày 26 tháng 2–​ngày 3 tháng 3 năm 2024.

Bạn còn nhớ không?

Bạn có thích đọc những số Tháp Canh gần đây không? Hãy xem bạn nhớ những gì.

Danh mục các bài trong Tháp CanhTỉnh Thức! năm 2023

Danh mục các bài trong Tháp CanhTỉnh Thức! năm 2023 được liệt kê theo đề tài.

Kinh nghiệm

Làm thế nào một chị thể hiện lòng trắc ẩn khi tìm cơ hội làm chứng cho người khác?