THÁP CANH—ẤN BẢN HỌC HỎI Tháng 1 năm 2018

Số này có các bài học cho ngày 26 tháng 2 đến 1-4-2018.

HỌ TÌNH NGUYỆN ĐẾN

Họ tình nguyện đến—Madagascar

Hãy làm quen với một số anh chị đã mở rộng thánh chức khi chuyển đi để rao truyền thông điệp Nước Trời ra khắp khu vực rộng lớn ở Madagascar.

“Ngài ban sức mạnh cho người mòn mỏi”

Càng ngày áp lực đời sống càng gia tăng. Câu Kinh Thánh cho năm 2018 nhắc chúng ta tìm kiếm sức mạnh từ Đức Giê-hô-va.

Sự hợp nhất tuyệt vời và Lễ Tưởng Niệm

Lễ Tưởng Niệm tác động thế nào đến sự hợp nhất của dân Đức Chúa Trời? Khi nào là Lễ Tưởng Niệm cuối cùng?

Tại sao dâng tặng cho đấng đã có mọi thứ?

Việc dâng tặng cho Đức Chúa Trời là một cách chúng ta thể hiện tình yêu thương đối với ngài. Làm sao việc dâng cho ngài những điều quý báu mang lại lợi ích cho chúng ta?

Loại yêu thương nào đem lại hạnh phúc thật?

Loại yêu thương nơi 2 Ti-mô-thê 3:2-4 trái ngược với tình yêu thương của tín đồ như thế nào? Lời giải đáp có thể giúp chúng ta tìm được hạnh phúc thật.

Sự khác biệt được thấy rõ

Các đặc tính của những người sống trong ngày sau cùng khác thế nào so với các đức tính mà dân Đức Chúa Trời thể hiện?

Bạn có biết?

Dân Y-sơ-ra-ên xưa có thật sự áp dụng các nguyên tắc trong Luật pháp Môi-se khi giải quyết những tranh cãi thường ngày liên quan đến pháp lý không?