Áp-ra-ham vâng lời dẫn Y-sác đi đến xứ Mô-ri-a

CHƯƠNG TRÌNH NHÓM HỌP LỐI SỐNG VÀ THÁNH CHỨC Tháng 3 năm 2020

Gợi ý cho cuộc trò chuyện

Gợi ý cho cuộc trò chuyện có chủ đề về Chúa Giê-su Ki-tô và sự hy sinh của ngài.

KHO BÁU TỪ KINH THÁNH

“Đức Chúa Trời thử lòng Áp-ra-ham”

Tại sao Đức Giê-hô-va bảo Áp-ra-ham dâng con ông làm lễ vật?

KHO BÁU TỪ KINH THÁNH

Tìm vợ cho Y-sác

Anh chị học được gì từ người tôi tớ của Áp-ra-ham trước khi quyết định những điều quan trọng?

LỐI SỐNG CỦA MỘT TÍN ĐỒ

Mình sẽ mời ai?

Anh chị có thể mời một số người nào tham dự Lễ Tưởng Niệm sự hy sinh của Đấng Ki-tô?

KHO BÁU TỪ KINH THÁNH

Ê-sau bán quyền trưởng nam

Anh chị có thể biểu lộ lòng quý trọng với những điều thánh nào?

KHO BÁU TỪ KINH THÁNH

Gia-cốp hưởng được sự chúc phước

Làm thế nào Gia-cốp hưởng được sự chúc phước mà ông xứng đáng nhận?

KHO BÁU TỪ KINH THÁNH

Gia-cốp cưới vợ

Làm thế nào anh chị có thể thành công trong hôn nhân dù không biết trước những thử thách mà mình sẽ đối mặt?

LỐI SỐNG CỦA MỘT TÍN ĐỒ

Trau dồi kỹ năng trong thánh chức—Làm chứng cho người khiếm thị

Làm thế nào chúng ta có thể noi gương Đức Giê-hô-va về việc tỏ lòng quan tâm và yêu thương với người mù?