Đi đến nội dung

HOẠT HÌNH TRÊN BẢNG TRẮNG

Bảo vệ mình khỏi thông tin sai lệch

Bảo vệ mình khỏi thông tin sai lệch

Với vô vàn thông tin hiện nay, làm sao bạn biết phải tin gì? Video này cho biết một số cách giúp bạn nhận ra thông tin đáng tin cậy.