Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Jesus

Sino si Jesus?

Isa Lang Bang Mabuting Tao si Jesus?

Kung bakit si Jesus ng Nazaret ang taong may pinakamalaking impluwensiya sa kasaysayan.

Si Jesus ba ang Diyos na Makapangyarihan-sa-lahat?

Ayon kay Jesus, ano ang posisyon niya kung ihahambing sa Diyos?

Bakit Tinatawag si Jesus na Anak ng Diyos?

Kung walang literal na asawa ang Diyos, paano naging anak ng Diyos si Jesus?

Sino ang Antikristo?

Darating pa lang ba siya o nandito na?

Sino o Ano ang Salita ng Diyos?

Sa Bibliya, ang terminong ito ay may higit pa sa isang kahulugan.

Sino si Miguel na Arkanghel?

Kilala rin siya sa ibang pangalan, na malamang na mas pamilyar sa iyo.

Buhay ni Jesus sa Lupa

Kailan Ipinanganak si Jesus?

Alamin kung bakit ipinagdiriwang ang Pasko tuwing Disyembre 25.

Totoo Bang Nabuhay si Jesus?

Alamin kung naniniwala ang mga iskolar na isang tunay na tao si Jesus.

Tumpak ba ang Sinasabi ng Bibliya Tungkol sa Buhay ni Jesus?

Tingnan ang mga detalye tungkol sa mga ulat ng Ebanghelyo at ng pinakalumang mga manuskrito.

Ano Ba ang Hitsura ni Jesus?

Ang Bibliya ay nagbibigay sa atin ng ideya tungkol sa kaniyang panlahatang hitsura.

May Asawa ba si Jesus? May mga Kapatid ba si Jesus?

Yamang walang espesipikong binanggit ang Bibliya tungkol sa pag-aasawa ni Jesus, paano natin malalaman kung nag-asawa siya o hindi?

Kailan Isinulat ang mga Ulat Tungkol kay Jesus?

Gaano kahaba ang panahong lumipas mula nang mamatay si Jesus hanggang sa maisulat ang mga Ebanghelyo?

Kamatayan at Pagkabuhay-Muli ni Jesus

Bakit Namatay si Jesus?

Maraming tao ang pamilyar sa turo na namatay si Jesus para mabuhay tayo. Pero paano nga ba tayo nakikinabang sa kamatayan niya?

Sa Krus ba Namatay si Jesus?

Itinuturing ng marami ang krus bilang simbolo ng Kristiyanismo. Dapat ba itong gamitin sa pagsamba?

Anong Katawan ang Taglay ni Jesus Nang Buhayin Siyang Muli—Katawang Laman o Katawang Espiritu?

Sinasabi ng Bibliya na si Jesus ay “binuhay sa espiritu,” kaya bakit siya nakita at nahipo ng kaniyang mga alagad noong siya’y buhaying muli?

Ang Papel ni Jesus sa Layunin ng Diyos

Paanong ang Hain ni Jesus ay Naging “Pantubos Para sa Marami”?

Paano naglaan ang pantubos ng katubusan mula sa kasalanan?

Bakit Dapat Manalangin sa Pangalan ni Jesus?

Alamin kung bakit ang pananalangin sa pangalan ni Jesus ay nagpaparangal sa Diyos at kay Jesus.

Pagdating ni Kristo—Ano Ito?

Literal bang makikita ang kaniyang pagbabalik?