Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Pananampalataya at Pagsamba

Relihiyon

Pare-pareho Ba ang Lahat ng Relihiyon? Lahat Ba ay Patungo sa Diyos?

Itinatampok ng Bibliya ang dalawang bagay na sumasagot sa tanong na iyan.

Kailangan Bang Maging Miyembro ng Isang Organisadong Relihiyon?

Puwede bang sambahin ng isa ang Diyos sa sarili lang niyang paraan?

Bakit Napakaraming Iba’t Ibang Relihiyong Kristiyano?

Ito ba ang nilayon ni Jesus, ang nagtatag ng Kristiyanismo?

Paano Ko Makikilala ang Tunay na Relihiyon?

Basta lang ba ito ‘ang relihiyong bagay sa akin’?

Sino ang Antikristo?

Darating pa lang ba siya o nandito na?

Ano ang Kahulugan ng Pagiging Born Again?

Dapat ka bang maging born again para maging Kristiyano?

Panalangin

Tutulungan ba Ako ng Diyos Kapag Nanalangin Ako?

Binibigyang-pansin ba ng Diyos ang mga problema natin?

Sasagutin ba ng Diyos ang mga Panalangin Ko?

Nakadepende sa iyo kung sasagutin ng Diyos ang mga panalangin mo.

Ano ang Puwede Kong Ipanalangin?

Alamin kung bakit mahalaga sa Diyos ang iyong mga álalahanín.

Bakit Dapat Manalangin sa Pangalan ni Jesus?

Alamin kung bakit ang pananalangin sa pangalan ni Jesus ay nagpaparangal sa Diyos at kay Jesus.

Dapat ba Akong Manalangin sa mga Santo?

Alamin mula sa Bibliya kung kanino tayo dapat manalangin.

Bakit Hindi Pinakikinggan ng Diyos ang Ilang Panalangin?

Alamin kung anong panalangin ang hindi sinasagot ng Diyos at kung sino ang hindi niya pinakikinggan.

Kaligtasan

Ano ang Kaligtasan?

Ano ang daan tungo sa kaligtasan? At mula sa ano inililigtas ang isang tao?

Bakit Namatay si Jesus?

Maraming tao ang pamilyar sa turo na namatay si Jesus para mabuhay tayo. Pero paano nga ba tayo nakikinabang sa kamatayan niya?

Paanong ang Hain ni Jesus ay Naging “Pantubos Para sa Marami”?

Paano naglaan ang pantubos ng katubusan mula sa kasalanan?

Ano ang Bautismo?

Paano at kailan dapat bautismuhan ang isang tao? Naaalis ba ng bautismo ang kasalanan ng isang tao? Ano ang pagkakaiba ng bautismo at ng binyag?

Itinuturo Ba ng Bibliya na ‘Minsang Ligtas, Laging Ligtas’?

Nagbigay si Jesus ng isang ilustrasyon na sumasagot sa tanong na ito.

Ano ang Kahulugan ng Pagiging Born Again?

Dapat ka bang maging born again para maging Kristiyano?

Kasalanan at Kapatawaran

Ano ang Kasalanan?

May mga kasalanan ba na mas mabigat kaysa sa iba?

Ano ang Pagpapatawad?

May limang paraan sa Bibliya na makatutulong sa iyo na magpatawad.

Mayroon Bang “Pitong Nakamamatay na Kasalanan”?

Saan nanggaling ang terminong ito? At ano ang kaibahan ng “kasalanan na ikamamatay” at ng “kasalanan na hindi ikamamatay”?

Ano ang Kasalanang Walang Kapatawaran?

Paano mo malalaman kung nakagawa ka ng kasalanang walang kapatawaran?

Ano ang Sinasabi ng Bibliya Tungkol sa Alak? Kasalanan Ba ang Uminom?

Binabanggit ng Bibliya ang ilang magandang epekto ng alak at ng iba pang inuming de-alkohol.

Masama Bang Magsugal?

Hindi detalyadong tinatalakay sa Bibliya ang pagsusugal, kaya paano natin malalaman ang pananaw dito ng Diyos?

Relihiyosong Gawain

Dapat ba Tayong Sumamba sa mga Imahen?

Mahalaga ba sa Diyos kung gumagamit tayo ng imahen o idolo sa pagsamba sa kaniya?

Dapat Bang Ipangilin ng mga Kristiyano ang Sabbath?

Kung hindi, bakit tinatawag ng Bibliya ang Sabbath na walang-hanggang pakikipagtipan?