Pumunta sa nilalaman

Pagdurusa

Bakit Napakaraming Pagdurusa?

Ang Diyos ba ang Dapat Sisihin sa Ating Pagdurusa?

Kahit sino ay puwedeng magdusa—maging ang mga may pagsang-ayon ng Diyos. Bakit?

Ang Diyablo ba ang Sanhi ng Lahat ng Pagdurusa?

Ipinakikita ng Bibliya ang sanhi ng pagdurusa ng tao.

Ano ang Sinasabi ng Bibliya Tungkol sa Likas na mga Sakuna?

Parusa ba ito ng Diyos? Tinutulungan ba ng Diyos ang mga biktima ng likas na mga sakuna?

Ano ang Sinasabi ng Bibliya Tungkol sa mga Pandemic?

May mga nagsasabi na ginagamit ng Diyos ang pandemic at iba pang sakit para parusahan ang mga tao sa ngayon. Pero hindi iyan ang sinasabi ng Bibliya.

Bakit Hinayaan ng Diyos na Mangyari ang Holocaust?

Maraming nagtatanong kung bakit hinahayaan ng isang mapagmahal na Diyos ang laganap na pagdurusa. Sinasagot ito ng Bibliya!

Pandaigdig na Kapayapaan—Bakit Parang Napakaimposible?

Bigo ang pagsisikap ng mga tao na magdulot ng pandaigdig na kapayapaan. Alamin ang mga dahilan.

Tulong Para Maharap ang Pagdurusa

Makakatulong ba ang Bibliya Kung Nade-depress Ako?

May tatlong tulong na ibinibigay ang Diyos para makayanan ang depresyon.

Paano Ako Matutulungan ng Bibliya Kapag Naiisip Kong Magpakamatay?

Anong praktikal na payo ang ibinibigay ng Bibliya sa mga gustong magpakamatay?

May Malubha Akong Sakit—Makakatulong ba ang Bibliya?

Oo! Alamin ang tatlong hakbang para makayanan ang iyong malubhang sakit.

Ano ang Sinasabi ng Bibliya Tungkol sa Euthanasia?

Paano kung may taning na ang buhay ng isa? Dapat bang gawin ang lahat para patagalin ang buhay ng isa?

Wakas ng Pagdurusa

Ano ang Gagawin ng Kaharian ng Diyos?

Alamin kung ano ang mangyayari kapag namamahala na ang gobyerno ng Diyos sa lupa.

Kapayapaan sa Lupa—Paano?

Tingnan kung paano tutuparin ng Diyos ang pangako niyang magdala ng kapayapaan sa lupa sa pamamagitan ng Kaharian niya.