Pumunta sa nilalaman

Pamumuhay at Moralidad

Pag-aasawa at Pamilya

Makakatulong ba ang Bibliya Para Maging Maligaya ang Aking Pamilya?

Ang matalinong mga payo mula sa Bibliya ay nakatulong sa milyun-milyong babae at lalaki para maging maligaya ang kanilang pamilya.

Ano ang Sinasabi ng Bibliya Tungkol sa Pag-aasawa?

Makakatulong sa mga mag-asawa ang mga prinsipyo sa Bibliya para maiwasan o maharap ang mga problema.

Ano ang Sinasabi ng Bibliya Tungkol sa Pagli-live-in?

Magiging matagumpay ka sa pagbuo ng pamilya kung susundin mo ang patnubay ng Diyos. Ang mga taong sumusunod dito ay laging nakikinabang.

Ano ang Sinasabi ng Bibliya Tungkol sa Pag-aasawa ng Magkasekso?

Tiyak na alam ng tagapagpasimula ng pag-aasawa kung paano magtatagal at liligaya ang pagsasama.

Pinapayagan ba ng Bibliya ang Diborsiyo?

Alamin kung ano ang pinapayagan ng Diyos at ang kinapopootan niya.

Katanggap-tanggap ba ang Maraming Asawa?

Kaayusan ba ng Diyos ang pagkakaroon ng maraming asawa? Ano ang sinasabi ng Bibliya?

Ano ang Sinasabi ng Bibliya Tungkol sa Pag-aasawa ng Magkaibang Lahi?

Isaalang-alang ang ilang simulain sa Bibliya may kaugnayan sa pagkakapantay-pantay ng lahi at pag-aasawa ng magkaibang lahi.

‘Parangalan ang Iyong Ama at Ina’—Paano?

Baka magulat kang malaman kung ano ang hindi ibig sabihin ng utos na ito.

Ano ang Sinasabi ng Bibliya Tungkol sa Pag-aalaga sa May-edad Nang mga Magulang?

May mga halimbawa sa Bibliya ng tapat na mga lingkod na nag-alaga ng may-edad nilang magulang. May praktikal na payo rin ito na makakatulong sa mga nag-aalaga.

Sex

Ano ang Sinasabi ng Bibliya Tungkol sa Homoseksuwalidad?

Ano ang pangmalas ng Diyos sa homoseksuwal na mga gawain? Puwede bang mapalugdan ng isang tao ang Diyos kahit na may pinaglalabanan siyang homoseksuwal na pagnanasa?

Ano ang Sinasabi ng Bibliya Tungkol sa Pornograpya at Cybersex?

Napakarami nang libangang may kaugnayan sa sex. Katanggap-tanggap na ba ang gayong mga libangan dahil lang sa karaniwan na ang mga ito?

Ipinagbabawal ba ng Bibliya ang Seksuwal na Kaluguran?

Kasalanan bang makadama ng seksuwal na kaluguran?

Dapat Bang Gumamit ng Birth Control ang mga Kristiyano?

Pagdating sa pagpili ng birth control, may mga simulain bang dapat pag-isipan ang mga mag-asawa?

Paano Ako Makaiiwas sa Sexual Harassment?

Makatutulong sa iyo ang pitong praktikal na mungkahi mula sa Bibliya na harapin ang sexual harassment.

Paano Tuturuan ng mga Magulang ang Kanilang mga Anak Tungkol sa Sex?

Maraming simulain sa Bibliya na magagamit mo para maturuan ang iyong mga anak tungkol sa sex at maprotektahan sila laban sa mga nangmomolestiya.

Pagpapasiya

Puwede Bang Magpagamot ang mga Kristiyano?

Mahalaga ba sa Diyos kung anong paggamot ang pinipili natin?

Ano ang Sinasabi ng Bibliya Tungkol sa Pagsasalin ng Dugo?

Ayon sa Bibliya, ibinigay ng Diyos ang utos na ‘umiwas sa dugo.’ Ano ang ibig sabihin nito para sa atin sa ngayon?

Ano ang Sinasabi ng Bibliya Tungkol sa Aborsiyon?

Kailan nagsisimula ang buhay? Mapapatawad pa ba ng Diyos ang nakagawa ng aborsiyon?

Ano ang Sinasabi ng Bibliya Tungkol sa mga Tato?

Gusto mo bang magpatato? Anong mga simulain sa Bibliya ang dapat mong isaalang-alang?

Ano ang Sinasabi ng Bibliya Hinggil sa Paglalagay ng Makeup at Pagsusuot ng Alahas?

Hinahatulan ba ng Bibliya ang pisikal na mga kagayakang ito?

Ano ang Sinasabi ng Bibliya Tungkol sa Alak? Kasalanan Ba ang Uminom?

Binabanggit ng Bibliya ang ilang magandang epekto ng alak at ng iba pang inuming de-alkohol.

Kasalanan Ba ang Paninigarilyo?

Hindi binabanggit sa Bibliya ang paninigarilyo, kaya paano masasagot ang tanong na ito?

Masama Bang Magsugal?

Hindi detalyadong tinatalakay sa Bibliya ang pagsusugal, kaya paano natin malalaman ang pananaw dito ng Diyos?

Ano ang Sinasabi ng Bibliya Tungkol sa Kalayaang Magpasiya? Kinokontrol ba ng Diyos ang Lahat ng Bagay?

Marami ang naniniwalang nakatadhana na ang kanilang buhay. Makakaapekto pa ba sa ating buhay ang ginagawa nating mga desisyon?

Paano Ako Makakagawa ng Tamang Desisyon?

Anim na tip base sa mga prinsipyo sa Bibliya na makakatulong sa iyo na magkaroon ng karunungan at unawa.

Ano ang Sinasabi ng Bibliya Tungkol sa Pagbibigay?

Anong klaseng pagbibigay ang sinasang-ayunan ng Diyos?