Pumunta sa nilalaman

Langit at mga Espiritung Nilalang

Langit

Ano ang Langit?

Sa Bibliya, ang salitang ito ay may tatlong pangunahing kahulugan.

Sino ang Aakyat sa Langit?

Inaakala ng marami na lahat ng mabubuting tao ay aakyat sa langit. Ano ba talaga ang itinuturo ng Bibliya?

Ano ang Bagong Jerusalem?

Paano ka naaapektuhan ng natatanging lunsod na ito?

Saan Nakatira ang Diyos?

Ayon sa Bibliya, saan nakatira ang Diyos? Magkasama ba sila ni Jesus?

Mga Anghel

Sino o Ano ang mga Anghel?

Gaano karami ang mga anghel? May kani-kaniya ba silang pangalan at personalidad?

Sino si Miguel na Arkanghel?

Kilala rin siya sa ibang pangalan, na malamang na mas pamilyar sa iyo.

Diyablo at mga Demonyo

Umiiral ba ang Diyablo?

Ang Diyablo ba ay isang ideya lamang ng kasamaan na nasa loob ng mga tao, o talagang umiiral siya?

Ginawa ba ng Diyos ang Diyablo?

Lohikal at nakagiginhawa ang sagot ng Bibliya.

Ano ang Hitsura ng Diyablo?

Inihalintulad ba siya ng Bibliya sa dragon o leon para ilarawan ang hitsura niya?

Saan Nakatira ang Diyablo?

Sinasabi ng Bibliya na ang Diyablo ay pinalayas mula sa langit. Nasaan na ngayon si Satanas?

Kaya Bang Kontrolin ng Diyablo ang mga Tao?

Paano iniimpluwensiyahan ng Diyablo ang mga tao, at paano mo maiiwasan ang kaniyang mga bitag?

Ang Diyablo ba ang Sanhi ng Lahat ng Pagdurusa?

Ipinakikita ng Bibliya ang sanhi ng pagdurusa ng tao.

Umiiral ba ang mga Demonyo?

Ano ang mga demonyo? Saan sila nagmula?

Sino ang mga Nefilim?

Sa Bibliya, tinatawag silang “mga makapangyarihan noong sinauna, ang mga lalaking bantog.” Ano ang alam natin tungkol sa kanila?