Pumunta sa nilalaman

Shroud of Turin Ba ang Ipinambalot sa Bangkay ni Jesus?

Ang sagot ng Bibliya

Hindi binanggit sa Bibliya ang Shroud of Turin. Isa itong telang lino na pinaniniwalaang ibinalot sa katawan ni Jesu-Kristo nang ilibing siya. Kaya itinuturing ito ng iba bilang isa sa pinakabanal na mga relikya ng Sangkakristiyanuhan. Ang telang ito ay nakalagay sa isang high-tech na lalagyan, na matatagpuan ngayon sa isang katedral sa Turin, Italy.

Pinatutunayan ba ng mga ulat sa Bibliya na totoo ang Shroud of Turin? Hindi.

Pansinin ang tatlong bagay tungkol sa telang iyon na naiiba sa sinasabi ng Bibliya.

 1. Ang shroud ay isang piraso ng tela na may sukat na 442 por 113 sentimetro bukod pa sa isang 8-sentimetrong telang tinahi nang pahaba.

  Ang sabi ng Bibliya: Ang bangkay ni Jesus ay binalot, hindi ng iisang pirasong lino, kundi ng maraming pahabang piraso ng tela. Ang ulo niya ay binalot gamit ang hiwalay na tela. Matapos buhaying muli si Jesus, isa sa mga apostol niya ang nagpunta sa libingan niya at “nakita nito ang mga bendang nakalapag.” Sinabi pa ng Bibliya: “Ang telang nasa kaniyang ulo [ay] hindi nakalapag na kasama ng mga benda kundi hiwalay na nakarolyo sa isang dako.”—Juan 20:6, 7.

 2. Ang shroud ay may mga markang ipinapalagay na mantsa ng dugo mula sa isang bangkay na hindi hinugasan.

  Ang sabi ng Bibliya: Nang mamatay si Jesus, inihanda ng mga alagad ang katawan niya “ayon sa kaugalian ng mga Judio sa paghahanda para sa libing.” (Juan 19:39-42) Kasama sa kaugaliang ito ang paghuhugas sa bangkay at paglalagay ng langis at mababangong sangkap bago ang libing. (Mateo 26:12; Gawa 9:37) Ibig sabihin, hinugasan ng mga alagad ni Jesus ang katawan niya bago ito balutin ng tela.

 3. Ang shroud, ayon sa Encyclopædia Britannica, ay may larawan ng isang lalaki na “nakahiga sa isang kalahati ng tela habang ang kabilang kalahati naman ay tumakip sa ulo niya at sa buong harap ng kaniyang katawan.”

  Ang sabi ng Bibliya: Pinag-usapan ng mga alagad ni Jesus ang kamatayan niya, ang libingan niyang walang laman, at ang testimonya ng mga babaeng nakasaksi sa “isang kahima-himalang tanawin ng mga anghel, na nagsabing buháy siya.” (Lucas 24:15-24) Kung ang shroud ay nasa libingan ni Jesus, tiyak na pinag-usapan ito ng mga alagad, pati na ang larawang mababakas dito. Pero walang binanggit ang Bibliya na ganitong usapan.

Dapat bang sambahin ang telang ito?

Hindi. Kahit totoo pa ito, mali pa ring sambahin ito. Pansinin ang mga simulain ng Bibliya na nagpapaliwanag kung bakit.

 1. Hindi ito kailangan. Ipinaliwanag ni Jesus: “Ang Diyos ay Espiritu, at yaong mga sumasamba sa kaniya ay dapat sumamba sa espiritu at katotohanan.” (Juan 4:24) Sa tunay na pagsamba, hindi kailangang gumamit ng relihiyosong relikya o larawan.

 2. Ipinagbabawal ito. Ipinagbabawal ng Sampung Utos ang idolatriya. (Deuteronomio 5:6-10) Gayundin, inuutusan ng Bibliya ang mga Kristiyano: “Bantayan ninyo ang inyong sarili mula sa mga idolo.” (1 Juan 5:21) Baka mangatuwiran ang ilan na ang telang ito ay hindi isang idolo kundi lumalarawan lang, o sumisimbolo, sa kanilang pananampalataya. Pero ang isang bagay ay nagiging idolo kapag sinasamba ito ng isang tao. * Kaya kung gusto ng isang tao na paluguran ang Diyos, hindi siya magpapakita ng debosyon o sasamba sa anumang bagay, kasama na ang shroud.

^ par. 15 Ang idolo ay isang imahen, isang larawan, o isang sagisag na pinag-uukulan ng debosyon.