สารบัญ

ข่าวดีที่เขียนโดยมาระโก

พระ​เยซู​สั่ง​ให้​พายุ​สงบ