คัมภีร์ไบเบิลฉบับแปลโลกใหม่ (ฉบับศึกษา)

มุมมอง

พระคัมภีร์ภาคภาษาฮีบรูและอาราเมอิก

ปฐมกาล
อพยพ
เลวีนิติ
กันดารวิถี
เฉลยธรรมบัญญัติ
โยชูวา
ผู้วินิจฉัย
นางรูธ
1 ซามูเอล
2 ซามูเอล
1 พงศ์กษัตริย์
2 พงศ์กษัตริย์
1 พงศาวดาร
2 พงศาวดาร
เอสรา
เนหะมีย์
เอสเธอร์
โยบ
สดุดี
สุภาษิต
ปัญญาจารย์
เพลงโซโลมอน
อิสยาห์
เยเรมีย์
เพลงคร่ำครวญ
เอเสเคียล
ดาเนียล
โฮเชยา
โยเอล
อาโมส
โอบาดีห์
โยนาห์
มีคาห์
นาฮูม
ฮาบากุก
เศฟันยาห์
ฮักกัย
เศคาริยาห์
มาลาคี

แหล่งอ้างอิงเพิ่มเติม

ส่วนอธิบายศัพท์

พจนานุกรมคัมภีร์ไบเบิลนี้อธิบายความหมายของคำที่อยู่ในคัมภีร์ไบเบิลและคำอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ในคัมภีร์ไบเบิล รวมทั้งอธิบายรากศัพท์ภาษาฮีบรูและกรีกด้วย

ข้อ​คัมภีร์​สำหรับ​การ​ใช้​ชีวิต​แบบ​คริสเตียน

เครื่อง​มือ​หา​ข้อ​คัมภีร์​ที่​ใช้​ใน​ชีวิต​ประจำ​วัน​ได้​อย่าง​ง่าย ๆ