Kwa Tito 1:1-16

  • Salamu (1-4)

  • Tito anaombwa aweke wazee katika Krete (5-9)

  • Karipia waasi (10-16)

1  Paulo, mutumwa wa Mungu na mutume wa Yesu Kristo kupatana na imani ya wachaguliwa wa Mungu, na ujuzi wenye hauna makosa* wa ile kweli yenye kupatana na ushikamanifu kwa Mungu  na yenye kutegemea tumaini la uzima wa milele+ wenye Mungu, mwenye hawezi kusema uongo,+ aliahidi zamani sana;  lakini kwa wakati wake wenye kufaa, alifanya neno lake lijulikane kupitia kazi ya kuhubiri yenye nilipewa+ kulingana na amri ya Mwokozi wetu, Mungu;  kwa Tito, mutoto wangu wa kweli kupatana na imani yenye tunashiriki pamoja: Ukuwe na fazili zenye hazistahiliwe na amani kutoka kwa Mungu Baba na Kristo Yesu Mwokozi wetu.  Nilikuacha Krete ili utengeneze mambo yenye hayakukuwa sawa na uweke wazee katika kila muji, kama vile nilikuagiza:  kama kuko mwanaume yeyote mwenye hana mashitaka, bwana wa bibi mumoja, mwenye kuwa na watoto wenye kuamini na wenye hawashitakiwe kuwa wapotovu* ao waasi.+  Kwa maana akiwa musimamizi-nyumba wa Mungu, mwangalizi anapaswa kuwa mutu mwenye hana mashitaka, asikuwe kichwa-nguvu,+ asikuwe mwenye kukasirika haraka,+ asikuwe mulevi, asikuwe mutu wa jeuri,* asikuwe mwenye pupa ya kupata faida yenye haiko ya haki,  lakini anapaswa kuwa mukaribishaji-wageni,+ mwenye kupenda wema, mwenye akili ya muzuri,*+ mwenye haki, mushikamanifu,+ mwenye kujizuia,+  mwenye kushikamana kabisa na neno la uaminifu* katika ufundi wake wa kufundisha,+ ili aweze kutia moyo kupitia fundisho lenye faida*+ na kukaripia+ wale wenye kupinga. 10  Kwa sababu kuko watu wengi waasi, wenye kuongea maneno yenye hayana faida, na wadanganyifu, zaidi sana wale wenye kushikamana na desturi ya kutahiriwa.+ 11  Lazima kufunga vinywa vya watu hao, kwa sababu wanaendelea kupotosha imani ya nyumba nzima-nzima kwa kufundisha mambo yenye hawapaswe kufundisha ili wapate faida yenye haiko ya haki. 12  Mutu mumoja kati yao, nabii wao wenyewe, alisema: “Wakrete ni waongo sikuzote, wanyama wa pori wabaya, walafi wavivu.” 13  Ushuhuda huu ni wa kweli. Kwa sababu hiyo, endelea kuwakaripia kwa ukali ili wakuwe na afya katika imani, 14  na wasisikilize hadisi za Wayahudi na amri za watu wenye wanageuka kutoka kwenye ile kweli. 15  Vitu vyote ni safi kwa watu safi;+ lakini kwa watu wenye kuchafuliwa na wenye hawana imani hakuna kitu chenye kuwa safi, kwa sababu akili na zamiri zao zimechafuliwa.+ 16  Wanatangaza mbele ya watu wote kwamba wanamujua Mungu, lakini wanamukana kupitia matendo yao,+ kwa sababu ni wenye kuchukiza, hawatii, na hawakubaliwe kwa ajili ya kazi ya muzuri ya namna yoyote.

Maelezo ya Chini

Ao “sahihi.”
Ao “wenye matendo ya kinyama.”
Ao “mutu mwenye anapiga watu.”
Ao “uwezo wa kuchukua maamuzi ya muzuri; busara.”
Ao “ujumbe wenye kutumainika.”
Ao “lenye kujenga afya.”