Ya Pili ya Petro 1:1-21

  • Salamu (1)

  • Mufanye mwito wenu ukuwe hakika (2-15)

    • Sifa zenye zinaongezwa kwenye imani (5-9)

  • Neno la kiunabii linafanywa kuwa hakika zaidi (16-21)

1  Simoni Petro, mutumwa na mutume wa Yesu Kristo, kwa wale wenye wamepata imani yenye samani kama yetu* kupitia haki ya Mungu wetu na Mwokozi Yesu Kristo:  Muongezewe fazili zenye hazistahiliwe na amani kupitia ujuzi wenye hauna makosa*+ juu ya Mungu na juu ya Yesu Bwana wetu,  kwa maana nguvu za Mungu zimetupatia* mambo yote yenye yanatusaidia tuishi na tukuwe na ushikamanifu kwa Mungu kupitia ujuzi wenye hauna makosa* juu ya Ule mwenye alituita+ kupitia utukufu wake mwenyewe na tabia za muzuri.  Kupitia mambo hayo ametupatia* ahadi zenye samani na za muzuri sana,+ ili kupitia hizo mukuwe washiriki katika asili ya Mungu,+ mukiwa mumeponyoka kutoka katika uharibifu wa ulimwengu wenye unaletwa na tamaa ya mubaya.*  Kwa sababu hii, mujikaze kabisa+ kuongeza kwenye imani yenu tabia za muzuri,+ kwenye tabia zenu za muzuri ujuzi,+  kwenye ujuzi wenu kujizuia, kwenye kujizuia kwenu+ uvumilivu, kwenye uvumilivu wenu ushikamanifu kwa Mungu,+  kwenye ushikamanifu wenu kwa Mungu upendo wa kindugu, kwenye upendo wenu wa kindugu upendo.+  Kwa maana kama mambo hayo yako ndani yenu na yanajaa sana, yatawazuia ninyi musikuwe wenye hawatende ao wenye hawazae matunda+ kuhusiana na ujuzi wenye hauna makosa* juu ya Bwana wetu Yesu Kristo.  Kwa maana mutu yeyote mwenye hana mambo hayo ni kipofu, na amefunga macho yake yasione mwangaza,*+ na amesahau kutakaswa kwake ­kutoka kwenye zambi zake+ za ­zamani sana. 10  Kwa hiyo, ndugu, mujikaze sana ili kufanya mwito+ na kuchaguliwa kwenu kukuwe ­hakika kwa ­ajili yenu ­wenyewe, kwa maana kama munaendelea kufanya mambo hayo, hamutashindwa hata kidogo.+ 11  Kwa kweli, kwa njia hiyo mutawezeshwa* kwa wingi kuingia katika Ufalme wa milele+ wa Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo.+ 12  Kwa sababu hiyo sikuzote ninakusudia kuwakumbusha ninyi mambo haya, hata kama munayajua na muko imara katika kweli yenye iko ndani yenu. 13  Lakini ninaona inafaa, wakati ningali katika tabenakulo hii,*+ kuwachochea ninyi kupitia vikumbusho,+ 14  kama vile ninajua kwamba tabenakulo yangu itaondolewa karibuni, kama vile pia Bwana wetu Yesu Kristo alinionyesha wazi.+ 15  Sikuzote nitafanya nguvu yangu yote ili wakati nitaondoka, muweze kukumbuka* mambo hayo ninyi wenyewe. 16  Hapana, hatukuwajulisha ninyi juu ya nguvu na kuwapo kwa Bwana wetu Yesu Kristo kwa kufuata hadisi za uongo zenye zilitungwa kwa ufundi, lakini tofauti na hilo, tulijionea kwa macho utukufu wake.+ 17  Kwa maana alipokea kutoka kwa Mungu Baba heshima na utukufu wakati maneno haya ya namna hii yalitolewa* kwake kupitia utukufu mukubwa: “Huyu ni Mwana wangu, mupendwa wangu, mwenye mimi mwenyewe nimemukubali.”+ 18  Ndiyo, maneno hayo tuliyasikia yakitoka mbinguni wakati tulikuwa pamoja naye katika ule mulima mutakatifu. 19  Basi tuko na neno la kiunabii lenye limefanywa kuwa hakika zaidi, na munafanya muzuri kulikazia uangalifu kama taa+ yenye kuangaza mahali kwenye kuko giza (mupaka mapambazuko* na nyota ya muchana+ itokee) katika mioyo yenu. 20  Kwa maana munajua hili kwanza, kwamba hakuna unabii wa Andiko wenye unatokana na mawazo yoyote ya mutu. 21  Kwa maana unabii haukuletwa wakati wowote kwa mapenzi ya mwanadamu,+ lakini wanadamu ­walisema ­yenye ­yalitoka kwa Mungu wakiongozwa* na roho takatifu.+

Maelezo ya Chini

Ao “imani yenye wako nayo katika pendeleo lenye liko sawa na letu.”
Ao “sahihi.”
Ao “zimetupatia kwa bure.”
Ao “sahihi.”
Ao “ametupatia kwa bure.”
Ao “tamaa kubwa ya ngono.”
Ao “sahihi.”
Ao pengine, “kipofu, mwenye haone mbali.”
Ao “mutaongezewa.”
Ao “hema hii,” ni kusema, mwili wake wa duniani.
Ao “kutaja.”
Tnn., “sauti ya namna hii ilitolewa.”
Mapambazuko ni wakati mwangaza wa asubui unaanza kutokea.
Tnn., “wakielekezwa; wakipelekwa.”