Rivelazzjoni 21:1-27

21  U rajt sema ġdid+ u art ġdida;+ għax is-sema taʼ qabel+ u l-art taʼ qabel+ kienu għaddew, u l-baħar+ ma kienx għadu jeżisti.  Rajt ukoll il-belt qaddisa,+ Ġerusalemm il-Ġdida, nieżla mis-sema+ mingħand Alla u mħejjija bħal għarusa+ mżejna għal żewġha.+  U smajt leħen għoli ġej mit-tron u qal: “Ara! It-tinda+ t’Alla hi mal-bnedmin, u hu jgħammar+ magħhom, u huma jkunu l-popli tiegħu.+ U Alla stess ikun magħhom.+  U jixxottalhom kull demgħa+ minn għajnejhom, u ma jkunx hemm iżjed mewt,+ u la niket u la għajat u lanqas uġigħ.+ L-affarijiet taʼ qabel ikunu spiċċaw.”+  U Dak li kien bil-qiegħda fuq it-tron+ qal: “Ara! Qed nagħmel kollox ġdid.”+ Qalli wkoll: “Ikteb, għax dan il-kliem hu żgur u veru.”  U qalli: “Dan seħħ! Jien l-Alfa u l-Omega,* il-bidu u t-tmiem.+ Lil kulmin hu bil-għatx nagħtih jixrob b’xejn mill-għajn taʼ l-ilma tal-ħajja.+  Kulmin jirbaħ jiret dawn l-affarijiet, u jien inkun Alla tiegħu+ u hu jkun ibni.+  Imma l-beżżiegħa u dawk li m’għandhomx fidi+ u dawk li huma moqżieża fi ħmieġhom+ u l-qattilin+ u ż-żienja+ u dawk li jipprattikaw l-ispiritiżmu u l-idolatri+ u l-giddibin kollha,+ sehemhom ikun fl-għadira taqbad bin-nar+ u l-kubrit.+ Din tfisser it-tieni mewt.”+  U ġie wieħed mis-sebaʼ anġli li kellhom is-sebaʼ bwieqi li kienu mimlijin bl-aħħar sebaʼ kastigi+ u kellimni u qalli: “Ejja ’l hawn ħa nurik l-għarusa, il-mara tal-Ħaruf.”+ 10  Għalhekk, ħadni bil-qawwa taʼ l-ispirtu lejn muntanja kbira u għolja,+ u wrieni l-belt il-qaddisa,+ Ġerusalemm, nieżla mis-sema mingħand Alla+ 11  u kellha l-glorja t’Alla.+ Id-dija tagħha kienet bħal ħaġra l-iktar prezzjuża, bħal ħaġra tad-djaspru tleqq daqs il-kristall.+ 12  Kellha sur kbir+ u għoli u tnax-il bieb, u mal-bibien kien hemm tnax-il anġlu, u kien hemm minquxin l-ismijiet tat-tnax-il tribù taʼ wlied Israel.+ 13  Fil-lvant kien hemm tliet bibien, u fit-tramuntana tliet bibien, u fin-nofsinhar tliet bibien, u fil-punent tliet bibien.+ 14  Is-sur tal-belt kellu wkoll tnax-il ġebla tal-pedament,+ u fuqhom kien hemm it-tnax-il isem tat-tnax-il appostlu+ tal-Ħaruf. 15  Issa dak li kien qed ikellimni kellu f’idu qasba tad-deheb+ bħal riegla biex biha jkejjel il-belt u l-bibien u s-sur tagħha.+ 16  U l-belt kienet kwadra, u t-tul tagħha kien daqs il-wisaʼ tagħha. U kejjel il-belt+ bil-qasba, tnax-il elf stadju; it-tul u l-wisaʼ u l-għoli tagħha kienu ndaqs. 17  Ukoll, kejjel is-sur tagħha, mija u erbgħa u erbgħin kubitu, skond il-kejl taʼ bniedem, fl-istess ħin il-kejl t’anġlu. 18  Issa s-sur tagħha kien mibni bid-djaspru,+ u l-belt kienet deheb pur bħal ħġieġ ċar. 19  Il-pedamenti+ tas-sur tal-belt kienu mżejnin b’kull xorta taʼ ħaġar prezzjuż:+ l-ewwel pedament kien djaspru,+ it-tieni żaffir,+ it-tielet kalċedonju, ir-rabaʼ żmerald,+ 20  il-ħames sardoniċi, is-sitta sardju, is-sebaʼ krisolitu,+ it-tmienja berill, id-disaʼ topazju,+ l-għaxar krisoprasu, il-ħdax ġjaċint, it-tnax ametist.+ 21  Ukoll, it-tnax-il bieb kienu tnax-il perla; kull wieħed mill-bibien kien magħmul minn perla waħda.+ U t-triq il-prinċipali tal-belt kienet deheb pur, bħal ħġieġ trasparenti. 22  U fiha ma rajtx tempju,+ għax Alla Ġeħova+ li Jistaʼ Kollox+ kien it-tempju tagħha,+ kif ukoll il-Ħaruf.+ 23  U l-belt la kellha bżonn ix-xemx u lanqas il-qamar biex jiddu fuqha, għax il-glorja t’Alla dawlitha,+ u l-musbieħ tagħha kien il-Ħaruf.+ 24  U l-ġnus jimxu fid-dawl tagħha,+ u s-slaten taʼ l-art iġibu fiha l-glorja tagħhom.+ 25  U l-bibien tagħha ma jingħalqu xejn matul il-jum,+ għax il-lejl ma jkunx jeżisti hemmhekk.+ 26  U jġibu fiha l-glorja u l-unur tal-ġnus.+ 27  Imma kulma hu mniġġes u kulmin jibqaʼ jagħmel affarijiet moqżieża+ u jgħid il-gideb+ żgur ma jidħolx fiha;+ jidħlu biss dawk li huma miktubin fir-romblu tal-ħajja tal-Ħaruf.+

Noti taʼ taħt

Ara Ri 1:8, in-nota taʼ taħt.