Lompat ke kandungan

Lompat ke Senarai Kandungan

Surat Petrus yang Pertama

Bab

1 2 3 4 5

Rangka Kandungan

  • 1

    • Salam (1, 2)

    • Lahir semula untuk menerima harapan kekal (3-12)

    • Jadilah suci sebagai anak-anak yang patuh (13-25)

  • 2

    • Pupuk keinginan akan firman Tuhan (1-3)

    • Batu hidup dibina menjadi rumah rohani (4-10)

    • Hidup sebagai orang asing di dalam dunia (11, 12)

    • Ketaatan yang wajar (13-25)

      • Kristus, teladan kita (21)

  • 3

    • Suami dan isteri (1-7)

    • Bersimpati; berusaha berdamai (8-12)

    • Menderita kerana berbuat benar (13-22)

      • Bersedia untuk membela harapan (15)

      • Pembaptisan dan hati nurani yang bersih (21)

  • 4

    • Hidup untuk melakukan kehendak Tuhan seperti Kristus (1-6)

    • Akhir segala sesuatu sudah dekat (7-11)

    • Menderita sebagai orang Kristian (12-19)

  • 5

    • Menggembala kawanan Tuhan (1-4)

    • Rendahkan diri dan berjaga-jaga (5-11)

      • Lemparkan segala kekhuatiran kepada Tuhan (7)

      • Iblis seperti singa yang mengaum (8)

    • Kata penutup (12-14)