NY TILIKAMBO FIAMBENANA Novambra 2014 | Tena Misy ve i Satana?

Voafitaka daholo izay matahotra an’i Satana raha tsy tena misy akory izy. Raha tena misy indray izy, dia tena mahay mamitaka sady mampidi-doza mihoatra noho izay eritreretin’ny ankamaroan’ny olona.

MATOAN-DAHATSORATRA

Tena Misy ve i Satana?

Anjely ve i Satana sa tsy tena misy fa entina ilazana ny faharatsiana fotsiny?

MATOAN-DAHATSORATRA

Toetra Ratsy Fotsiny ve i Satana?

Misy tantara roa ao amin’ny Baiboly manampy antsika hahita ny valin’izany.

MATOAN-DAHATSORATRA

Aza Matahotra An’i Satana

Misy zavatra efatra omen’Andriamanitra mba hiarovana anao amin’i Satana.

RESADRESAKA MAHALIANA

Oviana no Nanomboka Nanjaka ny Fanjakan’Andriamanitra? (Fizarana 2)

Ho fantatsika izany rehefa jerentsika ny faminanian’ny Baiboly sy ilay nofy nampahitan’Andriamanitra ny mpanjakan’i Babylona.

TAHAFO NY FINOAN’IZY IREO

“Hataoko Ahoana ny Hanao Izany Ratsy Lehibe Izany?”

Nanadala an’i Josefa foana ny vadin’i Potifara. Ahoana anefa no nandavany azy?

Valin’ireo Fanontaniana Ara-baiboly

Nanangana ny maty ve i Jesosy? Raha nanangana ny maty tokoa izy, nahoana izany no mampahery antsika?

Zavatra Hafa ato Amin'ny Internet

Namorona ny Devoly ve Andriamanitra?

Ahoana no nampisy an’i Satana? Diniho izay nahatonga an’i Jesosy hiteny hoe “tsy nifikitra tamin’ny marina” ny Devoly.