Anabavy mitory tsy ara-potoana, Korea Atsimo

TARI-DALANA HO AN’NY FIAINANTSIKA SY NY FANOMPOANA Septambra 2018

Hevitra Azo Resahina

Hevitra maromaro azo resahina manazava fa tia antsika Andriamanitra.

HARENA AVY AO AMIN’NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Ilay Fahagagana Voalohany Nataon’i Jesosy

Hitantsika avy amin’ilay fahagagana voalohany nataon’i Jesosy ny toetrany.

HARENA AVY AO AMIN’NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Nitory Tamin’ilay Vehivavy Samaritanina i Jesosy

Nampiasa fanoharana i Jesosy mba hitoriana tsy ara-potoana. Zavatra fanaon’ilay vehivavy amin’ny fiainana andavanandro no nampiasainy.

NY FIAINANTSIKA KRISTIANINA

Hatsarao ny Fanompoanao: Mahaiza Manombo-dresaka Rehefa Mitory Tsy Ara-potoana

Inona no azontsika atao mba hahay hanombo-dresaka isika?

HARENA AVY AO AMIN’NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Diniho ny Antony Anarahanao ny Dian’i Jesosy

Tia tena ny mpianatra sasany, ka tafintohina ary tsy nanara-dia an’i Jesosy intsony.

NY FIAINANTSIKA KRISTIANINA

Tsy Nisy Navelany ho Verivery Fotsiny

Mahay mankasitraka toa an’i Jesosy isika, raha tsy avelantsika ho verivery fotsiny ny zavatra omen’i Jehovah antsika.

HARENA AVY AO AMIN’NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Nanome Voninahitra ny Rainy i Jesosy

Ny hamita ny asa nampanaovin’i Jehovah azy no zava-dehibe indrindra tamin’i Jesosy.

NY FIAINANTSIKA KRISTIANINA

Miezaha Hanetry Tena toa An’i Kristy

Ahoana no hampisehoantsika hoe manahaka an’i Jesosy isika rehefa mahazo andraikitra na tombontsoam-panompoana?