Rut 1:1-22

  • Ang pamilya ni Elimelec nagsaylo sa Moab (1, 2)

  • Noemi, Orpa, kag Rut nabalo (3-6)

  • Si Rut mainunungon kay Noemi kag sa iya Dios (7-17)

  • Si Noemi nagbalik sa Betlehem upod si Rut (18-22)

1  Sang panahon nga mga hukom+ ang nagapatuman sang hustisya,* may tiggulutom nga natabo sa duta; kag isa ka lalaki nga taga-Betlehem+ sa Juda ang nangayaw sa Moab+ upod ang iya asawa kag duha ka anak nga lalaki.  Ang ngalan sang lalaki amo si Elimelec,* ang iya asawa amo si Noemi,* kag ang iya duha ka anak nga lalaki amo sanday Malon* kag Kilion.* Mga Efratanhon sila halin sa Betlehem sa Juda. Sang ulihi nakaabot sila sa Moab kag nag-istar didto.  Wala magdugay, napatay si Elimelec nga bana ni Noemi kag sia na lang ang nabilin upod sa iya duha ka anak nga lalaki.  Sang ulihi, nagpangasawa ang iya mga anak sing mga Moabnon; ang ngalan sang isa si Orpa kag ang isa si Rut.+ Nag-istar sila didto sing mga napulo ka tuig.  Apang, napatay man si Malon kag si Kilion, kag nabilin si Noemi nga wala sing bana kag mga anak.  Gani, naghalin sia sa Moab upod ang iya duha ka umagad nga babayi bangod nabalitaan niya nga ginpakamaayo liwat ni Jehova ang iya katawhan kay ginhatagan niya sila sing pagkaon.*  Nagbiya sia sa lugar nga ginaistaran niya upod sa iya duha ka umagad. Samtang nagalakat sila pabalik sa duta sang Juda,  nagsiling si Noemi sa iya duha ka umagad: “Pauli na lang kamo sa inyo iloy. Kabay nga si Jehova magpakita sing mainunungon nga gugma sa inyo,+ subong sang ginpakita ninyo sa akon kag sa inyo mga bana sang buhi pa sila.  Kabay nga itugot* ni Jehova nga makapamana kamo liwat kag mapahamtang kamo sa puluy-an sang inyo bana.”+ Dayon ginhalukan niya sila, apang naghibi sila sing mabaskog. 10  Nagsiling sila sa iya: “Indi kami magpauli. Maupod kami sa imo sa pagbalik mo sa imo katawhan.” 11  Apang, si Noemi nagsiling: “Pauli kamo sa inyo, mga anak ko. Ngaa maupod kamo sa akon? Makabata pa bala ako sing mga lalaki nga mapamana ninyo?+ 12  Pauli kamo sa inyo, mga anak ko. Indi na ako makapamana kay tigulang na ako. Bisan pa kon makapamana ako sini nga gab-i kag magbata sing mga lalaki, 13  mahulat bala kamo tubtob magdaku sila? Indi bala kamo anay magpamana tungod sa ila? Indi mahimo, mga anak ko, nagakalisod gid ako sa natabo sa inyo bangod sa silot ni Jehova sa akon.”+ 14  Naghibi sila liwat sing mabaskog, dayon ginhalukan ni Orpa ang iya ugangan kag naglakat. Apang, si Rut nagpabilin sa iya ugangan. 15  Gani, nagsiling sia: “Tan-awa! Nagbalik na ang imo bilas sa iya katawhan kag sa iya mga dios. Mag-upod ka na sa iya.” 16  Apang, si Rut nagsiling: “Indi ako pagpilita nga bayaan ka. Paupda ako sa imo; kay kon diin ka makadto, didto man ako makadto kag kon diin ka mapaligad sang gab-i, didto man ako mapaligad sang gab-i. Ang imo katawhan mangin akon katawhan kag ang imo Dios mangin akon Dios.+ 17  Kon diin ka mapatay, didto man ako mapatay kag didto man ako ilubong. Kabay nga silutan ako ni Jehova sing mabug-at nga silot kon magbiya ako sa imo luwas lang kon mapatay na ako.” 18  Sang makita ni Noemi nga maupod gid si Rut sa iya, wala na sia mamilit pa. 19  Nagpadayon sila sa paglakat tubtob nakaabot sila sa Betlehem.+ Pag-abot nila sa Betlehem, nagkinagula ang bug-os nga siudad, kag ang mga babayi nagasiling: “Si Noemi gid bala ini?” 20  Nagsabat sia: “Indi ninyo ako pagtawga nga Noemi.* Tawga ninyo ako nga Mara,* kay gintugutan sang Labing Gamhanan nga Dios nga mangin mapait gid ang akon kabuhi.+ 21  Bugana ako sang maglakat ako, apang ginpabalik ako ni Jehova nga wala gid sing dala. Ngaa tawgon pa ninyo ako nga Noemi, kon si Jehova nga Labing Gamhanan ang nagpamatok kag nagsilot sa akon?”+ 22  Amo ini ang pagbalik ni Noemi halin sa Moab+ nga upod si Rut nga iya umagad. Nag-abot sila sa Betlehem sang nagasugod pa lang ang tig-alani sang sebada.+

Footnote

Sa literal, “ang nagahukom.”
Buot silingon, “Ang Akon Dios Hari.”
Buot silingon, “Akon Kalipay.”
Mahimo halin sa Hebreo nga tinaga nga nagakahulugan “magluya; magmasakit.”
Buot silingon, “Isa nga Napaslawan; Isa nga Nagapadulong sa Katapusan.”
Sa literal, “tinapay.”
Ukon “idulot.”
Buot silingon, “Akon Kalipay.”
Buot silingon, “Mapait.”