Nahum 3:1-19

  • “Makaluluoy ang siudad nga nagapaagay sang dugo!” (1-19)

    • Mga rason nga ginhukman ang Ninive (1-7)

    • Ang Ninive mapukan pareho sa No-amon (8-12)

    • Pagkapukan sang Ninive indi malikawan (13-19)

3  Makaluluoy ang siudad nga nagapaagay sang dugo! Puno sia sang pagpangdaya kag pagpangawat. Wala gid sia nagauntat sa pagpangbiktima!   Mabatian ang hanot sang latigo kag ang pagrinungkadol sang mga ruweda,Ang nagahuyab nga kabayo, kag ang nagadinaguldol nga kangga.   Ang nagasakay nga mga manugkabayo, ang mga espada nga nagaidlak, kag ang mga bangkaw nga nagabadlak,Ang madamo nga napatay kag ang nagatinumpok nga mga bangkay—Indi maisip ang mga patay. Nagakasandad sila sa mga bangkay.   Matabo ini bangod sang iya madamo nga beses nga pagpakighilawas,Makagalanyat sia kag matahom, isa ka babaylan,Nga nagasiod sang mga pungsod paagi sa iya pagpakighilawas kag sang mga panimalay paagi sa iya binabaylan.   “Batok ako sa imo,”* siling ni Jehova sang mga kasuldadusan,+“Tukison ko ang imo palda kag itabon sa imo guya;Makita sang mga pungsod ang imo kahubo,Kag sang mga ginharian ang imo kahuy-anan.   Habuyon ko ikaw sing higkoKag himuon ko ikaw nga talamayon;Tulukon ka sang iban kag yagutaon.+   Ang tanan nga makakita sa imo magapalagyo+ kag magasiling,‘Ginlaglag ang Ninive! Sin-o ang magapakita sing simpatiya sa iya?’ Diin ako mangita sing magalipay sa imo?   Mas maayo ka pa bala sangsa No-amon*+ nga malapit sa mga kanal sang Nilo?+ Ginapalibutan sia sang tubig;Ang iya manggad halin sa dagat kag ang iya pader amo ang dagat.   Ang Etiopia kag ang Egipto amo ang ginhalinan sang iya wala latid nga kusog. Ginbuligan sia sang Put+ kag sang mga Libyanhon.+ 10  Apang gintapok man sia;Gindala sia nga bihag.+ Mapintas nga ginpatay ang iya mga anak sa tanan nga ginsang-an sang mga dalan. Ginpagabutgabutan nila ang iya dungganon nga mga tawo,Kag ginkadenahan ang tanan niya nga bantog nga mga tawo. 11  Mahubog ka man;+Magapanago ka. Mangita ka sing palanaguan sa imo kaaway. 12  Ang tanan mo nga kuta mangin pareho sang mga kahoy nga higuera nga may nahauna nga luto nga mga bunga;Kon uyugon ini, mahulog ang mga bunga sa baba sang manugkaon. 13  Tan-awa ang imo mga soldado, daw mga babayi sila. Ang mga gawang sang imo duta buksan agod makasulod ang imo mga kaaway. Masunog ang mga trangka sang imo mga gawang. 14  Magsag-ub ka sing tubig bilang paghanda sa paglikop sa imo!+ Pabakura ang imo mga kuta. Maglusong ka sa lunang kag tasaka ang daga;Kag maghimo ka sing mga tisa. 15  Apang masunog ka gihapon. Mapatay ka sa espada.+ Lamunon ka sini pareho sang paglamon sang gamay pa nga mga apan sa pananom.+ Magpadamo ka pareho sang gamay pa nga mga apan! Magpadamo ka pareho sang mga apan! 16  Ginpadamo mo ang imo mga negosyante nga mas madamo pa sangsa mga bituon sa langit. Ang gamay pa nga mga apan nagahiluno kag nagalupad. 17  Daw mga apan ang imo mga bantay,Kag daw panong sang mga apan ang imo mga opisyal. Nagapanago sila sa mga pader nga bato kon matugnaw ang panahon,Apang kon magbutlak ang adlaw, nagalupad sila palayo;Kag wala sing nakahibalo kon diin na sila. 18  O hari sang Asiria, ang imo mga manugbantay ginatuyo;Ang imo dungganon nga mga tawo nagapabilin sa ila ginaistaran. Ang imo katawhan nagaalaplaag sa kabukiran,Kag wala sing nagatipon sa ila.+ 19  Indi ka maumpawan sa imo kalaglagan. Indi na mag-ayo ang imo pilas. Mamalakpak ang tanan nga makabati sang natabo sa imo;+Kay sin-o bala ang wala mag-antos bangod sang imo grabe nga kapintas?”+

Footnote

Ninive.
Ang Tebes.