Ester 8:1-17

  • Ginbayaw si Mardoqueo (1, 2)

  • Si Ester nagpakiluoy sa hari (3-6)

  • Sugo sang hari (7-14)

  • Kalipay kag kaumpawan sa mga Judiyo (15-17)

8  Sina nga adlaw ginhatag ni Hari Ahasuero kay Rayna Ester ang balay ni Haman+ nga kaaway sang mga Judiyo.+ Kag nagkadto si Mardoqueo sa hari kay ginsugiran ni Ester ang hari nga paryentihanay sila.+  Ginhukas sang hari ang iya inugpat-in nga singsing+ nga ginbawi niya kay Haman kag ginhatag ini kay Mardoqueo. Kag ginhimo ni Ester si Mardoqueo nga manugdumala sang balay ni Haman.+  Nakighambal liwat si Ester sa hari. Naghapa sia sa iya tiilan kag naghibi kag nagpakiluoy nga bawion ang pahito ni Haman nga Agagnon batok sa mga Judiyo.+  Gin-untay sang hari ang iya bulawan nga setro kay Ester,+ kag nagtindog si Ester sa atubangan sang hari.  Nagsiling si Ester: “Kon buot sang hari, kag kon nahamuot sia sa akon, kag kon husto sa iya panulok, ipasulat niya nga bawion ang kasuguan nga ginpahito ni Haman+ nga anak ni Hamedata nga Agagnon,+ nga ginsulat niya agod papason ang mga Judiyo sa tanan nga probinsia* nga sakop sang hari.  Kay indi ko mabatas nga makita nga pamatyon ang akon katawhan kag ang akon mga paryente.”  Gani si Hari Ahasuero nagsiling kay Rayna Ester kag kay Mardoqueo nga Judiyo: “Ang balay ni Haman ginhatag ko kay Ester+ kag ginpabitay ko si Haman sa usok,+ bangod nagpahito sia sa pagsalakay* sa mga Judiyo.  Karon magsulat kamo sa ngalan sang hari sang bisan ano nga sa banta ninyo makapaayo sa mga Judiyo kag pat-ini ninyo ini sang akon singsing. Kay ang kasuguan nga ginhimo sa ngalan sang hari kag ginpat-inan sang iya singsing indi na mabag-o.”+  Gani sa sina nga adlaw, sang ika-23 nga adlaw sang ikatlo nga bulan, nga amo ang bulan sang Sivan,* ginpatawag ang mga sekretaryo sang hari; kag ginsulat nila ang tanan nga ginmando ni Mardoqueo sa mga Judiyo kag sa mga satrapa+ kag sa mga gobernador kag sa mga prinsipe sang mga probinsia*+ halin sa India tubtob sa Etiopia, 127 ka probinsia,* sa tagsa ka probinsia* suno sa naandan sini nga paagi sang pagsulat* kag suno sa ila kaugalingon nga hambal, kag sa mga Judiyo suno sa ila naandan nga paagi sang pagsulat* kag hambal. 10  Nagsulat sia sing kasuguan sa ngalan ni Hari Ahasuero kag ginpat-inan ini sang singsing sang hari+ kag ginpadala sa mga mensahero nga nagasakay sa madasig nga mga kabayo sang hari. 11  Sa sini nga mga dokumento, ginpahanugutan sang hari ang mga Judiyo sa tanan nga siudad nga magtingob kag pangapinan ang ila kabuhi,* kag papason ang tanan nga tawo nga magasalakay sa ila sa bisan diin nga probinsia,* lakip ang mga babayi kag kabataan, kag kuhaon ang ila mga pagkabutang.+ 12  Mahanabo ini sa isa lang ka adlaw sa tanan nga probinsia* nga sakop ni Hari Ahasuero, sa ika-13 nga adlaw sang ika-12 nga bulan, nga amo ang bulan sang Adar.*+ 13  Ang nasulat nga* dokumento mangin kasuguan sa tanan nga probinsia.* Ipahayag ini sa tanan nga tawo agod makahanda ang mga Judiyo sa sina nga adlaw sa pagtimalos sa ila mga kaaway.+ 14  Bangod sa sugo sang hari nagdalidali ang mga mensahero nga nagasakay sa mga kabayo sang hari. Ginpahayag man ini nga kasuguan sa palasyo sang Susan.*+ 15  Naghalin sa atubangan sang hari si Mardoqueo nga nagasuksok sing harianon nga panapton nga human sa asul nga tela kag puti nga linen, nga may daku nga korona nga bulawan, kag may kunop nga human sa maayo nga klase sang tela nga purpura* nga de-lana.+ Kag ang mga tawo sa siudad sang Susan* naghugyaw sa kalipay. 16  Ang mga Judiyo napuno sing kaumpawan* kag kalipay kag paghugyaw kag kadungganan. 17  Ang tanan nga probinsia* kag siudad nga nakabati sang kasuguan sang hari naghugyaw sa kalipay, nagsinalusalo kag nagselebrar. Madamo nga tawo ang nagsiling nga mga Judiyo kuno sila+ tungod sa ila kahadlok sa mga Judiyo.

Footnote

Ukon “sakop nga mga distrito.”
Sa literal, “bangod gin-untay niya ang iya kamot batok.”
Ukon “sakop nga distrito.”
Ukon “nga estilo sang pagsulat.”
Ukon “nga estilo sang pagsulat.”
Ukon “sakop nga mga distrito.”
Tan-awa ang Apendise B15.
Ukon “sakop nga mga distrito.”
Ukon “kalag.”
Ukon “sakop nga distrito.”
Ukon “sakop nga mga distrito.”
Tan-awa ang Apendise B15.
Ukon “sakop nga mga distrito.”
Ukon “Ang kopya sang.”
Ukon “Susa.”
Ang kolor nga purpura kombinasyon sang pula kag asul.
Ukon “Susa.”
Sa literal, “kapawa.”
Ukon “sakop nga mga distrito.”